Szkolenia BHP w Słupsku

Szkolenie BHP w Słupsku jest obowiązkowym wymogiem do zorganizowania przez pracodawcę, które musi obejmować ochronę przeciwpożarową i pierwszą pomoc. Ma na celu wyposażenie pracowników w niezbędne umiejętności, które są ważne w miejscu pracy. Istnieje kilka rodzajów szkoleń BHP, z których każdy ma własny zestaw celów, dostosowanych do konkretnych potrzeb organizacji.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Słupsku?

W Słupsku szkolenia BHP służą ogólnemu kształceniu pracowników w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wszyscy wykonujący swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są szkoleni w zakresie zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść takie samo szkolenie zgodnie z przepisami BHP określonymi przez rząd.

Jednym z głównych obowiązków Specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń z zakresu BHP w miejscu pracy. Są odpowiedzialni za nadzorowanie działów BHP, upewnianie się, że pracownicy są świadomi swoich praw i edukowanie ich o tym, do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli jej potrzebują. Do obowiązków Specjalisty ds. BHP należy między innymi:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • stanie na straży przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Słupsk

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Słupsku?

W Słupsku szkolenia BHP służą ogólnemu kształceniu pracowników w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wszyscy wykonujący swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są szkoleni w zakresie zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść takie samo szkolenie zgodnie z przepisami BHP określonymi przez rząd.

Jednym z głównych obowiązków Specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń z zakresu BHP w miejscu pracy. Są odpowiedzialni za nadzorowanie działów BHP, upewnianie się, że pracownicy są świadomi swoich praw i edukowanie ich o tym, do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli jej potrzebują. Do obowiązków Specjalisty ds. BHP należy między innymi:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • stanie na straży przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Słupsku

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do określonego stanowiska.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe nastawione jest na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • metodami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga, pracownicy na stanowisku, które wymaga wykonywania wielu zadań, muszą przejść odpowiednie szkolenie specjalistyczne.

Pod koniec szkolenia wprowadzającego uczestnicy otrzymują egzamin sprawdzający ich wiedzę. Po zdaniu tego egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat, który znajduje się w ich aktach osobowych i ma stanowić zarówno zachętę, jak i dowód uczestnictwa.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ta karta jest wysyłana do menedżerów do zatwierdzenia, którzy są następnie odpowiedzialni za wydanie karty swoim pracownikom.

szkolenie BHP Słupsk

Szkolenie wstępne BHP w Słupsku

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do określonego stanowiska.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe nastawione jest na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • metodami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga, pracownicy na stanowisku, które wymaga wykonywania wielu zadań, muszą przejść odpowiednie szkolenie specjalistyczne.

Pod koniec szkolenia wprowadzającego uczestnicy otrzymują egzamin sprawdzający ich wiedzę. Po zdaniu tego egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat, który znajduje się w ich aktach osobowych i ma stanowić zarówno zachętę, jak i dowód uczestnictwa.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ta karta jest wysyłana do menedżerów do zatwierdzenia, którzy są następnie odpowiedzialni za wydanie karty swoim pracownikom.

Szkolenie okresowe BHP w Słupsku

Cykliczne szkolenia odświeżają wiedzę z zakresu BHP oraz pomagają na bieżąco ją aktualizować o postęp technologiczny, organizacyjny i nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia.

szkolenie BHP Słupsk

Szkolenie okresowe BHP w Słupsku

Cykliczne szkolenia odświeżają wiedzę z zakresu BHP oraz pomagają na bieżąco ją aktualizować o postęp technologiczny, organizacyjny i nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zaufali nam
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk
szkolenie BHP Słupsk