Szkolenie BHP w Świdnicy

Szkolenie BHP w Świdnicy, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Szkolenie BHP jest ważnym aspektem zarządzania bezpiecznym miejscem pracy.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Świdnicy?

Szkolenie BHP w Świdnicy służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szeroko zakrojonych szkoleń, pracownicy są szczegółowo omawiani z zagrożeniami zawodowymi i chorobami, które mogą wystąpić podczas ich dnia pracy, aby byli świadomi zagrożeń związanych z ich pracą.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy. Ta osoba jest również znana jako „Specjalista ds. BHP”. Jej główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Świdnica

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Świdnicy?

Szkolenie BHP w Świdnicy służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szeroko zakrojonych szkoleń, pracownicy są szczegółowo omawiani z zagrożeniami zawodowymi i chorobami, które mogą wystąpić podczas ich dnia pracy, aby byli świadomi zagrożeń związanych z ich pracą.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy. Ta osoba jest również znana jako „Specjalista ds. BHP”. Jej główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Świdnicy

Pracownik, zanim będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, przechodzi wstępne szkolenie. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktaż stanowiskowy.

Ważne jest, aby instrukcja ogólna zawierała wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Pracownik, który ma objąć kilka stanowisk w organizacji, musi przejść szkolenie zawodowe w każdym z nich, aby mógł dogłębnie zrozumieć procesy każdego stanowiska.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczących się. Pozytywny wynik z tego egzaminu prowadzi do uzyskania przez uczestników „Karty szkolenia wstępnego”, która będzie przechowywana w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

szkolenie BHP Świdnica

Szkolenie wstępne BHP w Świdnicy

Pracownik, zanim będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, przechodzi wstępne szkolenie. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktaż stanowiskowy.

Ważne jest, aby instrukcja ogólna zawierała wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Pracownik, który ma objąć kilka stanowisk w organizacji, musi przejść szkolenie zawodowe w każdym z nich, aby mógł dogłębnie zrozumieć procesy każdego stanowiska.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczących się. Pozytywny wynik z tego egzaminu prowadzi do uzyskania przez uczestników „Karty szkolenia wstępnego”, która będzie przechowywana w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Szkolenie okresowe BHP w Świdnicy

Szkolenie okresowe jest niezbędne do zdobycia wiedzy z zakresu BHP, którą można później uzupełnić o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku -Dla pracodawców, menedżerów i brygadzistów,

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami

Szkolenie BHP Tarnów

Szkolenie okresowe BHP w Świdnicy

Szkolenie okresowe jest niezbędne do zdobycia wiedzy z zakresu BHP, którą można później uzupełnić o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku -Dla pracodawców, menedżerów i brygadzistów,

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami

Zaufali nam
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica
szkolenie BHP Świdnica