Szkolenie BHP w Szczecinie

Szkolenie BHP w Szczecinie, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Ich celem jest dostarczanie wszystkim pracownikom aktualnych informacji, których potrzebują, aby zachować bezpieczeństwo w pracy. Obejmują one takie tematy, jak bezpieczeństwo zakładu, niebezpieczne chemikalia i procedury udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Szczecinie?

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki, musi zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których jest zobowiązany przestrzegać podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń dla pracodawców, firma jest uświadamiana o zagrożeniach zawodowych i problemach zdrowotnych, które mogą wynikać z ich pracy oraz otrzymuje możliwe rozwiązania.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, a także zapewnić, aby sami pracownicy przeszli to szkolenie. Oni również muszą uzyskać certyfikat bezpiecznego postępowania w miejscu pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta będzie odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy zakładu pracy. Są oni powszechnie odpowiedzialni między innymi za:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Szczecin

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Szczecinie?

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki, musi zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których jest zobowiązany przestrzegać podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń dla pracodawców, firma jest uświadamiana o zagrożeniach zawodowych i problemach zdrowotnych, które mogą wynikać z ich pracy oraz otrzymuje możliwe rozwiązania.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, a także zapewnić, aby sami pracownicy przeszli to szkolenie. Oni również muszą uzyskać certyfikat bezpiecznego postępowania w miejscu pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta będzie odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy zakładu pracy. Są oni powszechnie odpowiedzialni między innymi za:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Szczecinie

Chociaż szkolenie wstępne jest standardową częścią procesu, który należy zatrudnić, należy pamiętać, że poprzedza ono pierwszy dzień pracy pracownika. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych lub innych, które okażą się szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, zostaną zwolnieni.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik został zatrudniony do pracy na kilku różnych stanowiskach w firmie. Może to być trudne zadanie, dlatego ta osoba będzie musiała przejść szkolenie zawodowe na każdym stanowisku, aby być technicznie biegła w pracy.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego w naszym biurze przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje się zaświadczenie, które należy przechowywać w aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika wymagań dotyczących szkolenia wstępnego BHP przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. Karta ta nie musi być podpisana przez kierownika lub przełożonego, ponieważ służy jako potwierdzenie ukończenia.

szkolenie BHP Szczecin

Szkolenie wstępne BHP w Szczecinie

Chociaż szkolenie wstępne jest standardową częścią procesu, który należy zatrudnić, należy pamiętać, że poprzedza ono pierwszy dzień pracy pracownika. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych lub innych, które okażą się szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, zostaną zwolnieni.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik został zatrudniony do pracy na kilku różnych stanowiskach w firmie. Może to być trudne zadanie, dlatego ta osoba będzie musiała przejść szkolenie zawodowe na każdym stanowisku, aby być technicznie biegła w pracy.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego w naszym biurze przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje się zaświadczenie, które należy przechowywać w aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika wymagań dotyczących szkolenia wstępnego BHP przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. Karta ta nie musi być podpisana przez kierownika lub przełożonego, ponieważ służy jako potwierdzenie ukończenia.

Szkolenie okresowe BHP w Szczecinie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia obowiązkowe okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku dla pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów. Drugie szkolenie powinno odbyć się w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku dla pozostałych pracowników.

szkolenie BHP Szczecin

Szkolenie okresowe BHP w Szczecinie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia obowiązkowe okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku dla pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów. Drugie szkolenie powinno odbyć się w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku dla pozostałych pracowników.

Zaufali nam
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecinszkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin
szkolenie BHP Szczecin