Szkolenia BHP Nowego pracownika

Szkolenie wstępne

Szkolenie dla nowego pracownika! Zatrudniłeś nowego pracownika, powinien zrobić szkolenie pierwszego dnia pracy.
Szkolenie on-line w 15 min. Zaświadczenie dostaniesz na maila!

Szkolenia BHP dla zawodów

Pracownik administracyjno-biurowy

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Kierowca

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Pracownik farmacji

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Instruktor i trener fitness/siłowni

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Pracodawca i kierujący pracownikami

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Sprzedawca i kasjer

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Przedstawiciel handlowy

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Nauczyciel i pracownicy oświaty

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Pracownik administracyjno-biurowych, których zakres pracy obejmuje wizyty na placach budowy

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Pracownik salonu fryzjerskiego i kosmetycznego

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Kierownik wizytujący place budowy

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Pracownik wykonujący prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Pracownik służby medycznej

Szkolenie BHP Online w 15 minut. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trafia na twojego maila. KLIKNIJ aby poznać szczegóły.

Szkolenia BHP dla grup

Szkolenia grupowe BHP

Zakup grupowy daje niższe ceny! Dostaniesz platformę do zarządzania pracownikami.

Kursy pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy stacjonarnie

Szkolenia z pierwszej pomocy stacjonarnie w twoje firmie na fantomach z defibrylatorem AED
Kurs pierwszej pomocy online
Prawie 4 godzinne materiały Video dostępne od zaraz. Certyfikat dostaniesz na swojego maila jeszcze dzisiaj.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia BHP:

Wykonujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w formie e-lerningu. Oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

 • Pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracowników inżynieryjno-techniczych
 • Pracowników służby BHP
 • Nauczycieli i pracowników oświaty
 • Pracowników służby zdrowia
 • Sprzedawców i przedstawicieli handlowych
 • Pracowników farmacji
 • Pracowników IT

Szkolenia BHP przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danej firmie. Zapewnienie szkolenia wstępnego dla każdego nowozatrudnionego pracownika jest obowiązkiem PRACODAWCY. Przed przystąpieniem do pracy KAŻDA osoba pozostająca w stosunku umowy o pracę powinna odbyć szkolenie wstępne, składające się z instruktażu ogólnego (szkolenie wstępne ogólne) oraz instruktażu stanowiskowego (szkolenie wstępne na stanowisku pracy).

Instruktaż ogólny zapoznaje przyszłych pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zgodnie z Art 2373 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń z tego zakresu. Przypominamy , że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy ( paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)

Cel szkolenia BHP

 • Wstępne – mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i obowiązującymi w danym zakładzie. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć instruktaż ogólny. Dotyczy to również studentów odbywających praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu
 • Okresowe – mają na celu uaktualnienie i umocnienie posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także poznanie nowych rozwiązań podnoszących poziom tego bezpieczeństwa. Częstotliwość i czas trwania tych szkoleń jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i warunków tam panujących

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

Ramowy program szkolenia BHP – okresowego:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Z czym zostanie zaznajomiony uczestnik szkolenia BHP – okresowego:

 • z regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • z zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • z zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • z okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Szkolenia BHP prowadzone są przez specjalistę ds. BHP, termin i miejsce szkolenia są do uzgodnienia – zapraszamy do zakładki „Kontakt” w menu głównym strony Medyk Szkolenia.

szkolenia BHP
Szkolenia BHP, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe od Safety Solutions
Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o szkoleniu BHP. Twoje potrzeby edukacyjne zostaną zaspokojone przez szeroką gamę źródeł: kursy online, płyty DVD, płyty audio CD, książki i inne.
Szkolenie BHP, szkolenie wstępne oraz szkolenia okresowe są wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Dowiedz się więcej już dziś!
szkolenia BHP Offshore Oilfield Services zapewnia pełny pakiet usług szkoleniowych dla firm, które chcą rozwijać i utrzymywać bezpieczną, wydajną i produktywną siłę roboczą.
Szkolenia BHP - Oferujemy szkolenia z szerokiej gamy tematów BHP. Niektóre z tych tematów to: 10-godzinne ogólne szkolenie branżowe OSHA, 30-godzinne szkolenie branżowe OSHA,
Mamy szkolenia BHP dla każdego - od najnowszego pracownika po najbardziej doświadczoną kadrę. Oferujemy programy i kursy dostosowane do potrzeb indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych.
Doskonal swoje umiejętności na różnych kursach. Wybierz jeden z wielu kursów, w tym szkolenie BHP, szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
szkolenia BHP
szkolenia BHP