Szkolenia BHP

Szkolenia grupowe

Szkolenia okresowe dla pracowników grupowe

Dla pracowników służby medycznej

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników farmacji

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla kierowców

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla instruktorów i trenerów fitness

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla przedstawicieli handlowych

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla sprzedawców i kasjerów

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenia okresowe dla pracowników

Kurs pierwszej pomocy stacjonarnie

Szkolenia z pierwszej pomocy stacjonarnie

Dla kierowników wizytujących place budowy

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników administracyjno-biurowych, których zakres pracy obejmuje wizyty na placach budowy

Szkolenia okresowe dla pracowników

Szkolenie wstępne

Szkolenie dla nowego pracownika !

Dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia okresowe dla pracowników
Kurs pierwszej pomocy online
Szkolenia z pierwszej pomocy online

Dla kogo przeznaczone są szkolenia BHP:

Wykonujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w formie e-lerningu. Oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

 • Pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracowników inżynieryjno-techniczych
 • Pracowników służby BHP
 • Nauczycieli i pracowników oświaty
 • Pracowników służby zdrowia
 • Sprzedawców i przedstawicieli handlowych
 • Pracowników farmacji
 • Pracowników IT

Szkolenia BHP przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danej firmie. Zapewnienie szkolenia wstępnego dla każdego nowozatrudnionego pracownika jest obowiązkiem PRACODAWCY. Przed przystąpieniem do pracy KAŻDA osoba pozostająca w stosunku umowy o pracę powinna odbyć szkolenie wstępne, składające się z instruktażu ogólnego (szkolenie wstępne ogólne) oraz instruktażu stanowiskowego (szkolenie wstępne na stanowisku pracy).

Instruktaż ogólny zapoznaje przyszłych pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zgodnie z Art 2373 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń z tego zakresu. Przypominamy , że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy ( paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)

Cel szkolenia BHP

 • Wstępne – mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i obowiązującymi w danym zakładzie. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć instruktaż ogólny. Dotyczy to również studentów odbywających praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu
 • Okresowe – mają na celu uaktualnienie i umocnienie posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także poznanie nowych rozwiązań podnoszących poziom tego bezpieczeństwa. Częstotliwość i czas trwania tych szkoleń jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i warunków tam panujących

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

Ramowy program szkolenia BHP – okresowego:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Z czym zostanie zaznajomiony uczestnik szkolenia BHP – okresowego:

 • z regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • z zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • z zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • z okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Szkolenia BHP prowadzone są przez specjalistę ds. BHP, termin i miejsce szkolenia są do uzgodnienia – zapraszamy do zakładki „Kontakt” w menu głównym strony Medyk Szkolenia.

szkolenia BHP
Szkolenia BHP, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe od Safety Solutions
Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o szkoleniu BHP. Twoje potrzeby edukacyjne zostaną zaspokojone przez szeroką gamę źródeł: kursy online, płyty DVD, płyty audio CD, książki i inne.
Szkolenie BHP, szkolenie wstępne oraz szkolenia okresowe są wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Dowiedz się więcej już dziś!
szkolenia BHP Offshore Oilfield Services zapewnia pełny pakiet usług szkoleniowych dla firm, które chcą rozwijać i utrzymywać bezpieczną, wydajną i produktywną siłę roboczą.
Szkolenia BHP - Oferujemy szkolenia z szerokiej gamy tematów BHP. Niektóre z tych tematów to: 10-godzinne ogólne szkolenie branżowe OSHA, 30-godzinne szkolenie branżowe OSHA,
Mamy szkolenia BHP dla każdego - od najnowszego pracownika po najbardziej doświadczoną kadrę. Oferujemy programy i kursy dostosowane do potrzeb indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych.
Doskonal swoje umiejętności na różnych kursach. Wybierz jeden z wielu kursów, w tym szkolenie BHP, szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
szkolenia BHP
szkolenia BHP