Szkolenie BHP w Warszawie

Szkolenie BHP Warszawa, PPOŻ i pierwszej pomocy są obowiązkowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firmy. Jaki jest ich cel?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Warszawie?

Szkolenie BHP, ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, jakie pracodawcy są prawnie zobowiązani organizować dla swoich pracowników. Celem tego typu szkoleń BHP jest wyposażenie pracowników w umiejętności, których będą potrzebować w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w ciągu dnia pracy. Na przykład pracownik może potrzebować wiedzieć, jak najlepiej zareagować w przypadku pożaru w jego biurowcu.

szkolenie BHP warszawa

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Warszawie?

Szkolenie BHP, ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, jakie pracodawcy są prawnie zobowiązani organizować dla swoich pracowników. Celem tego typu szkoleń BHP jest wyposażenie pracowników w umiejętności, których będą potrzebować w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w ciągu dnia pracy. Na przykład pracownik może potrzebować wiedzieć, jak najlepiej zareagować w przypadku pożaru w jego biurowcu.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenia BHP dla pracowników oraz pracodawców w Warszawie?

Szkolenie BHP w Warszawie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Służy również do edukowania ich o zagrożeniach w miejscu pracy, o tym, jak ich unikać i co robić, gdy są narażone. Podczas szkoleń pracownicy często mają możliwość przedyskutowania z kolegami zagrożeń i chorób zawodowych związanych z pracą.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom pełne i efektywne szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie BHP w pracy

szkolenie BHP warszawa

Szkolenia BHP dla pracowników oraz pracodawców w Warszawie?

Szkolenie BHP w Warszawie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Służy również do edukowania ich o zagrożeniach w miejscu pracy, o tym, jak ich unikać i co robić, gdy są narażone. Podczas szkoleń pracownicy często mają możliwość przedyskutowania z kolegami zagrożeń i chorób zawodowych związanych z pracą.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom pełne i efektywne szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie BHP w pracy

Szkolenie wstępne BHP w Warszawie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem nowego pracownika do podjęcia obowiązków wymaganych na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Wspólną częścią programu szkolenia stanowiskowego jest zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część programu zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze, również na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga: Pracownik pełniący wiele funkcji musi przejść specjalistyczne szkolenie w każdej z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ta karta jest również dostępna do wykorzystania jako dowód ukończenia, jeśli pracodawca o to poprosi.

szkolenie BHP warszawa

Szkolenie wstępne BHP w Warszawie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem nowego pracownika do podjęcia obowiązków wymaganych na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Wspólną częścią programu szkolenia stanowiskowego jest zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część programu zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze, również na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga: Pracownik pełniący wiele funkcji musi przejść specjalistyczne szkolenie w każdej z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ta karta jest również dostępna do wykorzystania jako dowód ukończenia, jeśli pracodawca o to poprosi.

Zaufali nam
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa
szkolenie BHP warszawa