Szkolenie BHP w Siedlcach

Znaczenie szkoleń w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu jest dobrze ugruntowane. Przepisy są dość jasne: pracodawcy muszą zapewnić wszystkim pracownikom obowiązkowe szkolenia z wyżej wymienionych tematów. Co więcej, muszą też zapewnić kompleksowy kurs pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Celem tego typu szkoleń jest promowanie wszystkich aspektów BHP w miejscu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Siedlcach?

Szkolenie BHP w Siedlcach służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować podczas wykonywania codziennych zadań. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani ze swoimi współpracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. Muszą również sami przejść szkolenie z tego samego przedmiotu.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Siedlce

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Siedlcach?

Szkolenie BHP w Siedlcach służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować podczas wykonywania codziennych zadań. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani ze swoimi współpracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. Muszą również sami przejść szkolenie z tego samego przedmiotu.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Siedlcach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Szkolenie to można dostosować i obejmować ćwiczenia wprowadzające, odprawy BHP itp. Może również obejmować test kwalifikacyjny lub ocenę.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenia stanowiskowe często skupiają się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie w każdym z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego jest test sprawdzający wiedzę. Po pozytywnym wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach osobowych i jest znany jako karta szkolenia wstępnego.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Chociaż istnieją pewne wyjątki, obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności.

szkolenie BHP Siedlce

Szkolenie wstępne BHP w Siedlcach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Szkolenie to można dostosować i obejmować ćwiczenia wprowadzające, odprawy BHP itp. Może również obejmować test kwalifikacyjny lub ocenę.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenia stanowiskowe często skupiają się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie w każdym z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego jest test sprawdzający wiedzę. Po pozytywnym wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach osobowych i jest znany jako karta szkolenia wstępnego.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Chociaż istnieją pewne wyjątki, obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności.

Szkolenie okresowe BHP w Siedlcach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pamiętaj!
Szkolenia okresowe dla pracowników powinno się odbyć:
 • 6 miesięcy od dnia zatrudnienia (dotyczy pracodawców i osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów oraz mistrzów))

 • 12 miesięcy od dnia zatrudnienia (dla pozostałych pracowników)

szkolenie BHP Siedlce

Szkolenie okresowe BHP w Siedlcach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pamiętaj!
Szkolenia okresowe dla pracowników powinno się odbyć:
 • 6 miesięcy od dnia zatrudnienia (dotyczy pracodawców i osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów oraz mistrzów))

 • 12 miesięcy od dnia zatrudnienia (dla pozostałych pracowników)

Zaufali nam
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce
szkolenie BHP Siedlce