Kursy z pierwszej pomocy, Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP przez internet. Szkolenia o dowolnej porze.

Pierwsza Pomoc

Zespół czynności wykonywanych w razie wypadku.

Szkolenia Stacjonarne

Profesjonalne szkolenia w Państwa placówkach.

Pierwsza pomoc to zagadnienie ekstremalnie szerokie

jednak w praktyce większość działań, jakie podejmuje się w ramach pomocy przedmedycznej, to dość proste zadania. Od ich prawidłowego wykonania często zależą szanse na całkowity powrót poszkodowanego do zdrowia. Choć może się wydawać, że żyjemy dziś w bezpieczniejszym świecie – pracujemy w bezpiecznym otoczeniu, wykonujemy zawody, z którymi pozornie nie wiąże się żadne ryzyko, podróżujemy lepiej zabezpieczonymi środkami transportu – to jednak w praktyce wypadki zdarzają się często. W zdecydowanej większości przypadków nie trzeba brać udziału w kursie pomocy – nie wymagają tego przepisy. Jednak może tego wymagać zdrowy rozsądek. Sama zmiana otoczenia i warunków pracy nie zmniejsza ryzyka wypadku do zera, a umiejętność szybkiego udzielenia profesjonalnej pomocy jest nieoceniona w każdym zagrożeniu. Kurs pierwszej pomocy może więc nie być obowiązkiem formalnym, ale na pewno znajomość tych zagadnień wynika wprost z poczucia społecznej odpowiedzialności.

pierwsza pomoc
pierwsza pomoc (4)

Zakres przedmiotowy kursów pierwszej pomocy

jest różny – w zależności od tego, jak organizator ułoży program, czy kurs kończy się wydaniem państwowych zaświadczeń, w zależności od tego wreszcie, ile czasu trwa całe szkolenie. Zawsze jednak omawiane są pewne podstawowe procedury ratujące życie i wspierające, na przykład zabezpieczenie miejsca zdarzenia, procedury oceny stanu poszkodowanych, sposób wzywania profesjonalnej pomocy oraz kilkanaście sposobów postępowań w najczęściej pojawiających się zagrożeniach. Obowiązkowym elementem każdego kursu pierwszej pomocy są też informacje na temat często popełnianych błędów oraz niewłaściwych sposobów udzielania pierwszej pomocy. Część kursów dostępnych obecnie na rynku ma charakter wyłącznie teoretyczny – ich wartość jest ograniczona. Znacznie więcej można się nauczyć na kursach praktycznych, w których po krótkim wstępie teoretycznym uczestnicy mają możliwość faktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności na sobie, na fantomach lub w czasie symulacji.

Ogólne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

rzadko w pełni realizują program, który byłby zalecany w firmach, ponieważ nie uwzględniają specyfiki działalności gospodarczej. Choć w powszechnym przekonaniu najbardziej narażeni na urazy na przykład tokarze czy pracownicy fizyczni, to jednak i w nowoczesnych biurowcach dość często zdarzają się wypadki, w których poszkodowanym należy udzielić profesjonalnej pomocy przedmedycznej. Nie ma jednak wątpliwości, że specyfika urazów w obu tych przypadkach będzie zdecydowanie różna. Dlatego też zaleca się, aby kursy pierwszej pomocy dla pracowników były zawsze dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. W każdym przypadku trzeba bowiem zwrócić uwagę na inne urazy i inne sposoby udzielania wsparcia medycznego. To ważne, ponieważ w sytuacji zagrożenia należy reagować szybko, a znajomość tylko wybranych technik pomocy, nieprzydatnych w danej sytuacji, tylko opóźnia udzielenie profesjonalnej pomocy. Jeśli więc w firmie ma zostać przeprowadzony kurs pierwszej pomocy, to niech będzie on przygotowany specjalnie z myślą o danym typie działalności.

pierwsza pomoc (3)
pierwsza pomoc (2)

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy

może się przydać w wielu sytuacjach, których nie sposób nawet przewidzieć. Dlatego też instruktorzy na najlepszych kursach pierwszej pomocy poświęcają sporo uwagi zagadnieniom ogólnym, a więc na przykład sposobom zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wezwania pomocy, sposobom zapewnienia wsparcia psychicznego poszkodowanym czy po prostu wyrobieniu umiejętności sprawnego działania w warunkach silnej presji i niejednokrotnie olbrzymich emocji. Choć wydaje się, że są to wiadomości bardzo podstawowe, okazuje się, że często właśnie w tym zakresie uczestnicy kursów pierwszej pomocy wymagają najdłuższego szkolenia. Technikę bandażowania czy unieruchamiania kończyn można bowiem szybko opanować, a jeśli nie będzie doskonała, to też najczęściej nic złego się nie stanie, ale już prawidłowo zgłoszone zdarzenie może zdecydowanie przyspieszyć przysłanie właściwego zespołu medycznego na miejsce. Nigdy nie należy bagatelizować podstaw i najszerszego rozumienia pojęcia pierwszej pomocy.