Szkolenie BHP w Oświęcimiu

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników i pracodawca musi je zorganizować. Rodzaje szkoleń mogą być różne, ale mają na celu edukację i przygotowanie pracowników do pracy w możliwie najbezpieczniejszych warunkach. Celem obowiązkowych szkoleń BHP jest upewnienie się, że wszyscy pracownicy wiedzą, jak unikać wypadków w miejscu pracy, rozumieją, jak reagować w przypadku napotkania sytuacji awaryjnej, wiedzą, jak radzić sobie z zagrożeniami.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Oświęcimiu?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Uczy się użytkowania sprzętu, bezpiecznych praktyk pracy i środków zapobiegania zagrożeniom. Pracownicy dowiadują się również o różnych rodzajach zagrożeń, środkach kontroli dla każdego zagrożenia i sposobach ich rozpoznawania. Podczas szkoleń pracownicy omawiają ze współpracownikami zagrożenia i choroby zawodowe, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. On również jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP.

Jedną z osób, która jest w stanie przeprowadzić szkolenie BHP jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za działy BHP w miejscu pracy, a do ich głównych obowiązków należy:

 • inspektorzy BHP przeprowadzają analizy i oceny ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad BHP, współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Oświęcim

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Oświęcimiu?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Uczy się użytkowania sprzętu, bezpiecznych praktyk pracy i środków zapobiegania zagrożeniom. Pracownicy dowiadują się również o różnych rodzajach zagrożeń, środkach kontroli dla każdego zagrożenia i sposobach ich rozpoznawania. Podczas szkoleń pracownicy omawiają ze współpracownikami zagrożenia i choroby zawodowe, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. On również jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP.

Jedną z osób, która jest w stanie przeprowadzić szkolenie BHP jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za działy BHP w miejscu pracy, a do ich głównych obowiązków należy:

 • inspektorzy BHP przeprowadzają analizy i oceny ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad BHP, współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP Oświęcim

Stażyści otrzymują wstępne szkolenie, zanim będą mogli wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

Do odbycia ogólnego instruktażu zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. To także świetny sposób na pełne zapoznanie nowych pracowników z potencjalnymi współpracownikami i ugruntowanie kultury pracy firmy. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi, psychospołecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym z powodu wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w miejscu pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobligowani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z tych stanowisk.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy, który służy do sprawdzenia wiedzy uczestnika. Jeśli uczestnik uzyska pozytywny wynik, otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach i nazywany jest kartą szkolenia wstępnego.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, co oznacza, że musi ono zostać ukończone przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

szkolenie BHP Oświęcim

Szkolenie wstępne BHP Oświęcim

Stażyści otrzymują wstępne szkolenie, zanim będą mogli wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

Do odbycia ogólnego instruktażu zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. To także świetny sposób na pełne zapoznanie nowych pracowników z potencjalnymi współpracownikami i ugruntowanie kultury pracy firmy. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi, psychospołecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym z powodu wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w miejscu pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobligowani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z tych stanowisk.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy, który służy do sprawdzenia wiedzy uczestnika. Jeśli uczestnik uzyska pozytywny wynik, otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach i nazywany jest kartą szkolenia wstępnego.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, co oznacza, że musi ono zostać ukończone przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Oświęcimiu

Cykliczne szkolenia z zakresu BHP mają na celu odświeżenie wiedzy na ten temat oraz jej aktualizowanie o nowe rozwiązania technologiczne i zmiany organizacyjne. Te okresowe szkolenia są niezbędnym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo, zdrowie i wykształcenie pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Działamy na terenie całej Polski i staliśmy się innowatorem w przygotowaniu szkoleń online. Jedną z naszych usług są szkolenia BHP, które można przeprowadzić każdemu, w dowolnym miejscu i czasie w zaciszu własnego domu. Pozwala to ograniczyć wydatki po stronie firmy, które należy ponieść w związku z podróżami służbowymi, noclegami i innymi związanymi z tym sprawami organizacyjnymi. Szkolenia BHP dla personelu mogą być doskonałym sposobem na zaoszczędzenie znacznych kosztów finansowych Twojej organizacji. Dodatkowo istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w terminie dogodnym dla obu stron.

szkolenie BHP Oświęcim

Szkolenie okresowe BHP w Oświęcimiu

Cykliczne szkolenia z zakresu BHP mają na celu odświeżenie wiedzy na ten temat oraz jej aktualizowanie o nowe rozwiązania technologiczne i zmiany organizacyjne. Te okresowe szkolenia są niezbędnym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo, zdrowie i wykształcenie pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Działamy na terenie całej Polski i staliśmy się innowatorem w przygotowaniu szkoleń online. Jedną z naszych usług są szkolenia BHP, które można przeprowadzić każdemu, w dowolnym miejscu i czasie w zaciszu własnego domu. Pozwala to ograniczyć wydatki po stronie firmy, które należy ponieść w związku z podróżami służbowymi, noclegami i innymi związanymi z tym sprawami organizacyjnymi. Szkolenia BHP dla personelu mogą być doskonałym sposobem na zaoszczędzenie znacznych kosztów finansowych Twojej organizacji. Dodatkowo istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w terminie dogodnym dla obu stron.

Zaufali nam
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim
szkolenie BHP Oświęcim