Szkolenie BHP w Skierniewicach

Firma musi zapewnić wszystkim swoim pracownikom szkolenie BHP. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy o zagrożeniach występujących w pracy, a także o tym, jak w odpowiedni sposób zapobiegać tym zagrożeniom.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w miejscowości Skierniewice?

Pracownicy Skierniewic przejdą szkolenie BHP w celu zapoznania się z podstawowymi zasadami ich obowiązków. Następnie są zobowiązani do przestrzegania tych zasad podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te często omawiają konsekwencje, takie jak świadczenia odszkodowawcze dla pracowników i jak złożyć wniosek o odszkodowanie w przypadku urazu.

Każdy pracodawca musi być zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta ponosi dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, ale do jej najważniejszych obowiązków należy dbanie o to, aby nie było problemów ze środowiskiem pracy. Odpowiada za między innymi:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Skierniewice

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w miejscowości Skierniewice?

Pracownicy Skierniewic przejdą szkolenie BHP w celu zapoznania się z podstawowymi zasadami ich obowiązków. Następnie są zobowiązani do przestrzegania tych zasad podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te często omawiają konsekwencje, takie jak świadczenia odszkodowawcze dla pracowników i jak złożyć wniosek o odszkodowanie w przypadku urazu.

Każdy pracodawca musi być zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta ponosi dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, ale do jej najważniejszych obowiązków należy dbanie o to, aby nie było problemów ze środowiskiem pracy. Odpowiada za między innymi:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w miejscowości Skierniewice

Pracownicy są zobowiązani do ukończenia szkolenia wstępnego u certyfikowanego trenera przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny są następujące: zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z procedurami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy w danej części firmy. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu i studenci odbywający praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na wielu stanowiskach, musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Gwarantuje to wysoki poziom biegłości na każdym stanowisku.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat – tzw. kartę szkolenia wstępnego – który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika wstępnego szkolenia BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

szkolenie BHP Skierniewice

Szkolenie wstępne BHP w miejscowości Skierniewice

Pracownicy są zobowiązani do ukończenia szkolenia wstępnego u certyfikowanego trenera przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny są następujące: zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z procedurami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy w danej części firmy. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu i studenci odbywający praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na wielu stanowiskach, musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Gwarantuje to wysoki poziom biegłości na każdym stanowisku.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat – tzw. kartę szkolenia wstępnego – który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika wstępnego szkolenia BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w miejscowości Skierniewice

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne wynikające z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne

Skierniewice – miasto z świetlaną przyszłością i coraz większą liczbą miejsc pracy. Nasi klienci w tym regionie stale się rozwijają, dzięki wysokiej jakości naszych usług, ale także dzięki naszym bezkonkurencyjnym cenom.

Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonymi przez nas usługami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy zainteresowani spotkaniami przedsiębiorców ze Skierniewic i okolic oraz online dzięki szkoleniom na naszej platformie.

szkolenie BHP Skierniewice

Szkolenie okresowe BHP w miejscowości Skierniewice

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne wynikające z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne

Skierniewice – miasto z świetlaną przyszłością i coraz większą liczbą miejsc pracy. Nasi klienci w tym regionie stale się rozwijają, dzięki wysokiej jakości naszych usług, ale także dzięki naszym bezkonkurencyjnym cenom.

Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonymi przez nas usługami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy zainteresowani spotkaniami przedsiębiorców ze Skierniewic i okolic oraz online dzięki szkoleniom na naszej platformie.

Zaufali nam
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice
szkolenie BHP Skierniewice