Szkolenia BHP w Ostrołęce

Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników, ale jakie są z nich korzyści? Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców na terenie Ostrołęki?

Szkolenie BHP w Ostrołęce ma na celu przekazanie pracownikom wiedzy potrzebnej do bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownicy dowiedzą się o zagrożeniach związanych z pracą, o tym, jak zachować bezpieczeństwo i zdrowie, jakie środki ochrony osobistej są niezbędne do wykonywania przydzielonych im zadań i gdzie należy się zgłosić po pomoc w nagłych wypadkach. Podczas szkoleń pracownicy są edukowani w zakresie zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy. Tematy obejmują takie rzeczy, jak promieniowanie, narażenie na kurz i chemikalia.

Każdy pracodawca jest prawnie odpowiedzialny za zapewnienie swoim pracownikom szkoleń BHP. W związku z tym on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do obowiązków specjalisty bhp należy:

 • Ocena ryzyka to systematyczne podejście lub technika rozpoznawania, mierzenia i unikania lub ograniczania ryzyka.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie i kontrolowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • stanie na straży i przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca pracodawców i pracowników w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

 • podnoszenie bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Ostrołęka

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców na terenie Ostrołęki?

Szkolenie BHP w Ostrołęce ma na celu przekazanie pracownikom wiedzy potrzebnej do bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownicy dowiedzą się o zagrożeniach związanych z pracą, o tym, jak zachować bezpieczeństwo i zdrowie, jakie środki ochrony osobistej są niezbędne do wykonywania przydzielonych im zadań i gdzie należy się zgłosić po pomoc w nagłych wypadkach. Podczas szkoleń pracownicy są edukowani w zakresie zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy. Tematy obejmują takie rzeczy, jak promieniowanie, narażenie na kurz i chemikalia.

Każdy pracodawca jest prawnie odpowiedzialny za zapewnienie swoim pracownikom szkoleń BHP. W związku z tym on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do obowiązków specjalisty bhp należy:

 • Ocena ryzyka to systematyczne podejście lub technika rozpoznawania, mierzenia i unikania lub ograniczania ryzyka.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie i kontrolowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • stanie na straży i przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca pracodawców i pracowników w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

 • podnoszenie bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w miejscowości Ostrołęka

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

W programie szkolenia w miejscu pracy pracownik jest uczony nakazów i zakazów na danym stanowisku, a także poznaje niezbędne zasady bezpieczeństwa. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który zostanie przeniesiony do pracy fizycznej lub innej, gdzie będzie narażony na wiele szkodliwych czynników,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie danej osobie odpowiedniego przeszkolenia przed przydzieleniem jej jakichkolwiek zadań.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy są sprawdzani z egzaminem końcowym potwierdzającym ich wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu będą mogli uzyskać certyfikat – tzw. Kartę Szkolenia Wstępnego – którą powinni zachować w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Wstępne szkolenie BHP kiedy?

 • maksymalnie do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia obowiązuje osoby kierujących pracownikami,

 • do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, pozostali pracownicy,

szkolenie BHP Ostrołęka

Szkolenie wstępne BHP w miejscowości Ostrołęka

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

W programie szkolenia w miejscu pracy pracownik jest uczony nakazów i zakazów na danym stanowisku, a także poznaje niezbędne zasady bezpieczeństwa. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który zostanie przeniesiony do pracy fizycznej lub innej, gdzie będzie narażony na wiele szkodliwych czynników,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie danej osobie odpowiedniego przeszkolenia przed przydzieleniem jej jakichkolwiek zadań.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy są sprawdzani z egzaminem końcowym potwierdzającym ich wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu będą mogli uzyskać certyfikat – tzw. Kartę Szkolenia Wstępnego – którą powinni zachować w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Wstępne szkolenie BHP kiedy?

 • maksymalnie do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia obowiązuje osoby kierujących pracownikami,

 • do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, pozostali pracownicy,

Szkolenie okresowe BHP w Ostrołęce

Szkolenie okresowe powinno odświeżać wiedzę z zakresu BHP oraz aktualizować ją o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, brygadziści i mistrzowie

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynierskich i technicznych ponieważ są bardziej narażeni na obrażenia. Są również bardziej skłonni do pracy na nocnych zmianach lub pracy przy niebezpiecznym sprzęcie.

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,

szkolenie BHP Ostrołęka

Szkolenie okresowe BHP w Ostrołęce

Szkolenie okresowe powinno odświeżać wiedzę z zakresu BHP oraz aktualizować ją o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, brygadziści i mistrzowie

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynierskich i technicznych ponieważ są bardziej narażeni na obrażenia. Są również bardziej skłonni do pracy na nocnych zmianach lub pracy przy niebezpiecznym sprzęcie.

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,

Zaufali nam
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka
szkolenie BHP Ostrołęka