Szkolenie BHP w Policach

Szkolenie BHP w Policach, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Są one dostarczane, aby upewnić się, że każdy pracownik jest świadomy zagrożeń, które mogą istnieć w różnych działach jego miejsca pracy, a także tego, jak radzić sobie z sytuacjami awaryjnymi, które mogą wystąpić.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Policach?

Szkolenia BHP w Policach służą do zaznajomienia pracowników z podstawowymi zasadami bhp, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy otrzymują następnie edukację, jak radzić sobie z tymi zagrożeniami w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami kraju, w którym przebywają.

Dla każdego pracodawcy sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie pracownikom obowiązkowych szkoleń w zakresie BHP przed rozpoczęciem dla nich pracy. On sam również musi przejść obowiązkowe szkolenie w tych dwóch dziedzinach przed rozpoczęciem pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Jednym z ich głównych obowiązków jest:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • zabezpieczanie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP oraz jego kontrola,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie o to aby przestrzeganiem przepisy BHP były przestrzegane,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Police

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Policach?

Szkolenia BHP w Policach służą do zaznajomienia pracowników z podstawowymi zasadami bhp, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy otrzymują następnie edukację, jak radzić sobie z tymi zagrożeniami w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami kraju, w którym przebywają.

Dla każdego pracodawcy sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie pracownikom obowiązkowych szkoleń w zakresie BHP przed rozpoczęciem dla nich pracy. On sam również musi przejść obowiązkowe szkolenie w tych dwóch dziedzinach przed rozpoczęciem pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Jednym z ich głównych obowiązków jest:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • zabezpieczanie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP oraz jego kontrola,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie o to aby przestrzeganiem przepisy BHP były przestrzegane,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Policach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

szkolenie BHP Police

Szkolenie wstępne BHP w Policach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

Szkolenie okresowe BHP w Policach

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Police

Szkolenie okresowe BHP w Policach

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police
szkolenie BHP Police