Szkolenie BHP w Wałbrzychu

Każdy pracodawca musi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, zapewniając im odpowiednie przeszkolenie w różnych dziedzinach. Niektóre przykłady tego typu szkoleń obejmują przepisy BHP w Wałbrzychu, zapobieganie pożarom i gaszenie, pierwszą pomoc i inne.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Niedawne badanie wykazało, że wielu pracowników nie przechodzi takiego szkolenia, jakiego potrzebują, aby być bezpieczni w pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Te dyskusje są bardzo ważne, ponieważ mogą spowodować chorobę, a nawet śmierć.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP. Dodatkowo musi również przejść szkolenie w zakresie BHP.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Wałbrzych

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Niedawne badanie wykazało, że wielu pracowników nie przechodzi takiego szkolenia, jakiego potrzebują, aby być bezpieczni w pracy. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Te dyskusje są bardzo ważne, ponieważ mogą spowodować chorobę, a nawet śmierć.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP. Dodatkowo musi również przejść szkolenie w zakresie BHP.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy poznają i przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Można to zrobić poprzez zapewnienie, że wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o następujących kwestiach, które zawierają informacje o tym, co robić w sytuacjach awaryjnych: w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Dowiedzą się o:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • opcjami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba, która pracuje na kilku różnych stanowiskach i jest zatrudniona w firmie, musi przejść szkolenie zawodowe na każde z nich.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin sprawdzający ich wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia wstępnego, które można przechowywać w osobistej teczce do późniejszego wglądu.

szkolenie BHP Wałbrzych

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy poznają i przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Można to zrobić poprzez zapewnienie, że wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o następujących kwestiach, które zawierają informacje o tym, co robić w sytuacjach awaryjnych: w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Dowiedzą się o:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • opcjami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba, która pracuje na kilku różnych stanowiskach i jest zatrudniona w firmie, musi przejść szkolenie zawodowe na każde z nich.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin sprawdzający ich wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia wstępnego, które można przechowywać w osobistej teczce do późniejszego wglądu.

Szkolenie okresowe BHP

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Lekcje te dadzą Ci szansę na poznanie tego, co dzieje się w świecie BHP, poznają nowe pomysły na rozwiązywanie problemów, z którymi borykamy się na co dzień, a także zaoferują możliwości szkoleniowe.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest nadążyć za zmieniającymi się przepisami podczas prowadzenia biznesu. Dlatego chcemy, aby nasi klienci zajęli się biznesową stroną prowadzenia biznesu, pozostawiając nam prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej, bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, więc w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać poradę na temat swoich potrzeb w zakresie zgodności.

szkolenie BHP Wałbrzych

Szkolenie okresowe BHP

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Lekcje te dadzą Ci szansę na poznanie tego, co dzieje się w świecie BHP, poznają nowe pomysły na rozwiązywanie problemów, z którymi borykamy się na co dzień, a także zaoferują możliwości szkoleniowe.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest nadążyć za zmieniającymi się przepisami podczas prowadzenia biznesu. Dlatego chcemy, aby nasi klienci zajęli się biznesową stroną prowadzenia biznesu, pozostawiając nam prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej, bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, więc w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać poradę na temat swoich potrzeb w zakresie zgodności.

Zaufali nam
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych
szkolenie BHP Wałbrzych