Szkolenie BHP w Szkolenie BHP w Tychach

Szkolenie BHP w Tychach to wymóg, który wszyscy pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom. Obowiązkowe szkolenie, które musi zorganizować pracodawca, obejmuje ochronę przeciwpożarową i pierwszą pomoc. Jakie istnieją rodzaje szkoleń BHP?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Tychach?

Szkolenie BHP w Tychach ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń pracownicy są uczeni o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. To uczy ich podejmowania środków ostrożności w celu uniknięcia szkodliwych skutków pewnych warunków.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Tychy

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Tychach?

Szkolenie BHP w Tychach ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń pracownicy są uczeni o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. To uczy ich podejmowania środków ostrożności w celu uniknięcia szkodliwych skutków pewnych warunków.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Tychach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Celem szkolenia jest dobre zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ są one niezbędne w każdym miejscu pracy. Obejmuje to wiedzę na tematy takie jak typowe zagrożenia, jak zapobiegać urazom i chorobom oraz jak dbać o siebie podczas pracy.

 • w kodeksie pracy

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w ich aktach osobowych – tzw. karta szkolenia wstępnego.

Karta szkolenia wstępnego jest kluczowym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Tychy

Szkolenie wstępne BHP w Tychach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Celem szkolenia jest dobre zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ są one niezbędne w każdym miejscu pracy. Obejmuje to wiedzę na tematy takie jak typowe zagrożenia, jak zapobiegać urazom i chorobom oraz jak dbać o siebie podczas pracy.

 • w kodeksie pracy

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest przechowywany w ich aktach osobowych – tzw. karta szkolenia wstępnego.

Karta szkolenia wstępnego jest kluczowym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Tychach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, a także zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami technicznymi.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach narażonych na działanie czynników szkodliwych dla ich zdrowia lub zajmujący się jego opieką.

Oferujemy szkolenia przeznaczone dla szerokiego grona. Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy osobą zarządzającą pracownikami, mamy coś dla Ciebie. Nasze zajęcia mają na celu pomóc osobom na stanowiskach robotniczych, administracyjnych i biurowych, inżynieryjnych, technicznych i medycznych w doskonaleniu ich umiejętności, tak aby mogli odnieść sukces w swojej obecnej roli lub być bardziej efektywni w przyszłych rolach. Bez względu na to, w obrębie jakiej branży działa Twoje przedsiębiorstwo, jesteśmy w stanie przeszkolić każdego.

szkolenie BHP Tychy

Szkolenie okresowe BHP w Tychach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, a także zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami technicznymi.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach narażonych na działanie czynników szkodliwych dla ich zdrowia lub zajmujący się jego opieką.

Oferujemy szkolenia przeznaczone dla szerokiego grona. Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy osobą zarządzającą pracownikami, mamy coś dla Ciebie. Nasze zajęcia mają na celu pomóc osobom na stanowiskach robotniczych, administracyjnych i biurowych, inżynieryjnych, technicznych i medycznych w doskonaleniu ich umiejętności, tak aby mogli odnieść sukces w swojej obecnej roli lub być bardziej efektywni w przyszłych rolach. Bez względu na to, w obrębie jakiej branży działa Twoje przedsiębiorstwo, jesteśmy w stanie przeszkolić każdego.

Zaufali nam
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy
szkolenie BHP Tychy