Szkolenie BHP w Radomiu

Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe szkolenie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy. To jedyne obszary szkoleń, które pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom. Szkolenie BHP pomaga przygotować pracowników na potencjalne zagrożenia, aby wiedzieli, co robić w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Radomiu?

Szkolenie BHP w Radomiu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie ich pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do odbycia kursu BHP przed rozpoczęciem pracy w firmie. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z kolegami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sytuacje te mogą obejmować takie tematy, jak narażenie na chemikalia i promieniowanie, brak bezpieczeństwa w miejscu pracy lub warunki oddychania spowodowane obecnością szkodliwych gazów.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom kompleksowe szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Ważną odpowiedzialnością w tej roli jest stworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. Mogą również edukować pracowników, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim współpracownikom, przełożonemu i wszystkim odwiedzającym, a także jak radzić sobie z wszelkimi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy.

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Radom

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Radomiu?

Szkolenie BHP w Radomiu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie ich pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do odbycia kursu BHP przed rozpoczęciem pracy w firmie. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z kolegami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sytuacje te mogą obejmować takie tematy, jak narażenie na chemikalia i promieniowanie, brak bezpieczeństwa w miejscu pracy lub warunki oddychania spowodowane obecnością szkodliwych gazów.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom kompleksowe szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Ważną odpowiedzialnością w tej roli jest stworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. Mogą również edukować pracowników, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim współpracownikom, przełożonemu i wszystkim odwiedzającym, a także jak radzić sobie z wszelkimi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy.

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Radomiu

Zanim pracownik rozpocznie pracę na określonym stanowisku, musi przejść szkolenie wstępne.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę, oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • psychospołecznymi, niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi,

  • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

  • sposobami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • Pracownik zatrudniony lub przeniesiony do pracy robotniczej, gdzie jest narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jeśli jesteś pracownikiem, który pracuje na kilku stanowiskach w tej samej organizacji, musisz przejść specjalistyczne szkolenie na każde ze stanowisk. Te kursy szkoleniowe pomogą Ci poznać zawiłości tych specjalności, a także pomogą Twojemu pracodawcy lepiej zrozumieć Twoje umiejętności. Pod koniec szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin, aby upewnić się, że uczestnicy są zaznajomieni ze wszystkimi aspektami szkolenia. Po zdaniu tego certyfikatu uczestnicy otrzymują certyfikat (znany jako karta szkolenia wstępnego), który jest przesyłany do ich osobistych plików i pozostaje z nimi na całe życie.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Radom

Szkolenie wstępne BHP w Radomiu

Zanim pracownik rozpocznie pracę na określonym stanowisku, musi przejść szkolenie wstępne.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę, oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • psychospołecznymi, niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi,

  • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

  • sposobami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • Pracownik zatrudniony lub przeniesiony do pracy robotniczej, gdzie jest narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jeśli jesteś pracownikiem, który pracuje na kilku stanowiskach w tej samej organizacji, musisz przejść specjalistyczne szkolenie na każde ze stanowisk. Te kursy szkoleniowe pomogą Ci poznać zawiłości tych specjalności, a także pomogą Twojemu pracodawcy lepiej zrozumieć Twoje umiejętności. Pod koniec szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin, aby upewnić się, że uczestnicy są zaznajomieni ze wszystkimi aspektami szkolenia. Po zdaniu tego certyfikatu uczestnicy otrzymują certyfikat (znany jako karta szkolenia wstępnego), który jest przesyłany do ich osobistych plików i pozostaje z nimi na całe życie.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Radomiu

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, a także jej aktualizację o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Kursy BHP w Radomiu, w tym szkolenia wstępne i okresowe, prowadzone są w różnych formatach i częstotliwościach. Dostosowane są do rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i obszaru działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas kursach BHP, skontaktuj się z nami.

szkolenie BHP Radom

Szkolenie okresowe BHP w Radomiu

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, a także jej aktualizację o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Kursy BHP w Radomiu, w tym szkolenia wstępne i okresowe, prowadzone są w różnych formatach i częstotliwościach. Dostosowane są do rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i obszaru działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas kursach BHP, skontaktuj się z nami.

Zaufali nam
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom
szkolenie BHP Radom