Szkolenie BHP w Pile

Szkolenie BHP w Pile to jedyne z obowiązkowych szkoleń, jakie pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat tego, jak chronić się przed zagrożeniami w miejscu pracy, zapobiegać wypadkom i reagować w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Pile?

Szkolenie BHP w Pile ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pomoże im uniknąć wypadków i urazów spowodowanych niebezpiecznymi warunkami pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą mieć związek z wykonywaną przez nich pracą.

Zgodnie z prawem wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. Niezbędne jest również odbycie przez nich szkolenia BHP odpowiedniego dla ich środowiska pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Ta osoba jest niezbędna do działania działu BHP w Twoim miejscu pracy. Do jego obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • dbanie i kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie opieki nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Piła

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Pile?

Szkolenie BHP w Pile ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pomoże im uniknąć wypadków i urazów spowodowanych niebezpiecznymi warunkami pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą mieć związek z wykonywaną przez nich pracą.

Zgodnie z prawem wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. Niezbędne jest również odbycie przez nich szkolenia BHP odpowiedniego dla ich środowiska pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Ta osoba jest niezbędna do działania działu BHP w Twoim miejscu pracy. Do jego obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • dbanie i kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie opieki nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Pile

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest zawsze przed podjęciem przez pracownika obowiązków na danym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

W instruktażu ogólnym należy znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które można znaleźć w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • psychospołecznymi.

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym związanym z miejscem pracy

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • recepta na bezpieczne wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Każdy pracownik, który ma pracować na więcej niż jednym stanowisku w miejscu pracy, powinien przejść specjalistyczne szkolenie zawodowe na każdym ze swoich stanowisk.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego jest egzamin oceniający wiedzę i zrozumienie. Po osiągnięciu wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Ważne jest, aby pracownicy ukończyli wstępne szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku. Pierwszym dokumentem potwierdzającym to ukończenie jest karta szkolenia wstępnego.

szkolenie BHP Piła

Szkolenie wstępne BHP w Pile

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest zawsze przed podjęciem przez pracownika obowiązków na danym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

W instruktażu ogólnym należy znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które można znaleźć w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • psychospołecznymi.

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym związanym z miejscem pracy

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • recepta na bezpieczne wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Każdy pracownik, który ma pracować na więcej niż jednym stanowisku w miejscu pracy, powinien przejść specjalistyczne szkolenie zawodowe na każdym ze swoich stanowisk.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego jest egzamin oceniający wiedzę i zrozumienie. Po osiągnięciu wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Ważne jest, aby pracownicy ukończyli wstępne szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku. Pierwszym dokumentem potwierdzającym to ukończenie jest karta szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe BHP w Pile

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Piła to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Leży na pograniczu Warszawy i innych pojezierzy Wałeckiego i Krajeńskiego, nad rzeką Gwdą. Miasto rozwinęło się z małej wioski rybackiej położonej nad dolną Gwdą, wśród lasów. Było znane ze swojego naturalnego piękna i bliskości natury, ale wraz z rozwojem miasta rosło zapotrzebowanie na więcej domów i miejsc pracy.

szkolenie BHP Piła

Szkolenie okresowe BHP w Pile

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Piła to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Leży na pograniczu Warszawy i innych pojezierzy Wałeckiego i Krajeńskiego, nad rzeką Gwdą. Miasto rozwinęło się z małej wioski rybackiej położonej nad dolną Gwdą, wśród lasów. Było znane ze swojego naturalnego piękna i bliskości natury, ale wraz z rozwojem miasta rosło zapotrzebowanie na więcej domów i miejsc pracy.

Zaufali nam
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła
szkolenie BHP Piła