Wybierz szkolenie które Cię interesuje.

Kliknij w zdjęcie i przejdź do szczegółowych informacji na temat danego szkolenie.

ZAPRASZAMY

***

Oferujemy szkolenia:

Dla firm

Kurs pierwszej pomocy

Indywidualne

Kurs pierwszej pomocy

Dla szkół

Kurs pierwszej pomocy

Dla rodziców

Kurs pierwszej pomocy

Dla nauczycieli

Kurs pierwszej pomocy

Wyjazdowe

Kurs pierwszej pomocy

Dla psów online

Kurs pierwszej pomocy

Dla zwierząt

Kurs pierwszej pomocy

Dla przedszkoli

Kurs pierwszej pomocy

Dla uczniów

Kurs pierwszej pomocy

Dla auto szkół

Kurs pierwszej pomocy

Dlaczego nasze szkolenia i kursy z pierwszej pomocy Łódź?

Nauka pierwszej pomocy to najprostszy krok do pomagania innym osobom. Szkolenia i kursy z pierwszej pomocy Łódź pozwalają poznać podstawowe tajniki i metody ratowania ludzkiego życia w sytuacjach stresowych i nagłych.

Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc jest zespołem czynności wykonywanych przez świadków zdarzenia przed przybyciem fachowej pomocy medycznej – Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych czy Ratownictwa Medycznego. To właśnie do zadań osób będących pierwszymi ratownikami na miejscu zdarzenia należy wezwanie jednostek fachowej pomocy. Mogą to uczynić korzystając z bezpłatnych numerów 112 i 999. Do ich zadań należy także zabezpieczenie poszkodowanego do czasu przybycia służb ratunkowych. Konieczność udzielenia pierwszej pomocy określona została w art. 162 Kodeksu Karnego. Zapis ten obliguje nas do udzielenia pierwszej pomocy, pod warunkiem, że podjęcie działania nie zagraża naszemu zdrowiu. Szybkość działania jest szczególnie kluczowa w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia poszkodowanego, a więc w przypadku krwotoku, niedrożności dróg oddechowych i zatrzymaniu akcji serca. Brak podjęcia jakiegokolwiek działania może skutkować obniżeniem szans na przeżycie do blisko 6%. Tak więc warto nabyć te niezbędne umiejętności na kursach i szkoleniach z pierwszej pomocy.

A co, jeśli nie czuje się na siłach by móc?

Pomijając zobowiązania prawne równie ważnym czynnikiem jest zwyczajna chęć pomocy. Jeśli nie czujemy się na siłach podjąć działań, zawsze warto zaopiekować się poszkodowanym na miarę swoich możliwości – dodać otuchy miłym słowem i wezwać pogotowie ratunkowe. Należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad – nie podajemy nic do picia ani jedzenia, nie podajemy żadnych leków i nie poruszamy poszkodowanym bez konieczności. Kluczowy dla przebiegu całej akcji jest łańcuch przeżycia, składający się z wczesnego powiadomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, początkowej resuscytacji, wczesnej defibrylacji(najlepiej z wykorzystaniem AED) i wstępnych zabiegów ratowniczych, przeprowadzanych przez ratowników.

Kurs pierwszej pomocy i ratownictwa organizowany jest w całym kraju, min. w największych miastach w Polsce, takich jak Łódź, Warszawa, Kraków czy Wrocław. Pamiętaj – Ty też możesz pomóc!