Szkolenie BHP w Wodzisławiu Śląskim

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich pracowników szeregu obowiązkowych kursów, w tym szkoleń BHP w Wodzisławiu Śląskim, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Celem tych kursów jest pomoc w zmniejszeniu potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, a także zwiększenie skuteczności procedur awaryjnych w razie wypadku.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Wodzisławiu Śląskim?

Szkolenie BHP w Wodzisławiu Śląskim ma na celu zapoznanie pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, które są przestrzegane przez wszystkich pracowników podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy mają możliwość zadawania pytań i dowiedzenia się więcej o procesach, w które będą się angażować na co dzień.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy, co oznacza, że odpowiada za ogólny stan zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niektóre z ich głównych obowiązków obejmują: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Wodzisław Śląski

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Wodzisławiu Śląskim?

Szkolenie BHP w Wodzisławiu Śląskim ma na celu zapoznanie pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, które są przestrzegane przez wszystkich pracowników podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy mają możliwość zadawania pytań i dowiedzenia się więcej o procesach, w które będą się angażować na co dzień.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy, co oznacza, że odpowiada za ogólny stan zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niektóre z ich głównych obowiązków obejmują: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Wodzisławiu Śląskim

Szkolenie odbywa się na ogół przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej skoncentrowane na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Aby zachować zgodność z naszymi zasadami korporacyjnymi, pracownik pracujący na więcej niż jednym stanowisku musi najpierw przejść szkolenie zawodowe dla każdego z nich.

Szkolenie wstępne kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę. Jeśli uczestnik zda egzamin, otrzyma certyfikat zwany Kartą Szkolenia Wstępnego. Ten certyfikat jest przechowywany w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ta karta jest również wymagana do noszenia przy sobie przez cały czas służby, ponieważ jest ona kluczem do dostępu do kompleksowego sprzętu pierwszej pomocy i przeciwpożarowego.

szkolenie BHP Wodzisław Śląski

Szkolenie wstępne BHP w Wodzisławiu Śląskim

Szkolenie odbywa się na ogół przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej skoncentrowane na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Aby zachować zgodność z naszymi zasadami korporacyjnymi, pracownik pracujący na więcej niż jednym stanowisku musi najpierw przejść szkolenie zawodowe dla każdego z nich.

Szkolenie wstępne kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę. Jeśli uczestnik zda egzamin, otrzyma certyfikat zwany Kartą Szkolenia Wstępnego. Ten certyfikat jest przechowywany w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ta karta jest również wymagana do noszenia przy sobie przez cały czas służby, ponieważ jest ona kluczem do dostępu do kompleksowego sprzętu pierwszej pomocy i przeciwpożarowego.

Szkolenie okresowe BHP w Wodzisławiu Śląskim

Szkolenia okresowe są najczęściej realizowane poprzez zapewnienie pracownikom wystarczającej ilości czasu na odświeżenie swojej wiedzy i zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Można to osiągnąć, przydzielając im na to czas lub wysyłając ich na okresowe kursy szkoleniowe.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Jesteśmy przygotowani do wdrożenia kursów BHP dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Można to dostosować do przedstawicieli różnych branż i innych zasad, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo. Zorganizujemy kurs BHP dla profesjonalistów z branży biurowej, administracyjnej, inżynieryjno-technicznej, nauczycieli, przedstawicieli działów sprzedaży, a nawet menedżerów i członków zarządu.

szkolenie BHP Wodzisław Śląski

Szkolenie okresowe BHP w Wodzisławiu Śląskim

Szkolenia okresowe są najczęściej realizowane poprzez zapewnienie pracownikom wystarczającej ilości czasu na odświeżenie swojej wiedzy i zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Można to osiągnąć, przydzielając im na to czas lub wysyłając ich na okresowe kursy szkoleniowe.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Jesteśmy przygotowani do wdrożenia kursów BHP dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Można to dostosować do przedstawicieli różnych branż i innych zasad, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo. Zorganizujemy kurs BHP dla profesjonalistów z branży biurowej, administracyjnej, inżynieryjno-technicznej, nauczycieli, przedstawicieli działów sprzedaży, a nawet menedżerów i członków zarządu.

Zaufali nam
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski
szkolenie BHP Wodzisław Śląski