Darmowy test online z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

              
              

Kurs pierwszej pomocy online baner

Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy – Część VI

 

1. Podczas oceny wstępnej poszkodowanego, który leży na brzuchu, ale ma zachowany prawidłowy oddech:

 
 
 
 
 

2. Podczas badania poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi w pierwszej kolejności należy znaleźć:

 
 
 
 
 

3. Ratownik będący liderem zespołu podczas oceny wstępnej i badania:

 
 
 
 
 

4. Badanie powtórne chorego z obrażeniami pourazowymi rozpoczynamy po:

 
 
 
 
 

5. Szybkie badanie urazowe poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:

 
 
 
 
 

6. Badanie szyi chorego z obrażeniami pourazowymi nie obejmuje:

 
 
 
 
 

7. Po zbadaniu szyi i założeniu ewentualnych opatrunków można:

 
 
 
 
 

8. Wypełnione żyły szyjne mogą sugerować np.:

 
 
 
 
 

9. Po założeniu kołnierza ortopedycznego osobie nieprzytomnej:

 
 
 
 
 

10. Jeśli podczas próby stabilizacji kręgosłupa szyjnego występują opory lub bolesność, to:

 
 
 
 
 

11. Jeśli podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi głowy zauważysz wyciekające płyny z uszu i nosa, to:

 
 
 
 
 

12. Nawrót kapilarny badamy uciskając:

 
 
 
 
 

13. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi klatki piersiowej należy go:

 
 
 
 
 

14. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi brzucha szukamy:

 
 
 
 
 

15. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:

 
 
 
 
 

16. Podczas wykonywania defibrylacji:

 
 
 
 
 

17. Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:

 
 
 
 
 

18. Elektrody AED:

 
 
 
 
 

19. W strefie dokonywania defibrylacji:

 
 
 
 
 

20. Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:

 
 
 
 
 

21. W trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego po pomyślnym dokonaniu defibrylacji i powrocie oznak krążenia u poszkodowanego:

 
 
 
 
 

22. Asystolia to:

 
 
 
 
 

23. Elektrody AED umieszczamy:

 
 
 
 
 

24. Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:

 
 
 
 
 

25. Wskaż, co nie jest zabronione podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu:

 
 
 
 
 

26. Wskaż, co nie jest zabronione podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu:

 
 
 
 
 

27. U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:

 
 
 
 
 

28. Od udzielających wsparcia psychicznego poszkodowany oczekuje:

 
 
 
 
 

29. Podchodząc do poszkodowanego pozostającego po wypadku w pojeździe ratownik powinien:

 
 
 
 
 

30. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ekipy ratunkowej następuje rozpoznanie, które ma na celu: