Szkolenia BHP

Dla pracowników służby medycznej

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników farmacji

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla kierowców

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla instruktorów i trenerów fitness

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla przedstawicieli handlowych

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla sprzedawców i kasjerów

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla kierowników wizytujących place budowy

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla pracowników administracyjno-biurowych, których zakres pracy obejmuje wizyty na placach budowy

Szkolenia okresowe dla pracowników

Szkolenie wstępne

Szkolenie dla nowego pracownika !

Dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia okresowe dla pracowników

Dla kogo przeznaczone są szkolenia BHP:

Wykonujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w formie e-lerningu. Oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

 • Pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracowników inżynieryjno-techniczych
 • Pracowników służby BHP
 • Nauczycieli i pracowników oświaty
 • Pracowników służby zdrowia
 • Sprzedawców i przedstawicieli handlowych
 • Pracowników farmacji
 • Pracowników IT

Szkolenia BHP przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danej firmie. Zapewnienie szkolenia wstępnego dla każdego nowozatrudnionego pracownika jest obowiązkiem PRACODAWCY. Przed przystąpieniem do pracy KAŻDA osoba pozostająca w stosunku umowy o pracę powinna odbyć szkolenie wstępne, składające się z instruktażu ogólnego (szkolenie wstępne ogólne) oraz instruktażu stanowiskowego (szkolenie wstępne na stanowisku pracy).

Instruktaż ogólny zapoznaje przyszłych pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zgodnie z Art 2373 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń z tego zakresu. Przypominamy , że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy ( paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)

Cel szkolenia BHP

 • Wstępne – mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i obowiązującymi w danym zakładzie. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć instruktaż ogólny. Dotyczy to również studentów odbywających praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu
 • Okresowe – mają na celu uaktualnienie i umocnienie posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także poznanie nowych rozwiązań podnoszących poziom tego bezpieczeństwa. Częstotliwość i czas trwania tych szkoleń jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i warunków tam panujących

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

Ramowy program szkolenia BHP – okresowego:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Z czym zostanie zaznajomiony uczestnik szkolenia BHP – okresowego:

 • z regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • z zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • z zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • z okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Szkolenia BHP prowadzone są przez specjalistę ds. BHP, termin i miejsce szkolenia są do uzgodnienia – zapraszamy do zakładki „Kontakt” w menu głównym strony Medyk Szkolenia.

szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP
szkolenia BHP