Szkolenie BHP w Siemianowicach Śląskich

Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Poniżej przedstawiono dwa rodzaje obowiązkowych szkoleń BHP: Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Siemianowicach Śląskich?

Szkolenie BHP w Siemianowicach Śląskich służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Pracownikom pokazuje się, jak korzystać z niezbędnego sprzętu, takiego jak kaski i rękawice ochronne, jak dbać o siebie podczas pracy i jak ważne jest, aby zawsze przestrzegali instrukcji przełożonych. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy. Czasami może to obejmować dyskusje o tym, jak uniknąć tych zagrożeń i jak się chronić.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Niektóre z jego głównych obowiązków obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP w Siemianowicach Śląskich

Rola każdego pracownika musi zostać odpowiednio przeszkolona, zanim będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku. Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie, że każdy z ich pracowników został odpowiednio przeszkolony w celu uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy jest dużo bardziej nakierowany na przedstawienie pracownikowi zasad bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej w miejscu pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • reguły bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Ten certyfikat będzie przechowywany jako część ich akt osobowych i może być wykorzystany do wykazania, że pomyślnie ukończyli jedno z naszych kursów szkoleniowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Siemianowice Śląskie

Szkolenie wstępne BHP w Siemianowicach Śląskich

Rola każdego pracownika musi zostać odpowiednio przeszkolona, zanim będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku. Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie, że każdy z ich pracowników został odpowiednio przeszkolony w celu uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy jest dużo bardziej nakierowany na przedstawienie pracownikowi zasad bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej w miejscu pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • reguły bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Ten certyfikat będzie przechowywany jako część ich akt osobowych i może być wykorzystany do wykazania, że pomyślnie ukończyli jedno z naszych kursów szkoleniowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie okresowe BHP w Siemianowicach Śląskich

Szkolenia okresowe to szansa na odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia BHP dla pracowników wielu różnych branż. Dzieje się tak, ponieważ istnieje wiele różnych zasad BHP, które są związane z daną branżą. Zaplanujemy kurs BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, edukatorów, przedstawicieli działów sprzedaży, a także kierowników i dyrektorów.

Szkolenie BHP Tczew

Szkolenie okresowe BHP w Siemianowicach Śląskich

Szkolenia okresowe to szansa na odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia BHP dla pracowników wielu różnych branż. Dzieje się tak, ponieważ istnieje wiele różnych zasad BHP, które są związane z daną branżą. Zaplanujemy kurs BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, edukatorów, przedstawicieli działów sprzedaży, a także kierowników i dyrektorów.

Szkolenie okresowe BHP w Siemianowicach Śląskich

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Siemianowice Śląskie

Szkolenie okresowe BHP w Siemianowicach Śląskich

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskieszkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie
szkolenie BHP Siemianowice Śląskie