Szkolenie BHP w Świętochłowicach

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie to ustawa, która nakazuje wszystkim pracodawcom zapewnienie pracownikom obowiązkowych szkoleń. Celem tego szkolenia jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Istnieją trzy rodzaje obowiązkowych szkoleń BHP: szkolenie BHP, szkolenie z ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Świdnicy?

Szkolenie BHP w Świdnicy ma na celu zapoznanie pracowników z najbardziej podstawowymi zasadami BHP, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy otrzymują również informacje o tym, jak chronić się w miejscu pracy.

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom szkolenie BHP i jako pracodawca musi również przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • dbanie o zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Świętochłowice

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Świdnicy?

Szkolenie BHP w Świdnicy ma na celu zapoznanie pracowników z najbardziej podstawowymi zasadami BHP, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy otrzymują również informacje o tym, jak chronić się w miejscu pracy.

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom szkolenie BHP i jako pracodawca musi również przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • dbanie o zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Świdnicy

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Szkolenie to może obejmować politykę i procedury firmy, środki bezpieczeństwa oraz ogólną wiedzę zawodową.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego obowiązkowo powinni:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Ważne jest, aby przeszkolić pracowników z zasad bezpieczeństwa, gdy tylko dołączą do firmy. Najlepiej byłoby, gdyby zostało to zrobione podczas procesu rekrutacji i włączone do szkolenia w miejscu pracy, które koncentruje się na zapoznaniu ich z różnymi aspektami pracy, którą będą wykonywać. Ta część szkolenia ma na celu zapoznanie pracowników z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Aby kwalifikować się do pracy na wielu stanowiskach w tej samej firmie, pracownik będzie musiał przejść szkolenie na każdym z tych stanowisk. Obejmuje to poznanie ich konkretnych obowiązków i wyzwań, a także niezbędnych umiejętności i technik, których będą używać na co dzień.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia, uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o pomyślnym ukończeniu tego etapu szkolenia. Ten certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, będzie przechowywany w jego aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

szkolenie BHP Świętochłowice

Szkolenie wstępne BHP w Świdnicy

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Szkolenie to może obejmować politykę i procedury firmy, środki bezpieczeństwa oraz ogólną wiedzę zawodową.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego obowiązkowo powinni:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Ważne jest, aby przeszkolić pracowników z zasad bezpieczeństwa, gdy tylko dołączą do firmy. Najlepiej byłoby, gdyby zostało to zrobione podczas procesu rekrutacji i włączone do szkolenia w miejscu pracy, które koncentruje się na zapoznaniu ich z różnymi aspektami pracy, którą będą wykonywać. Ta część szkolenia ma na celu zapoznanie pracowników z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Aby kwalifikować się do pracy na wielu stanowiskach w tej samej firmie, pracownik będzie musiał przejść szkolenie na każdym z tych stanowisk. Obejmuje to poznanie ich konkretnych obowiązków i wyzwań, a także niezbędnych umiejętności i technik, których będą używać na co dzień.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia, uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o pomyślnym ukończeniu tego etapu szkolenia. Ten certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, będzie przechowywany w jego aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Szkolenie okresowe BHP w Świdnicy

Ideą szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Programy szkoleniowe mają na celu zapewnienie praktycznych umiejętności, które można zastosować w pracy, takich jak środki ochrony osobistej w przypadku różnych zagrożeń, procedury blokowania/oznakowania, świadomość w ograniczonej przestrzeni i bezpieczeństwo przy korzystaniu z maszyn.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Świętochłowice

Szkolenie okresowe BHP w Świdnicy

Ideą szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Programy szkoleniowe mają na celu zapewnienie praktycznych umiejętności, które można zastosować w pracy, takich jak środki ochrony osobistej w przypadku różnych zagrożeń, procedury blokowania/oznakowania, świadomość w ograniczonej przestrzeni i bezpieczeństwo przy korzystaniu z maszyn.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Jak długo ważny jest kurs BHP online?

Szkolenie BHP można podzielić na szkolenie podstawowe, które zwykle trwa kilka godzin i zapewnia ogólny przegląd praktyk bezpieczeństwa w miejscu pracy, oraz szkolenia bieżące, które należy przeprowadzać okresowo. W zależności od charakteru Twojej pracy powinno to nastąpić przynajmniej raz w roku (dla stanowisk o bardziej niebezpiecznych zadaniach) 3 lata (stanowiska robotnicze), 5 lat (kierownicy i menedżerowie, osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, służby BHP) lub 6 lat (stanowiska administracyjno-biurowe)

szkolenie BHP Świętochłowice

Jak długo ważny jest kurs BHP online?

Szkolenie BHP można podzielić na szkolenie podstawowe, które zwykle trwa kilka godzin i zapewnia ogólny przegląd praktyk bezpieczeństwa w miejscu pracy, oraz szkolenia bieżące, które należy przeprowadzać okresowo. W zależności od charakteru Twojej pracy powinno to nastąpić przynajmniej raz w roku (dla stanowisk o bardziej niebezpiecznych zadaniach) 3 lata (stanowiska robotnicze), 5 lat (kierownicy i menedżerowie, osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, służby BHP) lub 6 lat (stanowiska administracyjno-biurowe)

Zaufali nam
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice
szkolenie BHP Świętochłowice