Szkolenie BHP w Toruniu

Szkolenie BHP w Toruniu jest ważną częścią każdego środowiska pracy, w wielu różnych branżach. Ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Co to znaczy? Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Czemu służą szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Toruniu?

Szkolenie BHP w Toruniu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie to można przeprowadzić na różne sposoby, w tym warsztaty, wykłady lub samouczki. Najczęstsze z nich to warsztaty i wykłady. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Jest to konieczne, aby upewnić się, że wszyscy są świadomi zagrożeń związanych z ich pracą i jak najlepiej sobie z nimi radzić.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Ten wymóg dotyczy również jego i on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie bhp toruń

Czemu służą szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Toruniu?

Szkolenie BHP w Toruniu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie to można przeprowadzić na różne sposoby, w tym warsztaty, wykłady lub samouczki. Najczęstsze z nich to warsztaty i wykłady. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Jest to konieczne, aby upewnić się, że wszyscy są świadomi zagrożeń związanych z ich pracą i jak najlepiej sobie z nimi radzić.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Ten wymóg dotyczy również jego i on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Toruniu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

Uwaga! Pracownik, któremu przypisano wiele obowiązków, musi przejść szkolenie dla każdego stanowiska, aby mieć pewność, że jest w pełni świadomy zadań i oczekiwań.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę każdego uczestnika. Po uzyskaniu mocnego występu każdy uczestnik otrzymuje swoją kartę szkolenia wstępnego, która będzie przechowywana w jego aktach osobowych.

szkolenie bhp toruń

Szkolenie wstępne BHP w Toruniu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

Uwaga! Pracownik, któremu przypisano wiele obowiązków, musi przejść szkolenie dla każdego stanowiska, aby mieć pewność, że jest w pełni świadomy zadań i oczekiwań.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę każdego uczestnika. Po uzyskaniu mocnego występu każdy uczestnik otrzymuje swoją kartę szkolenia wstępnego, która będzie przechowywana w jego aktach osobowych.

Szkolenie okresowe BHP w Toruniu

Podstawowym celem szkoleń okresowych jest odświeżenie posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nie tylko o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, ale także o nowe przepisy, które mogły zostać wprowadzone.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie bhp toruń

Szkolenie okresowe BHP w Toruniu

Podstawowym celem szkoleń okresowych jest odświeżenie posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nie tylko o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, ale także o nowe przepisy, które mogły zostać wprowadzone.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenia BHP Toruń - jak działamy?

Nie ma wątpliwości, że o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w Toruniu mogą dbać wyłącznie wykwalifikowani fachowcy i specjaliści, ponieważ jakość kursu BHP decyduje o bezpiecznym i komfortowym środowisku pracy. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy cenią sobie przede wszystkim rzetelność, zaangażowanie i współpracę opartą na fundamencie zaufania. Wszystkie szkolenia BHP traktujemy priorytetowo, dostosowując zakres stosowanych rozwiązań do oczekiwań i potrzeb naszych klientów.

szkolenie bhp toruń

Szkolenia BHP Toruń - jak działamy?

Nie ma wątpliwości, że o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w Toruniu mogą dbać wyłącznie wykwalifikowani fachowcy i specjaliści, ponieważ jakość kursu BHP decyduje o bezpiecznym i komfortowym środowisku pracy. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy cenią sobie przede wszystkim rzetelność, zaangażowanie i współpracę opartą na fundamencie zaufania. Wszystkie szkolenia BHP traktujemy priorytetowo, dostosowując zakres stosowanych rozwiązań do oczekiwań i potrzeb naszych klientów.

Zaufali nam
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie bhp toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
szkolenie BHP Toruń
Szkolenie BHP Zawiercie
szkolenie BHP Toruń