Ocena ryzyka stanowiskowego

Wyświetlanie 1–12 z 47 wyników

Witamy w MedykSzkolenia!

Chcieliśmy Państwa poinformować, że zawarte w naszej ofercie oceny ryzyka zawodowego wykonywane są w pełni profesjonalnie, a przede wszystkim zgodne z aktualnie obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami.

  1. Klikasz Dodaj do koszyka.
  2. Dostarczamy Ci gotową dokumentację na e-mail.
  3. Ty i Twoi pracownicy podpisujecie dostarczoną przez nas dokumentację.

Teraz możesz usiąść spokojnie i dalej prowadzić swój biznes, gdyż zaoszczędziłeś dużo czasu i nerwów. Dzięki nam nie przeszukiwałeś internetu w celu zdobycia materiałów, sprawdzania aktów prawnych i norm.

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy każdy pracodawca/ firma musi opracować taką dokumentację? Tak. Jeśli zatrudniasz chociaż jedną osobę lub przeprowadzasz praktykę zawodową dla stażysty, jesteś zobowiązany dokonać OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO dla danego stanowiska pracy.
  2. Kto kontroluje dokumentację Oceny Ryzyka Zawodowego? Dokumentacja ORZ jest jednym z kluczowych dokumentów w Twojej firmie. Ocena Ryzyka będzie sprawdzana przez Państwową Inspekcję Pracy podczas każdej kontroli Twojej firmy.
  3. Jak długo trwa przygotowanie dokumentacji? Komplet dokumentów wyślemy do Ciebie jeszcze tego samego dnia, w którym złożyłeś zamówienie.

W celu realizacji oceny wykorzystujemy metodę Polskiej Normy PN-N-18002.
Podstawy prawne do obowiązku wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego przez Pracodawcę:

Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

39 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650) – pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
Art. 6.1.6 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317) – Służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu: inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie: – informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego.

Dyrektywa Rady z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy 89/391/EWG – wprowadza między innymi zasadę odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapobieganie ryzyku zawodowemu oraz informowanie pracowników o zagrożeniach.

Pracodawco!

Jeśli zatrudniasz chociaż jedną osobę lub przeprowadzasz praktykę zawodową dla stażysty, jesteś zobowiązany dokonać OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO dla danego stanowiska pracy.
Dokumentacja ORZ jest jednym z kluczowych dokumentów w Twojej firmie. Ocena Ryzyka będzie sprawdzana przez Państwową Inspekcję Pracy podczas każdej kontroli Twojej firmy.

Ocena przez nas oferowana jest w pełni skompletowana. Zawiera:

Część opisową;
Część tabelaryczną.
Uwzględnia ona między innymi zagrożeniami czynnikami:

Fizycznymi;
Chemicznymi;
Biologicznymi;
Obciążeniami psychologicznymi.
Opracowanie jest zgodne z najnowszymi wytycznymi, na bieżąco aktualizowane i zgodne ze stanem prawnym, wynikającym z ustaw.

Dokumentacja Oceny Ryzyka Zawodowego zostaje bezpośrednio dostosowana do Państwa potrzeb.

*Podana cena zawiera już podatek VAT 23%