Szkolenia BHP Poznań

Szkolenia BHP w Poznaniu na każde stanowisko to wyjątkowo ważna kwestia, która poruszana jest w każdej firmie. Dotyczy to zarówno podstawowego przeszkolenia pracowników w zakresie stosowania zasad BHP, jak i przygotowania ich do bezpiecznej pracy w określonych warunkach. Różnorodność zagrożeń w miejscu pracy jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak charakter i wynikające z nich konsekwencje. Dlatego szkolenie BHP jest stałą pozycją na liście przygotowania zawodowego pracownika lub pracodawcy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Poznaniu?

Szkolenie BHP w Poznaniu ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania codziennych zadań. Podczas szkoleń pracownicy rozmawiają z innymi pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Mają również możliwość dowiedzenia się więcej o swoich prawach jako pracownika, rozmawiając z wykwalifikowanym prawnikiem.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku, a także okresowo przez cały okres ich zatrudnienia. Zgodnie z art. 2373 kp pracodawcom nie wolno dopuszczać pracowników do wykonywania zadań, do których nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia lub wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Ma dwa główne obowiązki, do których należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie aby były przestrzegane przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współgranie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Poznań

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Poznaniu?

Szkolenie BHP w Poznaniu ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania codziennych zadań. Podczas szkoleń pracownicy rozmawiają z innymi pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Mają również możliwość dowiedzenia się więcej o swoich prawach jako pracownika, rozmawiając z wykwalifikowanym prawnikiem.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku, a także okresowo przez cały okres ich zatrudnienia. Zgodnie z art. 2373 kp pracodawcom nie wolno dopuszczać pracowników do wykonywania zadań, do których nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia lub wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Ma dwa główne obowiązki, do których należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie aby były przestrzegane przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współgranie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Poznaniu

Zanim nowy pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi najpierw ukończyć szkolenie wstępne. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy, w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy, w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w miejscu pracy.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę swojego zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Skoncentrowane obszary szkolenia obejmują nauczanie i zapoznawanie go z:

 • czynnikami środowiska pracy, na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej przez pracownika pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • system bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie stanowiskowe na każdym z nich. Szkolenie stanowiskowe obejmuje proces zapoznawania się z zadaniami pracy i może obejmować krótki okres egzaminacyjny, podczas którego pracownik ma możliwość wykazania się podstawowymi umiejętnościami.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po zdaniu tego egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zwane kartą szkolenia wstępnego, które przechowuje w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia wstępnego BHP potrzebnego do podjęcia pracy na nowym stanowisku. Ukończenie tego krótkiego wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jest wymagane przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań w miejscu pracy.

szkolenie BHP Poznań

Szkolenie wstępne BHP w Poznaniu

Zanim nowy pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi najpierw ukończyć szkolenie wstępne. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy, w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy, w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w miejscu pracy.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę swojego zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Skoncentrowane obszary szkolenia obejmują nauczanie i zapoznawanie go z:

 • czynnikami środowiska pracy, na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej przez pracownika pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • system bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie stanowiskowe na każdym z nich. Szkolenie stanowiskowe obejmuje proces zapoznawania się z zadaniami pracy i może obejmować krótki okres egzaminacyjny, podczas którego pracownik ma możliwość wykazania się podstawowymi umiejętnościami.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po zdaniu tego egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zwane kartą szkolenia wstępnego, które przechowuje w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia wstępnego BHP potrzebnego do podjęcia pracy na nowym stanowisku. Ukończenie tego krótkiego wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jest wymagane przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP w Poznaniu

Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja wiedzy z zakresu BHP oraz odświeżenie jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, co można osiągnąć poprzez zachęcające do dyskusji, case studies oraz różnorodne symulacje.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Poznań

Szkolenie okresowe BHP w Poznaniu

Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja wiedzy z zakresu BHP oraz odświeżenie jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, co można osiągnąć poprzez zachęcające do dyskusji, case studies oraz różnorodne symulacje.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań
szkolenie BHP Poznań