Szkolenie BHP w Tarnowskich Górach

Oferowane przez nas szkolenie BHP Tarnowskie Góry są doskonałe dla wszystkich menedżerów, dyrektorów, pracodawców oraz pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych czy roboczych. Jest to doskonały zastrzyk informacji, który pomaga upewnić się, że wszyscy pracownicy są świadomi znaczenia zdrowia i bezpieczeństwa w ich miejscu pracy. Prowadzimy również programy szkoleniowe w instytucjach publicznych, takich jak szkoły, uczelnie czy placówki służby zdrowia.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Tarnowskich Górach?

Szkolenia BHP na terenie Tarnowskich Gór służą zapoznaniu pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń pracownicy edukują się o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy. Są one omawiane z pracownikami i stają się punktem dyskusji, aby upewnić się, że pracownicy wiedzą, jak dbać o siebie, a także jak chronić innych przed krzywdą.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Obejmuje to szkolenie w takich tematach, jak reagowanie w sytuacjach awaryjnych, metody ewakuacji i sposoby minimalizowania ryzyka. Wszyscy pracownicy powinni przejść takie szkolenie przynajmniej raz w roku, aby upewnić się, że są na bieżąco z najnowszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta ma szeroki zakres obowiązków, które obejmują szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywanie planów na wypadek sytuacji awaryjnych, stawianie znaków ostrzegawczych w przypadku występowania zagrożeń w miejscu pracy oraz udzielanie ogólnych porad dotyczących inicjatyw zawodowych.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Szkolenie BHP Tarnowskie Góry

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Tarnowskich Górach?

Szkolenia BHP na terenie Tarnowskich Gór służą zapoznaniu pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń pracownicy edukują się o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy. Są one omawiane z pracownikami i stają się punktem dyskusji, aby upewnić się, że pracownicy wiedzą, jak dbać o siebie, a także jak chronić innych przed krzywdą.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Obejmuje to szkolenie w takich tematach, jak reagowanie w sytuacjach awaryjnych, metody ewakuacji i sposoby minimalizowania ryzyka. Wszyscy pracownicy powinni przejść takie szkolenie przynajmniej raz w roku, aby upewnić się, że są na bieżąco z najnowszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta ma szeroki zakres obowiązków, które obejmują szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywanie planów na wypadek sytuacji awaryjnych, stawianie znaków ostrzegawczych w przypadku występowania zagrożeń w miejscu pracy oraz udzielanie ogólnych porad dotyczących inicjatyw zawodowych.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Tarnowskich Górach

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi najpierw przejść przez proces szkolenia wstępnego.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na wprowadzenie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, ale występującymi również na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach, obowiązkowo musi odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Szkolenie BHP Tarnowskie Góry

Szkolenie wstępne BHP w Tarnowskich Górach

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi najpierw przejść przez proces szkolenia wstępnego.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na wprowadzenie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, ale występującymi również na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach, obowiązkowo musi odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Szkolenie okresowe BHP w Tarnowskich Górach

Zadaniem szkolenia okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP i zaczerpnięcie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie BHP Tarnowskie Góry

Szkolenie okresowe BHP w Tarnowskich Górach

Zadaniem szkolenia okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP i zaczerpnięcie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry
Szkolenie BHP Tarnowskie Góry