Szkolenie BHP we Włocławku

Szkolenie BHP we Włocławku, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Celem tych trzech rodzajów szkoleń jest zapewnienie pracownikom dobrego przeszkolenia w najważniejszych tematach związanych z ich miejscem pracy. W tym artykule znajdziesz wyjaśnienie, co oznacza szkolenie BHP, a następnie listę różnych rodzajów i krótki opis każdego z nich.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas trwających szkoleń pracownicy są informowani o potencjalnych zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Są również edukowani na temat niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem narkotyków i alkoholu, molestowaniem seksualnym, dyskryminacją i innymi zagrożeniami związanymi z pracą.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek zrobienia tego nie ogranicza się tylko do pracodawców; pracownicy mają również obowiązek nauczyć się, jak zachować bezpieczeństwo, zwracając uwagę w miejscu pracy, jak również w ogólnej społeczności.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do podstawowych obowiązków tej roli należą między innymi:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Włocławek

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców?

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas trwających szkoleń pracownicy są informowani o potencjalnych zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Są również edukowani na temat niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem narkotyków i alkoholu, molestowaniem seksualnym, dyskryminacją i innymi zagrożeniami związanymi z pracą.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek zrobienia tego nie ogranicza się tylko do pracodawców; pracownicy mają również obowiązek nauczyć się, jak zachować bezpieczeństwo, zwracając uwagę w miejscu pracy, jak również w ogólnej społeczności.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do podstawowych obowiązków tej roli należą między innymi:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny czyli podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które można znaleźć w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

W przypadku szkolenia w miejscu pracy, celem pracownika jest wprowadzenie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania danej pracy. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu i student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po zakończeniu szkolenia wstępnego odbywa się egzamin, który służy do określenia poziomu wiedzy na ten temat, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnikowi wydawany jest certyfikat potwierdzający ukończenie tego szkolenia wstępnego. Ten certyfikat będzie przechowywany w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Wypełnienie i przesłanie tej karty służy również do śledzenia.

szkolenie BHP Włocławek

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny czyli podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które można znaleźć w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

W przypadku szkolenia w miejscu pracy, celem pracownika jest wprowadzenie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania danej pracy. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu i student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po zakończeniu szkolenia wstępnego odbywa się egzamin, który służy do określenia poziomu wiedzy na ten temat, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnikowi wydawany jest certyfikat potwierdzający ukończenie tego szkolenia wstępnego. Ten certyfikat będzie przechowywany w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Wypełnienie i przesłanie tej karty służy również do śledzenia.

Szkolenie okresowe BHP

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe, aktualne rozwiązania w miejscu pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Organizujemy szkolenia w formie kursów, seminariów lub w systemie samokształcenia kierowanego. Nasze materiały szkoleniowe udostępniamy w naszym centrum lub na miejscu u klienta. Podczas szkolenia BHP wykorzystujemy filmy, skrypty, prezentacje multimedialne i inne angażujące narzędzia, aby pomóc uczniom zapoznać się z ważnymi zagadnieniami, takimi jak BHP czy PPOŻ.

szkolenie BHP Włocławek

Szkolenie okresowe BHP

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe, aktualne rozwiązania w miejscu pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Organizujemy szkolenia w formie kursów, seminariów lub w systemie samokształcenia kierowanego. Nasze materiały szkoleniowe udostępniamy w naszym centrum lub na miejscu u klienta. Podczas szkolenia BHP wykorzystujemy filmy, skrypty, prezentacje multimedialne i inne angażujące narzędzia, aby pomóc uczniom zapoznać się z ważnymi zagadnieniami, takimi jak BHP czy PPOŻ.

Zaufali nam
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek
szkolenie BHP Włocławek