Szkolenie BHP w Stalowej Woli

Przeszkolenie BHP w Stalowej Woli, ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc są wymagane dla wszystkich pracowników, których pracodawca jest prawnie zobowiązany zapewnić. Te obszary szkoleń są obowiązkowe, ponieważ uczą pracowników umiejętności niezbędnych do ochrony w ich codziennym środowisku pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Stalowej Woli?

W Stalowej Woli prowadzone są szkolenia BHP, mające na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować podczas wykonywania swoich obowiązków. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownicy są szkoleni w zakresie zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy. Te sesje szkoleniowe są omawiane ze współpracownikami w celu zebrania informacji zwrotnych i znalezienia rozwiązań dotyczących sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Koordynuje wszystkie aspekty praktyk BHP, aby zapewnić, że zachowają swoją odpowiedzialność prawną.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Stalowa Wola

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Stalowej Woli?

W Stalowej Woli prowadzone są szkolenia BHP, mające na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować podczas wykonywania swoich obowiązków. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownicy są szkoleni w zakresie zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy. Te sesje szkoleniowe są omawiane ze współpracownikami w celu zebrania informacji zwrotnych i znalezienia rozwiązań dotyczących sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Koordynuje wszystkie aspekty praktyk BHP, aby zapewnić, że zachowają swoją odpowiedzialność prawną.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Stalowej Woli

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Koordynuje wszystkie aspekty praktyk BHP, aby zapewnić, że zachowają swoją odpowiedzialność prawną.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest w bezpiecznym środowisku, zanim nowi pracownicy będą mogli wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Programy szkoleń stanowiskowych skupiają się na zapoznaniu pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownicy sklasyfikowani jako robotnicy, którzy mają do czynienia z niebezpiecznymi lub szkodliwymi czynnikami, są bardziej narażeni na wystąpienie problemów zdrowotnych.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, o których wiadomo, że pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe dla każdego z nich. Jest to środek bezpieczeństwa, a także pomaga firmie odnieść sukces dzięki zatrudnianiu ludzi o różnych umiejętnościach do wykonywania zadań.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą przechowuje w swojej teczce osobowej.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, świadczącego o tym, że jest on przeszkolony w zakresie wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Stalowa Wola

Szkolenie wstępne BHP w Stalowej Woli

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest w bezpiecznym środowisku, zanim nowi pracownicy będą mogli wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Programy szkoleń stanowiskowych skupiają się na zapoznaniu pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownicy sklasyfikowani jako robotnicy, którzy mają do czynienia z niebezpiecznymi lub szkodliwymi czynnikami, są bardziej narażeni na wystąpienie problemów zdrowotnych.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, o których wiadomo, że pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe dla każdego z nich. Jest to środek bezpieczeństwa, a także pomaga firmie odnieść sukces dzięki zatrudnianiu ludzi o różnych umiejętnościach do wykonywania zadań.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą przechowuje w swojej teczce osobowej.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, świadczącego o tym, że jest on przeszkolony w zakresie wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Stalowej Woli

Celem szkoleń okresowych jest przekazanie osobom wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja ich o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu dogłębnego zrozumienia różnych występujących zagrożeń dla zdrowia.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Stalowa Wola

Szkolenie okresowe BHP w Stalowej Woli

Celem szkoleń okresowych jest przekazanie osobom wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja ich o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu dogłębnego zrozumienia różnych występujących zagrożeń dla zdrowia.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola
szkolenie BHP Stalowa Wola