Szkolenie BHP w Sieradzu

Szkolenie BHP w Sieradzu, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Te obowiązkowe kursy zostały wprowadzone w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przygotowani na każdą niebezpieczną sytuację, która może się pojawić. W ofercie są różne rodzaje kursów, ale najbardziej popularne są te związane z BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Sieradzu?

Szkolenie BHP w Sieradzu ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Od pracowników oczekuje się znajomości ogólnych zasad, a także ich praw i obowiązków wynikających z przepisów BHP, aby mogli poradzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Szkolenie BHP może być prowadzone przez różne osoby w miejscu pracy, w tym Specjalistę BHP. Specjalista ds. bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za kierowanie działem BHP w firmie, a także za zapewnienie, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni w różnych aspektach BHP, aby zapobiec wypadkom. Mogą również być odpowiedzialni za opracowywanie bezpiecznych praktyk w zakresie użytkowania sprzętu lub tworzenie planów reagowania na sytuacje awaryjne.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Sieradz

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Sieradzu?

Szkolenie BHP w Sieradzu ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Od pracowników oczekuje się znajomości ogólnych zasad, a także ich praw i obowiązków wynikających z przepisów BHP, aby mogli poradzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Szkolenie BHP może być prowadzone przez różne osoby w miejscu pracy, w tym Specjalistę BHP. Specjalista ds. bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za kierowanie działem BHP w firmie, a także za zapewnienie, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni w różnych aspektach BHP, aby zapobiec wypadkom. Mogą również być odpowiedzialni za opracowywanie bezpiecznych praktyk w zakresie użytkowania sprzętu lub tworzenie planów reagowania na sytuacje awaryjne.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Sieradzu

Pracownicy muszą przejść szkolenie wstępne, zanim będą mogli pełnić obowiązki na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest bardziej skoncentrowane na dostarczaniu odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik przydzielony do pracy na więcej niż jednym stanowisku musi przejść szkolenie na każdym z nich, aby móc właściwie wykonywać swoje obowiązki.

Zakończenie szkolenia wprowadzającego jest oznaczone egzaminem praktycznym w celu sprawdzenia wiedzy uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat – tzw. „kartę szkolenia wstępnego” i pozostaje on w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Sieradz

Szkolenie wstępne BHP w Sieradzu

Pracownicy muszą przejść szkolenie wstępne, zanim będą mogli pełnić obowiązki na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest bardziej skoncentrowane na dostarczaniu odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik przydzielony do pracy na więcej niż jednym stanowisku musi przejść szkolenie na każdym z nich, aby móc właściwie wykonywać swoje obowiązki.

Zakończenie szkolenia wprowadzającego jest oznaczone egzaminem praktycznym w celu sprawdzenia wiedzy uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat – tzw. „kartę szkolenia wstępnego” i pozostaje on w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Sieradzu

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Pozwoli to na świadomą siłę roboczą, która jest świadoma najnowszych innowacji, najlepszych praktyk i zmian, które mogą wpłynąć na ich pracę.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Sieradz

Szkolenie okresowe BHP w Sieradzu

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Pozwoli to na świadomą siłę roboczą, która jest świadoma najnowszych innowacji, najlepszych praktyk i zmian, które mogą wpłynąć na ich pracę.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz
szkolenie BHP Sieradz