Szkolenie BHP w Szczecinku

Szkolenia BHP w Szczecinku, PPOŻ oraz pierwsza pomoc są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Pracodawcy muszą zorganizować to szkolenie dla swoich pracowników. Kiedy pracodawca publiczny ponosi odpowiedzialność?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Szczecinku?

Szkolenie BHP w Szczecinku ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami BHP, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są informowani ze swoimi współpracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z wykonywanej pracy. Pomaga to edukować nowych pracowników firmy i upewnić się, że rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą na nich czekać w przyszłości.

Każdy pracodawca musi wziąć odpowiedzialność za zapewnienie swoim pracownikom szkolenia BHP. Ponadto musi również przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby upewnić się, że przestrzega przepisów branżowych.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP szczecinek

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Szczecinku?

Szkolenie BHP w Szczecinku ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami BHP, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są informowani ze swoimi współpracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z wykonywanej pracy. Pomaga to edukować nowych pracowników firmy i upewnić się, że rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą na nich czekać w przyszłości.

Każdy pracodawca musi wziąć odpowiedzialność za zapewnienie swoim pracownikom szkolenia BHP. Ponadto musi również przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby upewnić się, że przestrzega przepisów branżowych.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Szczecinku

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Aby się do tego zakwalifikować, musi mieć: Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Jako ogólny instruktaż ważne jest poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy dla nowych pracowników jest zazwyczaj znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zazwyczaj obejmuje:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy zajmują wiele stanowisk, są odpowiedzialni za odbycie szkolenia zawodowego na każdym stanowisku. Ma to na celu zapewnienie im umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu na każdym stanowisku.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Osoby z oceną pozytywną otrzymają przydatne zaświadczenie (kartę szkolenia wstępnego), które można przechowywać w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym pomyślne ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

szkolenie BHP szczecinek

Szkolenie wstępne BHP w Szczecinku

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Aby się do tego zakwalifikować, musi mieć: Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Jako ogólny instruktaż ważne jest poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy dla nowych pracowników jest zazwyczaj znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zazwyczaj obejmuje:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy zajmują wiele stanowisk, są odpowiedzialni za odbycie szkolenia zawodowego na każdym stanowisku. Ma to na celu zapewnienie im umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu na każdym stanowisku.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Osoby z oceną pozytywną otrzymają przydatne zaświadczenie (kartę szkolenia wstępnego), które można przechowywać w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym pomyślne ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Szczecinku

Podejmowane są szkolenia okresowe mające na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne. Ma to na celu zapewnienie, że pracownicy są świadomi wszelkich zmian w miejscu pracy, przestrzegają wymogów prawnych i są na bieżąco z wszelkimi nowościami w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP szczecinek

Szkolenie okresowe BHP w Szczecinku

Podejmowane są szkolenia okresowe mające na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne. Ma to na celu zapewnienie, że pracownicy są świadomi wszelkich zmian w miejscu pracy, przestrzegają wymogów prawnych i są na bieżąco z wszelkimi nowościami w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek
szkolenie BHP szczecinek