Szkolenie BHP w Rybniku

Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników, które są obowiązkowe z mocy prawa. Ich celem jest zapewnienie pracownikom dobrej znajomości podstaw tych zagadnień, co może radykalnie zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rybniku czemu służą?

Szkolenie BHP w Rybniku służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferując pracownikom szkolenia, często uświadamia się im różne zagrożenia zawodowe i choroby, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy.

Każdy pracodawca w kraju musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, on też musi przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w danym miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • sprawowanie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie aby były przestrzegane przepisy BHP,

 • kooperacja w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Rybnik

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rybniku czemu służą?

Szkolenie BHP w Rybniku służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferując pracownikom szkolenia, często uświadamia się im różne zagrożenia zawodowe i choroby, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy.

Każdy pracodawca w kraju musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, on też musi przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w danym miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • sprawowanie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie aby były przestrzegane przepisy BHP,

 • kooperacja w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Rybniku

Nowi pracownicy w różnych działach i na różnych stanowiskach otrzymują wstępne szkolenie, zanim będą mogli objąć swoje stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci oraz uczniowie odbywający praktykę lub praktyczną naukę zawodu,

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • uciążliwymi,

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym w wyniku wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w twoim środowisku pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jeśli jesteś pracownikiem, który obecnie pracuje na więcej niż jednym stanowisku, ważne jest, aby przejść szkolenie zawodowe na każdym z różnych stanowisk.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin końcowy sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzyma kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w jego aktach osobowych. Karta ta będzie stanowić dowód dla pracodawców, że ukończyli oni wstępny poziom szkolenia i może być wykorzystana jako dowód pomagający w uzyskaniu możliwości zatrudnienia.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Karta dostarcza certyfikat zgodności, który jest ważny przez rok od daty wydania.

szkolenie BHP Rybnik

Szkolenie wstępne BHP w Rybniku

Nowi pracownicy w różnych działach i na różnych stanowiskach otrzymują wstępne szkolenie, zanim będą mogli objąć swoje stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci oraz uczniowie odbywający praktykę lub praktyczną naukę zawodu,

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • uciążliwymi,

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym w wyniku wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w twoim środowisku pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jeśli jesteś pracownikiem, który obecnie pracuje na więcej niż jednym stanowisku, ważne jest, aby przejść szkolenie zawodowe na każdym z różnych stanowisk.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin końcowy sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzyma kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w jego aktach osobowych. Karta ta będzie stanowić dowód dla pracodawców, że ukończyli oni wstępny poziom szkolenia i może być wykorzystana jako dowód pomagający w uzyskaniu możliwości zatrudnienia.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Karta dostarcza certyfikat zgodności, który jest ważny przez rok od daty wydania.

Szkolenie okresowe BHP w Rybniku

Szkolenie okresowe jest programem czasowym, który ma na celu odświeżenie wiedzy pracowników w zakresie BHP, a także aktualizację tej wiedzy o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Rybnik

Szkolenie okresowe BHP w Rybniku

Szkolenie okresowe jest programem czasowym, który ma na celu odświeżenie wiedzy pracowników w zakresie BHP, a także aktualizację tej wiedzy o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik
szkolenie BHP Rybnik