Szkolenie BHP w Tarnowie

Szkolenie BHP Tarnów stało się istotnym wymogiem dla wszystkich pracodawców, a skrupulatne przestrzeganie tego szkolenia gwarantuje nie tylko zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy, ale także ochronę obu stron.

BHP dla pracowników i pracodawców w Tarnowie?

Szkolenie BHP Tarnów służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Zasady te mają na celu utrzymanie miejsca pracy i jego otoczenia w stanie czystym, bezpiecznym i wolnym od zagrożeń, które mogłyby zaszkodzić pracownikom lub klientom. Szkolenie jest dostępne dla wszystkich działów, ponieważ każdy ma do odegrania rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawcy zazwyczaj szkolą nowych i obecnych pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom obowiązkowych szkoleń BHP. Szkolenie to zapewnia, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, na jakie są narażeni w pracy, a także środków ostrożności, jakie powinni podjąć w celu złagodzenia tych zagrożeń. Zapewnia również niezbędną wiedzę na temat odpowiedniego ustawodawstwa i ram regulacyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Specjalista BHP jest jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP. Osoba ta kieruje działem BHP w miejscu pracy i odpowiada za:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Szkolenie BHP Tarnów

BHP dla pracowników i pracodawców w Tarnowie?

Szkolenie BHP Tarnów służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Zasady te mają na celu utrzymanie miejsca pracy i jego otoczenia w stanie czystym, bezpiecznym i wolnym od zagrożeń, które mogłyby zaszkodzić pracownikom lub klientom. Szkolenie jest dostępne dla wszystkich działów, ponieważ każdy ma do odegrania rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawcy zazwyczaj szkolą nowych i obecnych pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom obowiązkowych szkoleń BHP. Szkolenie to zapewnia, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, na jakie są narażeni w pracy, a także środków ostrożności, jakie powinni podjąć w celu złagodzenia tych zagrożeń. Zapewnia również niezbędną wiedzę na temat odpowiedniego ustawodawstwa i ram regulacyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Specjalista BHP jest jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP. Osoba ta kieruje działem BHP w miejscu pracy i odpowiada za:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Tarnowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku i może być przez pewien czas obserwowany, aby upewnić się, że jest kompetentny i posiada niezbędne umiejętności. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy zazwyczaj obejmuje zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na określonym stanowisku. Ta część szkolenia zapoznaje ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Wszyscy pracownicy, którzy pracują na więcej niż jednym stanowisku, muszą przejść szkolenie na każdym z nich.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego następuje krótki egzamin, który zarówno sprawdza wiedzę, jak i potwierdza zrozumienie materiału pracy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie BHP Tarnów

Szkolenie wstępne BHP w Tarnowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku i może być przez pewien czas obserwowany, aby upewnić się, że jest kompetentny i posiada niezbędne umiejętności. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy zazwyczaj obejmuje zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na określonym stanowisku. Ta część szkolenia zapoznaje ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Wszyscy pracownicy, którzy pracują na więcej niż jednym stanowisku, muszą przejść szkolenie na każdym z nich.

Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego następuje krótki egzamin, który zarówno sprawdza wiedzę, jak i potwierdza zrozumienie materiału pracy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Tarnowie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne na potrzeby bezpieczeństwa.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Korzyści skorzystania z usług szkolenie BHP Tarnów:

Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, eliminacja zagrożeń. Ochrona pracy pracowników – profilaktyka zawodowa, wyposażenie i wymagania pomieszczeń, maszyn, urządzeń i pracowników. Spełnienie obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie BHP Tarnów

Szkolenie okresowe BHP w Tarnowie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne na potrzeby bezpieczeństwa.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Korzyści skorzystania z usług szkolenie BHP Tarnów:

Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, eliminacja zagrożeń. Ochrona pracy pracowników – profilaktyka zawodowa, wyposażenie i wymagania pomieszczeń, maszyn, urządzeń i pracowników. Spełnienie obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Zaufali nam
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów
Szkolenie BHP Tarnów