Szkolenie BHP w Wejherowie

Szkolenie BHP w Wejherowie to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Szkolenia BHP można podzielić na 3 rodzaje: ppoż. i pierwszej pomocy, bhp i ratownictwa. Specjalista BHP to osoba, która poświęciła swoją karierę na studiowanie BHP w organizacji.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Wejherowie?

Szkolenie BHP w Wejherowie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Treść kursu ma na celu zapewnienie pełnego przeglądu codziennego środowiska pracy. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które zgłoszono jako wynik ich pracy. Ma to na celu zapewnienie, że są jak najlepiej poinformowani o tym, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ich pracy i aby pomóc im uniknąć wszelkich niepożądanych skutków w przyszłości.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Powinni także sami zapewnić pracodawcy niezbędne szkolenie, aby mieć pewność, że są zawsze przygotowani na wypadek wypadku.

Jedną z osób, która ponosi znaczną odpowiedzialność za prowadzenie szkoleń BHP w miejscu pracy jest Specjalista BHP. Jest to osoba, która posiada stopień naukowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i jest odpowiedzialna za nadzorowanie tego działu. Odpowiadają również za prowadzenie z pracownikami sesji uświadamiających BHP, a także za zapewnienie wszelkich niezbędnych szkoleń lub wskazówek. Niektóre z ich obowiązków obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Wejherowo

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Wejherowie?

Szkolenie BHP w Wejherowie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Treść kursu ma na celu zapewnienie pełnego przeglądu codziennego środowiska pracy. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które zgłoszono jako wynik ich pracy. Ma to na celu zapewnienie, że są jak najlepiej poinformowani o tym, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ich pracy i aby pomóc im uniknąć wszelkich niepożądanych skutków w przyszłości.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Powinni także sami zapewnić pracodawcy niezbędne szkolenie, aby mieć pewność, że są zawsze przygotowani na wypadek wypadku.

Jedną z osób, która ponosi znaczną odpowiedzialność za prowadzenie szkoleń BHP w miejscu pracy jest Specjalista BHP. Jest to osoba, która posiada stopień naukowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i jest odpowiedzialna za nadzorowanie tego działu. Odpowiadają również za prowadzenie z pracownikami sesji uświadamiających BHP, a także za zapewnienie wszelkich niezbędnych szkoleń lub wskazówek. Niektóre z ich obowiązków obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Wejherowie

Kiedy pracownik zostaje zatrudniony, otrzymuje zestaw wymagań, które musi spełnić, zanim będzie mógł pracować na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Celem Instruktażu ogólnego jest zapoznanie się z wiedzą BHP zawartą w następujących trzech rozdziałach: w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy może znacząco różnić się od szkolenia w klasie. Koncentruje się bardziej na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na zajmowanym stanowisku. Poniższy rozdział tego przewodnika szkoleniowego zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Ważne! Pracownik, który został przydzielony do więcej niż jednego stanowiska, musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Szkolenie dla każdego stanowiska musi być dostosowane do umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

Pod koniec szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest test, aby upewnić się, że wszyscy uczestnicy opanowali wiedzę z modułów objętych w swoich dziedzinach. Po uzyskaniu przez uczestnika oceny dostatecznej otrzymuje on świadectwo szkolenia wstępnego, które jest przechowywane w jego aktach osobowych.

szkolenie BHP Wejherowo

Szkolenie wstępne BHP w Wejherowie

Kiedy pracownik zostaje zatrudniony, otrzymuje zestaw wymagań, które musi spełnić, zanim będzie mógł pracować na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Celem Instruktażu ogólnego jest zapoznanie się z wiedzą BHP zawartą w następujących trzech rozdziałach: w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy może znacząco różnić się od szkolenia w klasie. Koncentruje się bardziej na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na zajmowanym stanowisku. Poniższy rozdział tego przewodnika szkoleniowego zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Ważne! Pracownik, który został przydzielony do więcej niż jednego stanowiska, musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Szkolenie dla każdego stanowiska musi być dostosowane do umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

Pod koniec szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest test, aby upewnić się, że wszyscy uczestnicy opanowali wiedzę z modułów objętych w swoich dziedzinach. Po uzyskaniu przez uczestnika oceny dostatecznej otrzymuje on świadectwo szkolenia wstępnego, które jest przechowywane w jego aktach osobowych.

Szkolenie okresowe BHP w Wejherowie

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i legislacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy, którzy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak praca uciążliwa lub niebezpieczna oraz odpowiedzialność w zakresie BHP, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

BHP to skrót, który można odczytywać jako „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Temat ten powinien być dobrze znany wszystkim pracownikom i pracodawcom. Czy zdarza się to również w każdej firmie lub miejscu pracy? Jak się okazuje, tak nie jest. Na szczęście większość z nich korzysta z pomocy specjalistów BHP. Część z nich działa w województwie pomorskim. Ich siedziba znajduje się w Wejherowie, gdzie kilku specjalistów BHP każdego dnia dokłada wszelkich starań dla dobra swoich klientów.

Zobacz wszystkie miasta, w których organizujemy szkolenia

szkolenie BHP Wejherowo

Szkolenie okresowe BHP w Wejherowie

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i legislacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy, którzy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak praca uciążliwa lub niebezpieczna oraz odpowiedzialność w zakresie BHP, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

BHP to skrót, który można odczytywać jako „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Temat ten powinien być dobrze znany wszystkim pracownikom i pracodawcom. Czy zdarza się to również w każdej firmie lub miejscu pracy? Jak się okazuje, tak nie jest. Na szczęście większość z nich korzysta z pomocy specjalistów BHP. Część z nich działa w województwie pomorskim. Ich siedziba znajduje się w Wejherowie, gdzie kilku specjalistów BHP każdego dnia dokłada wszelkich starań dla dobra swoich klientów.

Zaufali nam
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo
szkolenie BHP Wejherowo