Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy – Część I

 

1. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:

 
 
 
 
 

2. Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią „życia”. Należy ja ułożyć:

 
 
 
 
 

3. Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu pacjenta:

 
 
 
 
 

4. Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to objawy:

 
 
 
 
 

5. Czas nawrotu kapilarnego:

 
 
 
 
 

6. Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy:

 
 
 
 
 

7. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące ataku padaczki

 
 
 
 
 

8. Drgawki mogą występować przy:

 
 
 
 
 

9. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące występowania śpiączki u chorego na cukrzycę:

 
 
 
 
 

10. U osoby, która jest nieprzytomna, śpiączkę cukrzycową rozpoznasz na podstawie:

 
 
 
 
 

11. Hipoglikemia to stan:

 
 
 
 
 

12. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące powikłań cukrzycy:

 
 
 
 
 

13. Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 55 lat. Co robisz?

 
 
 
 
 

14. W autobusie siedzi mężczyzna, skarżący się na ból piekący w kl. piersiowej, jest blady i spocony, oddycha szybko. Jakie będzie Twoje działanie?

 
 
 
 
 

15. U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę. Co robisz?

 
 
 
 
 

16. Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia resuscytacji w schemacie:

 
 
 
 
 

17. Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:

 
 
 
 
 

18. Częstym powikłaniem uciśnięć klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia, jest/są:

 
 
 
 
 

19. Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:

 
 
 
 
 

20. Oddechu zastępczego metodą usta – usta nie wolno wykonywać gdy:

 
 
 
 
 

21. Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego, który ma ślady wymiocin na ustach możemy:

 
 
 
 
 

22. Najczęstszą przyczyną zgonu u osób, które uległy zatruciu substancjami wpływającymi na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego jest/są:

 
 
 
 
 

23. W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:

 
 
 
 
 

24. Wskaż prawidłową kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience z piecykiem gazowym:

  1. wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience;
  2. ocenisz podstawowe czynności życiowe i udzielisz pomocy w razie potrzeby;
  3. wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia;
  4. wezwiesz Zespół Ratownictwa Medycznego i straż pożarną
  5. opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

25. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące informacji o tlenku węgla:

 
 
 
 
 

26. Po wyjściu z kąpieli osoba zgłasza nudności i wymioty, zawroty głowy. Jakie jest Twoje postępowanie?

 
 
 
 
 

27. W przypadku osoby posypanej nieznaną substancją, gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:

 
 
 
 
 

28. Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:

 
 
 
 
 

29. Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:

 
 
 
 
 

30. Niska temperatura wody, w której przebywał poszkodowany: