Szkolenie BHP w Sosnowcu

Szkolenie BHP w Sosnowcu, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe rodzaje szkoleń, jakie pracodawca musi zaoferować swoim pracownikom. Obejmują one szkolenia BHP, PPOŻ oraz udzielanie pierwszej pomocy. Szkolenie BHP ma na celu edukowanie pracowników na temat potencjalnych zagrożeń w ich środowisku pracy oraz sposobów unikania obrażeń w czasie ich pracy. Ochrona przeciwpożarowa to kurs, który uczy pracowników, jak zapobiegać pożarom w ich miejscu pracy oraz jak postępować gdy już się on zdarzy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Sosnowcu?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są edukowani na temat rodzajów zagrożeń zawodowych, na które mogą być narażeni oraz przekazywane są informacje o chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednym z profesjonalistów, który może prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych zadań należą:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie opieki nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Sosnowiec

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Sosnowcu?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są edukowani na temat rodzajów zagrożeń zawodowych, na które mogą być narażeni oraz przekazywane są informacje o chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednym z profesjonalistów, który może prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych zadań należą:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie opieki nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Sosnowcu

Pracownicy muszą ukończyć program szkolenia wstępnego, zanim będą mogli rozpocząć swoje obowiązki na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który jest zobowiązany do pracy na wielu stanowiskach w firmie, musi przejść odpowiednie szkolenie dla każdego stanowiska. Na koniec szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę osób, które w nim uczestniczyły. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik szkolenia uzyskuje zaświadczenie, tzw. kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że pracownik przeszedł szkolenie wstępne BHP i zanim będzie mógł rozpocząć swoje obowiązki na danym stanowisku.

szkolenie BHP Sosnowiec

Szkolenie wstępne BHP w Sosnowcu

Pracownicy muszą ukończyć program szkolenia wstępnego, zanim będą mogli rozpocząć swoje obowiązki na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który jest zobowiązany do pracy na wielu stanowiskach w firmie, musi przejść odpowiednie szkolenie dla każdego stanowiska. Na koniec szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę osób, które w nim uczestniczyły. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik szkolenia uzyskuje zaświadczenie, tzw. kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że pracownik przeszedł szkolenie wstępne BHP i zanim będzie mógł rozpocząć swoje obowiązki na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Sosnowcu

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne zgodne z aktualnymi trendami. Ważne jest, aby tego typu szkolenia były przeprowadzane regularnie, aby pracownicy mogli być w pełni na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach i przepisach oraz środkach ochrony osobistej.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Kto jest zobowiązany do stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest ustawowym obowiązkiem każdego pracownika. Zgodnie z art. 100§2 pkt 3 Kodeksu pracy, każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

szkolenie BHP Sosnowiec

Szkolenie okresowe BHP w Sosnowcu

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne zgodne z aktualnymi trendami. Ważne jest, aby tego typu szkolenia były przeprowadzane regularnie, aby pracownicy mogli być w pełni na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach i przepisach oraz środkach ochrony osobistej.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Kto jest zobowiązany do stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest ustawowym obowiązkiem każdego pracownika. Zgodnie z art. 100§2 pkt 3 Kodeksu pracy, każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Zaufali nam
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec
szkolenie BHP Sosnowiec