Darmowy test online z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

            
            

Kurs pierwszej pomocy online baner

Zamów dostęp do szkolenia

Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy – Część II

 

1. Wskaż zdanie prawdziwe:

 
 
 
 
 

2. Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że:

 
 
 
 
 

3. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

 
 
 
 
 

4. Stosując regułę „9” można ustalić, że oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi następujący procent powierzchni całego ciała:

 
 
 
 
 

5. Powierzchnia dłoni u dorosłego to:

 
 
 
 
 

6. Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy:

 
 
 
 
 

7. Oparzenie ciężkie to:

 
 
 
 
 

8. Wskaż pierwszą czynność przy poszkodowanym porażeniem prądem po odłączeniu źródła napięcia:

 
 
 
 
 

9. O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym świadczą następujące objawy:

 
 
 
 
 

10. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?

 
 
 
 
 

11. Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:

 
 
 
 
 

12. Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy. Wskaż poprawną kolejność postępowania:

 1. opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji;
 2. starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu;
 3. usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
 4. delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną;
 5. zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

13. Wskaż prawidłową sekwencję postępowania z osobą w stanie wychłodzenia:

 1. przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania;
 2. podać ciepły napój najlepiej z alkoholem – działa rozgrzewająco;
 3. kontrola podstawowych czynności życiowych;
 4. zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę;
 5. ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

14. Podczas smażenia frytek doszło do ochlapania gorącym olejem całej dłoni. Skuteczne postępowanie polega na:

 1. natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem;
 2. umyciu ręki pod bieżącą wodą z użyciem detergentu by zmyć olej;
 3. chłodzeniu ręki pod bieżącą wodą ok. 15 min;
 4. trzymaniu ręki w wiadrze z wodą;
 5. polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

15. Wskaż jaki procent powierzchni ciała stanowi powierzchnia głowy odpowiednio u osoby dorosłej i niemowlęcia:

 
 
 
 
 

16. Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym. Wskaż prawidłowe postępowanie:

 1. natychmiast polewasz wodą poszkodowanego;
 2. usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego;
 3. zdejmujesz odzież z poszkodowanego;
 4. posypujesz piachem ubranego poszkodowanego- piach wchłania ług sodowy;
 5. spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

17. Jesteś świadkiem wypadku samochodu-cysterny, na drogę wycieka płyn, który daje biało-żółty dym. Jakie działania podejmujesz?

 1. natychmiast udajesz się do kabiny by wyciągnąć kierowcę z kabiny;
 2. zatrzymujesz nadjeżdżające pojazdy;
 3. dzwonisz na nr 998 i podajesz informacje o zdarzeniu i numery tablicy informacyjnej z samochodu;
 4. jak najszybciej oddalasz się z miejsca zdarzenia by nie ulec zatruciu;
 5. oczekujesz na przybycie służb ratowniczych.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

18. Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej:

 
 
 
 
 

19. Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu należy:

 
 
 
 
 

20. Czy jest różnica w postępowaniu z osobą oparzoną silnym kwasem lub silną zasadą?

 
 
 
 
 

21. Oparzenie I° charakteryzuje się:

 
 
 
 
 

22. Oparzenie II° charakteryzuje się:

 
 
 
 
 

23. Oparzenie III° charakteryzuje się:

 
 
 
 
 

24. Jesteś świadkiem palenia opon z okazji „sobótek”:

 
 
 
 
 

25. Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:

 
 
 
 
 

26. Dziecko w trakcie zabawy w ogrodzie zostało ukąszone wielokrotnie przez pszczoły. Należy natychmiast:

 
 
 
 
 

27. Na dworu PKP przy ławce stoi pakunek, odjechał kolejny pociąg i nie ma właściciela. Jakie powinno być Twoje postępowanie?

 
 
 
 
 

28. Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast:

 
 
 
 
 

29. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:

 1. zaburzeń świadomości;
 2. przyśpieszonego tętna;
 3. zaczerwienienia skóry;
 4. sinicy twarzy.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

30. Przy oparzeniach elektrycznych najważniejsze dla poszkodowanego są: