Szkolenie okresowe BHP online dla kierowników wizytujących place budowy

99,00 

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

  • Dostęp do szkolenia zostaje przyznany natychmiast po dokonaniu wpłaty.
  • Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow.
  • Pracownik za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-leringowej.
  • Materiały mają formę wideo, dlatego pracownik może realizować szkolenie w dogodnym czasie.
  • Platforma jest instynktowna i prowadzi użytkownika krok po kroku do samego końca szkolenia.
  • Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.
metody platnosci medykszkolenia
Kategoria:

Szkolenie okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy

Szkolenie Bhp Dla lekarzy

Szkolenie bhp dla lekarzy online

Szkolenie okresowe BHP online dla kierowników wizytujących place budowy

jest kompleksowym programem szkoleniowym, który zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Celem szkolenia jest zapewnienie kierownikom, którzy regularnie odwiedzają place budowy, niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby podejmować odpowiednie środki ostrożności i działania w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Szkolenie składa się z wielu modułów, które obejmują zagadnienia takie jak: zasady BHP, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, identyfikacja i zarządzanie ryzykami związanymi z budową, wyposażenie i narzędzia BHP, a także postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wirtualnej, co pozwala na wygodne i elastyczne uczestnictwo bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Dodatkowo, szkolenie jest dostępne 24/7, co pozwala na dostosowanie harmonogramu do indywidualnych potrzeb i wymagań uczestników.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie BHP w budownictwie. Certyfikat jest ważny przez określony okres i wymagany jest od kierowników odwiedzających place budowy w celu zapewnienia, że są oni odpowiednio przeszkoleni i zdolni do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom i sobie.