Szkolenie BHP w Piekarach Śląskich

Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Kursy te są dostępne dla każdego, kto pracuje w firmie, a ich głównym celem jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa w środowisku pracy. Istnieje wiele różnych rodzajów kursów BHP, ale wszystkie obejmują takie tematy, jak ogólny dobrostan w zakresie zdrowego stylu życia, zagrożenia, które można napotkać w miejscu pracy

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Piekarach Śląskich?

Szkolenie BHP w Piekarach Śląskich służy zapoznaniu pracowników z podstawową wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, której muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń wszyscy pracownicy są omawiani z pracownikami na temat zawodowych zagrożeń zdrowia i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Ta praktyka jest krytycznym krokiem w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń i chorób związanych z wykonywaną pracą, aby pomóc im się chronić.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • analiza ryzyka w pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizowanie dokumentacji BHP w bezpiecznym miejscu,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie zgodności z przepisami BHP ma kluczowe znaczenie dla powodzenia w miejscu pracy.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Piekary Śląskie

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Piekarach Śląskich?

Szkolenie BHP w Piekarach Śląskich służy zapoznaniu pracowników z podstawową wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, której muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń wszyscy pracownicy są omawiani z pracownikami na temat zawodowych zagrożeń zdrowia i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Ta praktyka jest krytycznym krokiem w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń i chorób związanych z wykonywaną pracą, aby pomóc im się chronić.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • analiza ryzyka w pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizowanie dokumentacji BHP w bezpiecznym miejscu,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie zgodności z przepisami BHP ma kluczowe znaczenie dla powodzenia w miejscu pracy.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Piekarach Śląskich

Zanim dana osoba będzie mogła zacząć wykonywać jakąkolwiek pracę na określonym stanowisku, będzie musiała przejść wstępne szkolenie, aby nauczyć się, jak wykonywać tę pracę. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Co do zasady wszyscy pracownicy są poinstruowani, aby byli świadomi podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktażu ogólny są zobowiązani do przejścia:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotną częścią czasu każdego nowego pracownika spędzonego w firmie. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku, a także z jego najważniejszymi protokołami. Część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować konkretne miejsce pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Współczesny pracownik w miejscu pracy często musi nauczyć się, jak pracować na różnych stanowiskach, ale można to łatwo osiągnąć, biorąc udział w szkoleniu zawodowym w każdym obszarze. Pozwala im działać na wyższym poziomie i dostarcza cennych doświadczeń na przyszłość.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy przystępują do egzaminu, który służy do oceny ich zrozumienia materiału. Jeśli potrafią skutecznie odpowiedzieć na pytania, otrzymują świadectwo ukończenia, które jest następnie wykorzystywane jako dowód, że ukończyli szkolenie wstępne.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed podjęciem jakichkolwiek obowiązków służbowych na danym stanowisku.

szkolenie BHP Piekary Śląskie

Szkolenie wstępne BHP w Piekarach Śląskich

Zanim dana osoba będzie mogła zacząć wykonywać jakąkolwiek pracę na określonym stanowisku, będzie musiała przejść wstępne szkolenie, aby nauczyć się, jak wykonywać tę pracę. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Co do zasady wszyscy pracownicy są poinstruowani, aby byli świadomi podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktażu ogólny są zobowiązani do przejścia:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotną częścią czasu każdego nowego pracownika spędzonego w firmie. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku, a także z jego najważniejszymi protokołami. Część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować konkretne miejsce pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Współczesny pracownik w miejscu pracy często musi nauczyć się, jak pracować na różnych stanowiskach, ale można to łatwo osiągnąć, biorąc udział w szkoleniu zawodowym w każdym obszarze. Pozwala im działać na wyższym poziomie i dostarcza cennych doświadczeń na przyszłość.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy przystępują do egzaminu, który służy do oceny ich zrozumienia materiału. Jeśli potrafią skutecznie odpowiedzieć na pytania, otrzymują świadectwo ukończenia, które jest następnie wykorzystywane jako dowód, że ukończyli szkolenie wstępne.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed podjęciem jakichkolwiek obowiązków służbowych na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Piekarach Śląskich

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii nasze szkolenia w Piekarach Śląskich są teraz dostępne w wygodnym e-szkoleniu online. Nasze szkolenia są dostępne do odbycia z dowolnego miejsca, bez konieczności wychodzenia z domu. Obejmuje to internetową wersję szkolenia „Piekary Śląskie”, która jest dostępna dla wszystkich uczestników o każdej porze dnia. Oznacza to, że szkolenia firmowe mogą odbywać się dla dużych grup przy minimalnym zamieszaniu i bez konieczności logistyki.

szkolenie BHP Piekary Śląskie

Szkolenie okresowe BHP w Piekarach Śląskich

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii nasze szkolenia w Piekarach Śląskich są teraz dostępne w wygodnym e-szkoleniu online. Nasze szkolenia są dostępne do odbycia z dowolnego miejsca, bez konieczności wychodzenia z domu. Obejmuje to internetową wersję szkolenia „Piekary Śląskie”, która jest dostępna dla wszystkich uczestników o każdej porze dnia. Oznacza to, że szkolenia firmowe mogą odbywać się dla dużych grup przy minimalnym zamieszaniu i bez konieczności logistyki.

Zaufali nam
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie
szkolenie BHP Piekary Śląskie