Darmowy test online z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

              
              

Kurs pierwszej pomocy online baner

Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy – Część VII

 

1. W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:

 
 
 
 
 

2. Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:

 
 
 
 
 

3. Podczas dokonywania defibrylacji należy:

 
 
 
 
 

4. Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno:

 
 
 
 
 

5. Najpoważniejsze zagrożenie w przypadku odmy wentylowej to:

 
 
 
 
 

6. W przypadku złamania goleni but zdejmujemy:

 
 
 
 
 

7. Przy przepływie 15 l/min zawartość butli o pojemności 2,7 litra wypełnionej tlenem sprężonym do 150 atmosfer wystarczy na:

 
 
 
 
 

8. Rana kłuta brzucha:

 
 
 
 
 

9. W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy:

 
 
 
 
 

10. Skręcenie stawu skokowego:

 
 
 
 
 

11. Złamanie otwarte:

 
 
 
 
 

12. Gdy poszkodowany niedosłyszy:

 
 
 
 
 

13. Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:

 
 
 
 
 

14. Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:

 
 
 
 
 

15. Jaka jest prawidłowa kolejność czynności niezbędnych do skutecznej resuscytacji osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia według koncepcji zwanej „łańcuchem przeżycia”?

 1. wczesna defibrylacja;
 2. wczesne wezwanie pomocy;
 3. wczesne rozpoczęcie RKO;
 4. opieka poresuscytacyjna;
 5. wczesne rozpoznanie.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

16. Jeśli podczas oceny czynności życiowych nadal masz wątpliwości czy doszło do zatrzymania krążenia powinieneś:

 
 
 
 
 

17. Którą z bezprzyrządowych metod udrażniania dróg oddechowych zastosujesz w pierwszej kolejności u osoby z podejrzeniem urazu szyjnego odcinka rdzenia kręgowego?

 
 
 
 
 

18. Która z poniższych czynności zabezpiecza dolne drogi oddechowe przed zachłyśnięciem treścią płynną?

 
 
 
 
 

19. Która z poniższych metod tlenoterapii zapewnia uzyskanie około 85% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej?

 
 
 
 
 

20. Które z poniższych działań dotyczących prowadzenia wentylacji zastępczej u osoby dorosłej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej negatywnie wpływają na jej skuteczność?

 
 
 
 
 

21. Które z poniższych działań negatywnie wpływa na efektywność uciśnięć klatki piersiowej obniżając skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

 
 
 
 
 

22. Które z poniższych objawów występujących u osoby dorosłej, która w trakcie jedzenia zakrztusiła się pokarmem, są charakterystyczne dla ciężkiej niedrożności dróg oddechowych?

 1. bezgłośny kaszel;
 2. głośny kaszel;
 3. niemożność oddychania;
 4. postępująca utrata przytomności;
 5. możliwość swobodnego mówienia.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

23. Które z poniższych objawów występujących u dziecka, które w trakcie jedzenia zakrztusiło się pokarmem, są charakterystyczne dla łagodnej niedrożności dróg oddechowych?

 1. bezgłośny kaszel;
 2. głośny kaszel;
 3. sinica;
 4. możliwość nabrania powietrza przed kaszlem;
 5. głośny płacz.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

24. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących użycia rurki ustno-gardłowej jest nieprawdziwe?

 
 
 
 
 

25. Które ze stwierdzeń odnoszących się do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u nieprzytomnej osoby dorosłej z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym są prawdziwe?

 1. przed rozpoczęciem serii oddechów ratowniczych należy podjąć próbę usunięcia palcem z jamy ustnej niewidocznych ciał obcych;
 2. należy rozpocząć RKO od uciskania klatki piersiowej pomimo wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej;
 3. należy sprawdzić zawartość jamy ustnej w poszukiwaniu ciała obcego przed rozpoczęciem każdej następnej serii oddechów ratowniczych;
 4. należy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej tylko w sytuacji braku tętna na tętnicy szyjnej;
 5. uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze należy prowadzić w sekwencji 30:2.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

26. Miejsce uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej to:

 
 
 
 
 

27. Odgłos bulgotania u nieprzytomnej osoby leżącej na plecach jest charakterystyczny dla wystąpienia częściowej niedrożności dróg oddechowych na skutek:

 
 
 
 
 

28. Odgłos charczenia (chrapania) u nieprzytomnej osoby leżącej na plecach jest charakterystyczny dla wystąpienia częściowej niedrożności dróg oddechowych na skutek:

 
 
 
 
 

29. Odgłos świstu lub stridoru u 4-letniego dziecka może wskazywać na częściową niedrożność dróg oddechowych spowodowaną:

 
 
 
 
 

30. Podczas oceny czynności życiowych u 8-miesięcznego dziecka badanie tętna wykonasz na: