Szkolenie BHP w Rumi

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń BHP, ppoż i pierwszej pomocy dla swoich przyszłych pracowników. Szkolenie BHP uczy praktycznych metod zapobiegania wypadkom i urazom przy pracy. Ochrona przeciwpożarowa uczy, jak zapobiegać pożarom w pracy. Szkolenia z pierwszej pomocy uczą jak radzić sobie z wypadkami przy pracy w celu ratowania życia.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rumi?

Szkolenie BHP w Rumi ma na celu edukowanie pracowników w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Obejmują one różne choroby, na które można się nabawić w pracy, metody leczenia dostępne dla pracowników w nagłych wypadkach oraz strategie profilaktyczne, które można zastosować, aby uniknąć tego ryzyka.

Wszyscy pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP. On również jest prawnie zobowiązany do odbycia szkolenia BHP.

Jedną z osób, która posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia szkoleń BHP jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim miejscu pracy, co obejmuje szereg zadań, takich jak:

 • prowadzenie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Rumia

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rumi?

Szkolenie BHP w Rumi ma na celu edukowanie pracowników w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Obejmują one różne choroby, na które można się nabawić w pracy, metody leczenia dostępne dla pracowników w nagłych wypadkach oraz strategie profilaktyczne, które można zastosować, aby uniknąć tego ryzyka.

Wszyscy pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP. On również jest prawnie zobowiązany do odbycia szkolenia BHP.

Jedną z osób, która posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia szkoleń BHP jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim miejscu pracy, co obejmuje szereg zadań, takich jak:

 • prowadzenie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Rumi

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku konieczne jest szkolenie wstępne.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę i uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zmuszeni są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

W ramach szkolenia wprowadzającego odbędzie się egzamin, będący końcowym punktem kontrolnym przyswajania wiedzy. Zdanie tego egzaminu uprawnia uczestnika do otrzymania karty szkolenia wstępnego, która będzie przechowywana w jego osobistej teczce.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Choć może to brzmieć jak formalność, jest to bardzo ważne, ponieważ pomoże zapewnić, że wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni, świadomi i znają swoje wymagania przed rozpoczęciem pracy, co oznacza, że mogą oczekiwać wyższego poziomu satysfakcji i zaangażowania z pracy

szkolenie BHP Rumia

Szkolenie wstępne BHP w Rumi

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku konieczne jest szkolenie wstępne.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę i uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zmuszeni są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

W ramach szkolenia wprowadzającego odbędzie się egzamin, będący końcowym punktem kontrolnym przyswajania wiedzy. Zdanie tego egzaminu uprawnia uczestnika do otrzymania karty szkolenia wstępnego, która będzie przechowywana w jego osobistej teczce.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Choć może to brzmieć jak formalność, jest to bardzo ważne, ponieważ pomoże zapewnić, że wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni, świadomi i znają swoje wymagania przed rozpoczęciem pracy, co oznacza, że mogą oczekiwać wyższego poziomu satysfakcji i zaangażowania z pracy

Szkolenie okresowe BHP w Rumi

Szkolenia okresowe są przydatne do odświeżenia wiedzy z zakresu BHP, a także do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi, które można zastosować.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Rumia to miasto w województwie pomorskim w Polsce. Coraz więcej firm przenosi się do Rumi, które muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenia BHP. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na te usługi na całym świecie, ponieważ coraz więcej krajów zaczyna koncentrować się na ograniczaniu często pomijanych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

szkolenie BHP Rumia

Szkolenie okresowe BHP w Rumi

Szkolenia okresowe są przydatne do odświeżenia wiedzy z zakresu BHP, a także do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi, które można zastosować.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Rumia to miasto w województwie pomorskim w Polsce. Coraz więcej firm przenosi się do Rumi, które muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenia BHP. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na te usługi na całym świecie, ponieważ coraz więcej krajów zaczyna koncentrować się na ograniczaniu często pomijanych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Zaufali nam
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia
szkolenie BHP Rumia