Darmowy test online z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

              
              

Kurs pierwszej pomocy online baner

Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy – Część III

 

1. Prazy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:

 1. schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
 2. zdjęcie biżuterii z palców;
 3. okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

2. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez krwotoków zewnętrznych, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem, działania pilne należy wykonać w następującej kolejności:

 1. tlenoterapia;
 2. odkażenie rany;
 3. stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
 4. ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej;
 5. założenie opatrunku osłaniającego.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

3. Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:

 
 
 
 
 

4. Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:

 
 
 
 
 

5. W krwotoku tętniczym przedramienia, który nie zmniejsza się po rutynowym zaopatrzeniu opatrunkiem uciskowym, należy rozważyć następujące postępowanie:

 1. umieszczenie kończyny powyżej poziomu serca;
 2. wzmocnienie ucisku poprzez owinięcie opatrunku dodatkowymi zwojami bandaża;
 3. zdjęcie już założonego opatrunku i ponowne założenie grubszego opatrunku;
 4. założenie opaski zaciskowej na przedramieniu;
 5. założenie opaski zaciskowej na ramieniu.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

6. Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:

 1. tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej;
 2. podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych;
 3. aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę;
 4. tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu;
 5. zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

7. U poszkodowanego w wyniku wypadku, stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie życia poszkodowanego:

 
 
 
 
 

8. Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwawienie z uszu u poszkodowanego po urazie:

 
 
 
 
 

9. Krwotok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności:

 
 
 
 
 

10. W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:

 
 
 
 
 

11. W przypadku udzielania pomocy w przypadku oparzenia, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:

 
 
 
 
 

12. W wyniku zdarzenia drogowego poszkodowany leży na ulicy. Stwierdzasz ranę tłuczoną głowy, złamanie kości obu goleni na tej samej wysokości oraz stłuczenie barku. Jeden ze stojących obok samochodów ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną doznanych obrażeń jest:

 
 
 
 
 

13. Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:

 
 
 
 
 

14. U poszkodowanego po urazie głowy z ucha wycieka powoli różowo podbarwiony płyn. Podaj właściwy sposób postępowania:

 
 
 
 
 

15. Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:

 
 
 
 
 

16. Poszkodowany siedzi w rozbitym samochodzie, jest blady, spocony, ma przyśpieszony oddech, złamane obie kończyny dolne oraz zaburzenia świadomości. Podaj prawidłowy sposób postępowania przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego:

 
 
 
 
 

17. Wskaż prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:

 
 
 
 
 

18. Kołnierz ortopedyczny służy do:

 
 
 
 
 

19. U poszkodowanego z rozległą raną powłok i obrażeniami narządów jamy brzusznej ratownik powinien:

 
 
 
 
 

20. Spośród wymienionych czynności, do zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników, nie należy:

 
 
 
 
 

21. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:

 
 
 
 
 

22. W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:

 
 
 
 
 

23. Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:

 
 
 
 
 

24. W razie zwichnięcia stawu należy

 
 
 
 
 

25. Kołnierz szyjny służy do:

 
 
 
 
 

26. W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:

 
 
 
 
 

27. Uszkodzoną kończynę górną możesz unieruchomić:

 
 
 
 
 

28. Leżącego poszkodowanego po urazie kręgosłupa ratownik wyposażony w sprzęt medyczny:

 
 
 
 
 

29. Podejrzewasz uraz kręgosłupa w przypadku, gdy:

 
 
 
 
 

30. Opatrunek uciskowy stosuje się: