Szkolenie BHP w Zawierciu

Szkolenie BHP Zawiercie, PPOŻ i pierwszej pomocy są obowiązkowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firmy. Jaki jest ich cel?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zawierciu?

Szkolenie BHP w mieście Zawiercie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są zawsze omawiani z kolegami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Jego główne obowiązki zwykle obejmowały:

 • przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Szkolenie BHP Zawiercie

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zawierciu?

Szkolenie BHP w mieście Zawiercie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są zawsze omawiani z kolegami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Jego główne obowiązki zwykle obejmowały:

 • przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Zawierciu

Wszyscy pracownicy muszą przejść wstępne szkolenie, zanim będą mogli wykonywać obowiązki wymagane w ich określonej roli. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest bardziej ukierunkowane na zapoznanie pracownika z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • istnieje wiele różnych środków ochronnych, które można zastosować, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń podczas pracy. Rzeczy takie jak ergonomia, szkolenia i częste przerwy mogą znacznie pomóc w zwalczaniu skutków niebezpiecznych warunków pracy.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie na każde z nich.

Po zdaniu egzaminu końcowego otrzymasz wypełniony certyfikat do szkolenia oraz nowo utworzony plik w swojej cyfrowej teczce personalnej.

Certyfikat lub karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie BHP Zawiercie

Szkolenie wstępne BHP w Zawierciu

Wszyscy pracownicy muszą przejść wstępne szkolenie, zanim będą mogli wykonywać obowiązki wymagane w ich określonej roli. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest bardziej ukierunkowane na zapoznanie pracownika z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • istnieje wiele różnych środków ochronnych, które można zastosować, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń podczas pracy. Rzeczy takie jak ergonomia, szkolenia i częste przerwy mogą znacznie pomóc w zwalczaniu skutków niebezpiecznych warunków pracy.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie na każde z nich.

Po zdaniu egzaminu końcowego otrzymasz wypełniony certyfikat do szkolenia oraz nowo utworzony plik w swojej cyfrowej teczce personalnej.

Certyfikat lub karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Zawierciu

 • Pracodawcy często oferują swoim pracownikom szkolenia okresowe w celu przekazania wiedzy na temat najnowszych innowacji i przepisów z zakresu BHP. Sesja zazwyczaj składa się z modułów, które są przyjmowane przez dłuższy czas, zwykle jeden moduł na tydzień.

  Szkolenia okresowe muszą odbywać:

  • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

  • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

  • Pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

  • pracownicy, którzy pracują z rzeczami, które są szkodliwe, niebezpieczne lub mają związek ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

  Z dumą oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju i byliśmy pionierem szkoleń online. Jednym z produktów w naszej ofercie są Szkolenia BHP, które są realizowane w formie e-learningowej. Pozwala to ograniczyć wydatki na podróże członków firmy, zakwaterowanie i związane z tym sprawy organizacyjne poprzez ograniczenie liczby osób, które firma może wysłać. Kurs BHP online jest cenną opcją dla pracowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa pracy i odbyć je w dogodnym dla nich terminie. Przystępność tej opcji w połączeniu z praktycznym charakterem kursów sprawiają, że jest to atrakcyjna alternatywa.

Szkolenie BHP Zawiercie

Szkolenie okresowe BHP w Zawierciu

 • Pracodawcy często oferują swoim pracownikom szkolenia okresowe w celu przekazania wiedzy na temat najnowszych innowacji i przepisów z zakresu BHP. Sesja zazwyczaj składa się z modułów, które są przyjmowane przez dłuższy czas, zwykle jeden moduł na tydzień.

  Szkolenia okresowe muszą odbywać:

  • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

  • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

  • Pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

  • pracownicy, którzy pracują z rzeczami, które są szkodliwe, niebezpieczne lub mają związek ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

  Z dumą oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju i byliśmy pionierem szkoleń online. Jednym z produktów w naszej ofercie są Szkolenia BHP, które są realizowane w formie e-learningowej. Pozwala to ograniczyć wydatki na podróże członków firmy, zakwaterowanie i związane z tym sprawy organizacyjne poprzez ograniczenie liczby osób, które firma może wysłać. Kurs BHP online jest cenną opcją dla pracowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa pracy i odbyć je w dogodnym dla nich terminie. Przystępność tej opcji w połączeniu z praktycznym charakterem kursów sprawiają, że jest to atrakcyjna alternatywa.

Zaufali nam
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie
Szkolenie BHP Zawiercie