Szkolenie BHP w Ostrowie Wielkopolskim

Szkolenia BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc są częścią obowiązkowego szkolenia BHP, które pracodawca jest prawnie zobowiązany zaoferować swoim pracownikom. Celem tego szkolenia jest przygotowanie pracowników do zapobiegania wszelkim wypadkom, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia lub samopoczucia.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Ostrowie Wielkopolskim?

Szkolenie BHP w Ostrowie Wielkopolskim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy przechodzą szkolenia z innymi pracownikami, aby dowiedzieć się o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Istnieje tak wiele różnych rodzajów zagrożeń i chorób, że ważne jest, aby wszyscy pracownicy byli w pełni świadomi.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Szkolenie to jest nie tylko wymagane przez prawo, ale również niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników na miejscu. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby w pełni zapoznać się ze skomplikowaną siecią przepisów i procedur, które mają zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy, a także za przestrzeganie wszystkich jego zasad i udzielanie ogólnych porad pracownikom i menedżerom. Do jego głównych obowiązków należy:

 • celem oceny ryzyka jest przeanalizowanie potencjalnych zagrożeń, na które pracownicy mogą napotkać w pracy, oraz sposobu, w jaki można je zmniejszyć.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • koncentrując się na znaczeniu bezpieczeństwa pracy i włączając je we wszystkie aspekty naszego życia, możemy podnieść poziom bezpieczeństwa w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Ostrowie Wielkopolskim?

Szkolenie BHP w Ostrowie Wielkopolskim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy przechodzą szkolenia z innymi pracownikami, aby dowiedzieć się o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Istnieje tak wiele różnych rodzajów zagrożeń i chorób, że ważne jest, aby wszyscy pracownicy byli w pełni świadomi.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Szkolenie to jest nie tylko wymagane przez prawo, ale również niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników na miejscu. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby w pełni zapoznać się ze skomplikowaną siecią przepisów i procedur, które mają zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy, a także za przestrzeganie wszystkich jego zasad i udzielanie ogólnych porad pracownikom i menedżerom. Do jego głównych obowiązków należy:

 • celem oceny ryzyka jest przeanalizowanie potencjalnych zagrożeń, na które pracownicy mogą napotkać w pracy, oraz sposobu, w jaki można je zmniejszyć.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • koncentrując się na znaczeniu bezpieczeństwa pracy i włączając je we wszystkie aspekty naszego życia, możemy podnieść poziom bezpieczeństwa w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Ostrowie Wielkopolskim

Nowi pracownicy zazwyczaj przechodzą wstępne szkolenie przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków związanych z określoną pracą. Składa się z dwóch części: pierwszej instruktaża ogólnego i drugiej instruktaża stanowiskowego.

Ogólna instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy nie są jasne.

 • w regułach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę oraz uczniowie przechodzący praktyczną naukę zawodu

Szkolenie w miejscu pracy jest bardziej skoncentrowane na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Dzięki różnorodnym kursom i programom pracownicy są w stanie zdobyć cenną wiedzę i informacje o tym, jak najlepiej radzić sobie w wyjątkowych okolicznościach, z jakimi spotykają się na co dzień w ich miejscu pracy. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • psychospołecznymi.

  • szkodliwymi oraz uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • istnieje wiele sposobów zapobiegania zagrożeniom, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy, takimi jak hałas i zanieczyszczenia. Obejmują one odpowiednio noszenie zatyczek do uszu i gogli.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, gdzie jest narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Na zakończenie tego szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin oceniający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymasz certyfikat, czyli „kartę szkolenia wstępnego”, która znajduje się w Twoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które musi zostać odbyte przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski

Szkolenie wstępne BHP w Ostrowie Wielkopolskim

Nowi pracownicy zazwyczaj przechodzą wstępne szkolenie przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków związanych z określoną pracą. Składa się z dwóch części: pierwszej instruktaża ogólnego i drugiej instruktaża stanowiskowego.

Ogólna instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy nie są jasne.

 • w regułach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę oraz uczniowie przechodzący praktyczną naukę zawodu

Szkolenie w miejscu pracy jest bardziej skoncentrowane na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Dzięki różnorodnym kursom i programom pracownicy są w stanie zdobyć cenną wiedzę i informacje o tym, jak najlepiej radzić sobie w wyjątkowych okolicznościach, z jakimi spotykają się na co dzień w ich miejscu pracy. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • psychospołecznymi.

  • szkodliwymi oraz uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • istnieje wiele sposobów zapobiegania zagrożeniom, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy, takimi jak hałas i zanieczyszczenia. Obejmują one odpowiednio noszenie zatyczek do uszu i gogli.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, gdzie jest narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Na zakończenie tego szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin oceniający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymasz certyfikat, czyli „kartę szkolenia wstępnego”, która znajduje się w Twoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które musi zostać odbyte przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Ostrowie Wielkopolskim

Szkolenia okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z najnowszymi rozwiązaniami BHP, a także ich aktualizację o nowe rozwiązania techniczne i zmiany organizacyjne. Gwarantuje to, że są na bieżąco z wszelkimi nowymi wydarzeniami w swojej dziedzinie, jednocześnie informując pracowników o najnowszych zmianach organizacyjnych.

Do szkolenia okresowego zobowiązani są:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem zdrowia,

szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski

Szkolenie okresowe BHP w Ostrowie Wielkopolskim

Szkolenia okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z najnowszymi rozwiązaniami BHP, a także ich aktualizację o nowe rozwiązania techniczne i zmiany organizacyjne. Gwarantuje to, że są na bieżąco z wszelkimi nowymi wydarzeniami w swojej dziedzinie, jednocześnie informując pracowników o najnowszych zmianach organizacyjnych.

Do szkolenia okresowego zobowiązani są:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem zdrowia,

Zaufali nam
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski