Szkolenie BHP w Tomaszowie Mazowieckim

Pierwszym i najważniejszym celem oferowanego przez nas szkolenia BHP w Tomaszowie Mazowieckim jest zapoznanie pracowników danej firmy z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy. To nie tylko zminimalizuje potencjalne ryzyko i konsekwencje, ale także zapewni optymalne wsparcie dla własnego dobrego samopoczucia.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Tomaszowie Mazowieckim?

Szkolenie BHP w Tomaszowie Mazowieckim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z kolegami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Są również świadomi różnych przepisów bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy, aby uniknąć wypadków lub chorób.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie firmowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Tomaszowie Mazowieckim?

Szkolenie BHP w Tomaszowie Mazowieckim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z kolegami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Są również świadomi różnych przepisów bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy, aby uniknąć wypadków lub chorób.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie firmowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Tomaszowie Mazowieckim

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Pracownik, który został przydzielony do kilku stanowisk, najprawdopodobniej będzie musiał przejść obszerne szkolenie w każdym z nich.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia wprowadzającego na koniec przeprowadzany jest egzamin, który ma na celu ocenę poziomu wiedzy uczestników. Pozytywny wynik tego egzaminu oznacza, że uczestnik zostanie uznany za zakwalifikowanego i wyda mu kartę szkolenia wstępnego, którą będzie mógł przechowywać w swoich aktach osobowych.

szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki

Szkolenie wstępne BHP w Tomaszowie Mazowieckim

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Pracownik, który został przydzielony do kilku stanowisk, najprawdopodobniej będzie musiał przejść obszerne szkolenie w każdym z nich.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia wprowadzającego na koniec przeprowadzany jest egzamin, który ma na celu ocenę poziomu wiedzy uczestników. Pozytywny wynik tego egzaminu oznacza, że uczestnik zostanie uznany za zakwalifikowanego i wyda mu kartę szkolenia wstępnego, którą będzie mógł przechowywać w swoich aktach osobowych.

Szkolenie okresowe BHP w Tomaszowie Mazowieckim

Program szkoleń okresowych ma na celu aktualizowanie naszej wiedzy w zakresie BHP o nowe osiągnięcia techniczne i rozwiązania organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki

Szkolenie okresowe BHP w Tomaszowie Mazowieckim

Program szkoleń okresowych ma na celu aktualizowanie naszej wiedzy w zakresie BHP o nowe osiągnięcia techniczne i rozwiązania organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki
szkolenie BHP Tomaszów Mazowiecki