Szkolenie BHP w Zabrzu

Zachowaj ostrożność, zabezpiecz informacje i zachowaj bezpieczeństwo w pracy. To tylko trzy z wielu rodzajów szkoleń BHP, których pracodawcy mogą wymagać od pracowników. Cel tych różnych rodzajów szkoleń jest różny, w zależności od branży, w której pracujesz.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zabrzu?

Szkolenie BHP w Zabrzu uczy pracowników podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby mogli przestrzegać ich podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te dostarczają pracownikom cennych informacji i pomagają jasno zrozumieć podejmowane przez nich ryzyko; dają również kierownictwu okazję do porozmawiania z pracownikami o tym, co firma robi, aby ich chronić.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, a pracownik powinien przejść również szkolenie z zakresu BHP.

Jednym z kluczowych obowiązków w zapewnieniu przestrzegania przepisów BHP jest Specjalista ds. BHP. Osoba ta wykonuje zadania BHP dla firmy, ale jej obowiązki obejmują również szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania zasad BHP, przestrzegania przepisów BHP, a także ocenę zagrożeń, które mogą występować w miejscu pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenia BHP Starogard Gdański

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zabrzu?

Szkolenie BHP w Zabrzu uczy pracowników podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby mogli przestrzegać ich podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te dostarczają pracownikom cennych informacji i pomagają jasno zrozumieć podejmowane przez nich ryzyko; dają również kierownictwu okazję do porozmawiania z pracownikami o tym, co firma robi, aby ich chronić.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, a pracownik powinien przejść również szkolenie z zakresu BHP.

Jednym z kluczowych obowiązków w zapewnieniu przestrzegania przepisów BHP jest Specjalista ds. BHP. Osoba ta wykonuje zadania BHP dla firmy, ale jej obowiązki obejmują również szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania zasad BHP, przestrzegania przepisów BHP, a także ocenę zagrożeń, które mogą występować w miejscu pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Zabrzu

Stażyści przechodzą wstępny okres szkolenia, aby nauczyć się wykonywać obowiązki na swoim stanowisku. Następnie mogą wykonywać swoje obowiązki po wykazaniu się wystarczającą biegłością w wykonywaniu tych zadań. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bhp zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe w miejscu pracy odbywa się tam, gdzie pracownik rozpoczyna pracę, która różni się w zależności od konkretnego miejsca pracy. Jest to okazja dla pracownika do zapoznania się z czynnikami środowiska pracy, oceny swojego ryzyka zawodowego, poznania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz odbycia rozmowy o odpowiednich metodach ochrony. Oprócz zapoznania pracowników z procedurami bezpieczeństwa należy również sprawdzić, czy nabyli oni również praktyczne umiejętności w tym zakresie. Ten element szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, czynniki środowiska pracy,

 • zasady bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze, narażony na czynniki szkodliwe dla jego zdrowia.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jako pracownik musisz przejść szkolenie zawodowe na każdym ze swoich stanowisk, aby móc odnieść sukces w swojej pracy.

Pod koniec programu szkoleniowego uczestnicy są zachęcani do przystąpienia do egzaminu, aby wykazać zrozumienie materiału, którego się nauczyli. Jeśli zda ten egzamin, otrzyma oficjalny certyfikat, a wyniki egzaminu zostaną zapisane w jego aktach osobowych

szkolenia BHP Starogard Gdański

Szkolenie wstępne BHP w Zabrzu

Stażyści przechodzą wstępny okres szkolenia, aby nauczyć się wykonywać obowiązki na swoim stanowisku. Następnie mogą wykonywać swoje obowiązki po wykazaniu się wystarczającą biegłością w wykonywaniu tych zadań. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bhp zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe w miejscu pracy odbywa się tam, gdzie pracownik rozpoczyna pracę, która różni się w zależności od konkretnego miejsca pracy. Jest to okazja dla pracownika do zapoznania się z czynnikami środowiska pracy, oceny swojego ryzyka zawodowego, poznania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz odbycia rozmowy o odpowiednich metodach ochrony. Oprócz zapoznania pracowników z procedurami bezpieczeństwa należy również sprawdzić, czy nabyli oni również praktyczne umiejętności w tym zakresie. Ten element szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, czynniki środowiska pracy,

 • zasady bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze, narażony na czynniki szkodliwe dla jego zdrowia.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jako pracownik musisz przejść szkolenie zawodowe na każdym ze swoich stanowisk, aby móc odnieść sukces w swojej pracy.

Pod koniec programu szkoleniowego uczestnicy są zachęcani do przystąpienia do egzaminu, aby wykazać zrozumienie materiału, którego się nauczyli. Jeśli zda ten egzamin, otrzyma oficjalny certyfikat, a wyniki egzaminu zostaną zapisane w jego aktach osobowych

Dlaczego my?

Naszym celem jest wspieranie pracodawców i pracowników w zakresie BHP. Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu oferujemy Państwu najwyższą jakość usług. Jesteśmy specjalistami z doświadczeniem popartym odpowiednim wykształceniem. Dobieramy naszych pracowników pod kątem umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, a następnie oferujemy im stałe możliwości rozwoju i motywujemy ich na wysoki poziom. Zależy nam na zapewnieniu naszym stażystom przyjaznego i komfortowego środowiska. Organizujemy zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe, a także stałą współpracę z nami, z której każdy korzysta.

szkolenia BHP Starogard Gdański

Dlaczego my?

Naszym celem jest wspieranie pracodawców i pracowników w zakresie BHP. Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu oferujemy Państwu najwyższą jakość usług. Jesteśmy specjalistami z doświadczeniem popartym odpowiednim wykształceniem. Dobieramy naszych pracowników pod kątem umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, a następnie oferujemy im stałe możliwości rozwoju i motywujemy ich na wysoki poziom. Zależy nam na zapewnieniu naszym stażystom przyjaznego i komfortowego środowiska. Organizujemy zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe, a także stałą współpracę z nami, z której każdy korzysta.

Zaufali nam
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański