Szkolenie BHP w Rzeszowie

Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca jest prawnie zobowiązany zapewnić swoim pracownikom. Kursy BHP są ważne dla wszystkich pracowników, ponieważ dostarczają wielu cennych informacji, które mogą pomóc im zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy. Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rzeszowie?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rzeszowie?

Obowiązkiem wszystkich pracowników jest przestrzeganie wytycznych BHP, które koncentrują się przede wszystkim na upewnieniu się, że pracownik nie popełnia błędów, które mogłyby prowadzić do obrażeń w miejscu pracy. Aby to zapewnić, wykorzystywane są szkolenia BHP w Rzeszowie, mające na celu zapoznanie pracowników z tymi podstawowymi zasadami, tak aby w razie potrzeby mogli je wdrożyć. Podczas szkoleń pracownicy są szkoleni w zakresie zagrożeń i chorób, na które mogą być narażeni podczas pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest obowiązkowe dla całego personelu pracującego, aby mógł bezpiecznie pracować w środowisku pracy.

Jedną z wielu osób, które są w stanie przeprowadzić szkolenie BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za pracę w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy firmy i jako taka do jej głównych obowiązków należy: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Rzeszów

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rzeszowie?

Obowiązkiem wszystkich pracowników jest przestrzeganie wytycznych BHP, które koncentrują się przede wszystkim na upewnieniu się, że pracownik nie popełnia błędów, które mogłyby prowadzić do obrażeń w miejscu pracy. Aby to zapewnić, wykorzystywane są szkolenia BHP w Rzeszowie, mające na celu zapoznanie pracowników z tymi podstawowymi zasadami, tak aby w razie potrzeby mogli je wdrożyć. Podczas szkoleń pracownicy są szkoleni w zakresie zagrożeń i chorób, na które mogą być narażeni podczas pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest obowiązkowe dla całego personelu pracującego, aby mógł bezpiecznie pracować w środowisku pracy.

Jedną z wielu osób, które są w stanie przeprowadzić szkolenie BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za pracę w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy firmy i jako taka do jej głównych obowiązków należy: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Rzeszowie

Nowy pracownik zazwyczaj przechodzi szkolenie przed objęciem stanowiska.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy jest dużo bardziej nakierowany na przedstawienie pracownikowi zasad bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na wyznaczonym stanowisku. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • regułami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Każdy pracownik zajmujący wiele stanowisk w firmie jest zobowiązany do odbycia szkolenia zawodowego na każdym z nich. Obejmuje to naukę umiejętności, zadań i obowiązków, których oczekuje się od każdego stanowiska.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają zaświadczenie zwane „kartą szkolenia wstępnego”, które będą przechowywane w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Rzeszów

Szkolenie wstępne BHP w Rzeszowie

Nowy pracownik zazwyczaj przechodzi szkolenie przed objęciem stanowiska.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy jest dużo bardziej nakierowany na przedstawienie pracownikowi zasad bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na wyznaczonym stanowisku. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • regułami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Każdy pracownik zajmujący wiele stanowisk w firmie jest zobowiązany do odbycia szkolenia zawodowego na każdym z nich. Obejmuje to naukę umiejętności, zadań i obowiązków, których oczekuje się od każdego stanowiska.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają zaświadczenie zwane „kartą szkolenia wstępnego”, które będą przechowywane w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Rzeszowie

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP w terenie oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenia BHP to świetny sposób nie tylko na ochronę pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami, ale także na zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy dla samych pracowników. Nie ma powodu, dla którego firmy miałyby stronić od organizowania częstszych szkoleń, niż jest to wymagane przez prawo.

szkolenie BHP Rzeszów

Szkolenie okresowe BHP w Rzeszowie

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP w terenie oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenia BHP to świetny sposób nie tylko na ochronę pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami, ale także na zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy dla samych pracowników. Nie ma powodu, dla którego firmy miałyby stronić od organizowania częstszych szkoleń, niż jest to wymagane przez prawo.

Zaufali nam
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów
szkolenie BHP Rzeszów