Szkolenie BHP w Żorach

Szkolenie BHP Żory, ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Szkolenie BHP nauczy pracowników, jak dbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Mogą również służyć do nauczenia pracowników, jak unikać wypadków i gasić pożary. Po pierwsze, istnieje szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które uczy ludzi, jak wykrywać różne rodzaje pożarów,

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Żorach?

Szkolenie BHP w Żorach ma na celu przekazanie pracownikom wiedzy niezbędnej do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Szkolenia takie są często wykorzystywane do zapoznania pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do przekazania im ważnych informacji o tym, co mogą zrobić, aby zmniejszyć ewentualne zagrożenia w pracy. Sesje szkoleniowe szczegółowo omawiają zagrożenia zawodowe i choroby, które mogą wynikać z pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie BHP, w tym w razie potrzeby szkolenie wstępne i kursy doszkalające. To samo dotyczy przełożonych i menedżerów. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • Badanie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,
 • sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.
 • Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.
Szkolenie BHP Żory

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Żorach?

Szkolenie BHP w Żorach ma na celu przekazanie pracownikom wiedzy niezbędnej do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Szkolenia takie są często wykorzystywane do zapoznania pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do przekazania im ważnych informacji o tym, co mogą zrobić, aby zmniejszyć ewentualne zagrożenia w pracy. Sesje szkoleniowe szczegółowo omawiają zagrożenia zawodowe i choroby, które mogą wynikać z pracy.Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie BHP, w tym w razie potrzeby szkolenie wstępne i kursy doszkalające. To samo dotyczy przełożonych i menedżerów. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHPJedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • Badanie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,
 • sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.
 • Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Żorach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego. Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,
 • w regulaminach pracy,
 • w przepisach i zasadach bhp obowiązujących w zakładzie pracy,
 • reguły udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:
 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
  Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:
 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:
 • niebezpiecznymi,
 • uciążliwymi,
 • szkodliwymi,
 • psychospołecznymi.
 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
 • Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:
 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na czynniki uznawane za szkodliwe dla jego zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,
 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Pracownik musiałby dobrze rozumieć umiejętności i zadania, które są wymagane na każdym stanowisku, a także być w stanie wykazać się umiejętnościami w tych obszarach, zanim będzie mógł przejść na tę rolę. Na koniec szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę osób, które w nim uczestniczyły. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia wstępnego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego sukces i przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego BHP jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. To wstępne szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika, zanim zostanie przydzielony do pracy i/lub zadania na danym stanowisku.

Szkolenie BHP Żory

Szkolenie wstępne BHP w Żorach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego. Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,
 • w regulaminach pracy,
 • w przepisach i zasadach bhp obowiązujących w zakładzie pracy,
 • reguły udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:
 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
  Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:
 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:
 • niebezpiecznymi,
 • uciążliwymi,
 • szkodliwymi,
 • psychospołecznymi.
 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
 • Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:
 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na czynniki uznawane za szkodliwe dla jego zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,
 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich. Pracownik musiałby dobrze rozumieć umiejętności i zadania, które są wymagane na każdym stanowisku, a także być w stanie wykazać się umiejętnościami w tych obszarach, zanim będzie mógł przejść na tę rolę. Na koniec szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę osób, które w nim uczestniczyły. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia wstępnego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego sukces i przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego BHP jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. To wstępne szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika, zanim zostanie przydzielony do pracy i/lub zadania na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Żorach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. W ten sposób firmy są w stanie zapewnić, że ich pracownicy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i znają zagrożenia, z którymi mogą się spotkać w swoich branżach.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji. Oferujemy szeroki wachlarz możliwości, aby pomóc im w odkrywaniu swoich pasji.
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.
Szkolenie BHP Żory

Szkolenie okresowe BHP w Żorach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. W ten sposób firmy są w stanie zapewnić, że ich pracownicy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i znają zagrożenia, z którymi mogą się spotkać w swoich branżach.Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji. Oferujemy szeroki wachlarz możliwości, aby pomóc im w odkrywaniu swoich pasji.
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.
Zaufali nam

Zobacz wszystkie miasta, w których organizujemy szkolenia

Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory
Szkolenie BHP Żory