Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

kurs pierwszej pomocy łódź
Defibrylator AED, 80% kursantów bez wcześniejszego przeszkolenia popełnia drastyczne błędy w jego uzytkowaniu !
Potrzebujesz dobrych mechanizmów szkoleniowych aby wiedzieć jak, w trakcie dużego stresu właściwie uciskać klatkę piersiową
rzypomnijmy, że w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian już po 3 minutach od zatrzymania krążenia. 10 minut zatrzymania krążenia bez RKO i defibrylacji prowadzi do śmierci (czas ten może się nieco zmieniać ze względu na temperaturę otoczenia i mechanizm, w jakim doszło do NZK).
Służbom medycznym dotarcie do poszkodowanego w mieście średnio zajmuje do 8 minut, a do poszkodowanego poza miastem – nawet do 15.
Czy wiesz że staza taktyczna przy silmy krwawieniu to ostateczność ? Są inne sposoby tamowania krwawienia.
Gdy ocena rytmu odbywa się w krótkim czasie po NZK i w sytuacji, gdy na miejscu znajduje się AED, migotanie komór stwierdza się aż w 76% przypadków. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.
Powszechny dostęp do wiedzy na temat udzielania PP, częstotliwość różnego rodzaju kursów PP oraz coraz gęstsza sieć automatycznych defibrylatorów AED do użytku publicznego sprawiają, że przeżywalność osób z NZK zauważalnie rośnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 31 października 2018 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom § 21, który brzmiał „Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy” zmieniono na „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Ta zmiana weszła w życie 29 listopada 2018 roku i wprowadziła dość istotną modyfikację, która sugeruje, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole, niezależnie od przedmiotów, jakich uczą, a także niezależnie od tego, czy są nauczycielami, mają obowiązek odbycia odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Bardzo ważne jest to, że nie chodzi wyłącznie o nauczycieli, ale również o pozostałych pracowników placówki, czyli personel sprzątający, administracyjny i innych zatrudnionych w szkole. Ta istotna modyfikacja odpowiada na potrzeby współczesnego świata. Ważne jest, by cała kadra, która jest odpowiedzialna w murach placówki oświatowej za bezpieczeństwo, miała świadomość, jak o nie zadbać. Szkoła to miejsce dla wielu uczniów, spędzają tam swój czas osoby w różnym wieku, które mają przede wszystkim obowiązek uczyć się i rozwijać swoje umiejętności w warunkach temu sprzyjających. To wymaga wielu logistycznych rozwiązań.

W sytuacjach kryzysowych to właśnie pracownik szkoły, który dostrzega ewentualny wypadek, ma obowiązek zapewnić opiekę, sprowadzić szybko profesjonalną pomoc, a także samodzielnie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Na pracowniku szkoły (niezależnie od tego czym się zajmuje) spoczywa konieczność podęcia działania bez chwili zwątpienia. Za bezpieczeństwo nie mogą być zatem odpowiedzialni nauczyciele zaledwie kilku przedmiotów. To obowiązek każdego, kto odpowiada za uczniów i pracuje w placówce, w jakiej spędzają czas osoby niepełnoletnie. Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Zmiana rozporządzenia okazała się ważnym krokiem, który niewątpliwie związany jest z analizą współczesnych problemów, z jakimi zmagają się ludzie pracujący w oświacie. Świadomość, że nauczyciele i pracownicy szkoły będą grupą przeszkoloną w zakresie pomocy przedmedycznej utwierdza wszystkich, sceptyczne nastawionych do konieczności odbycia takiego kursu na pozycji przegranej. Świat się zmienia. Niebezpiecznych sytuacji może być naprawdę wiele, dlatego warto zdobyć wiedzę, która pozwoli na umiejętne reagowanie w różnych sytuacjach. Ta zmiana to kolejny bodziec i argument do tego, by do tematu pierwszej pomocy podejść poważnie, z należytą atencją.

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest jedną z podstawowych umiejętności, która w sytuacjach kryzysowych jest niezbędna. Pracownicy z różnych branży, często nieświadomie, zapoznają się z jej podstawami podczas szkoleń BHP. Warto jednak podkreślić, iż jest to wiedza szczątkowa, niepełna. Należy ją poszerzyć o informacje, na które często nie ma wystarczającej ilości czasu podczas krótkich szkoleń. Często pracodawca rezygnuje z rozbudowanych szkoleń ze względów finansowych, a to spory błąd. Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Rozporządzenie, do którego nawiązuje niniejszy tekst nie reguluje kwestii związanych z tym, jakie konkretne formy szkoleń powinny być przeprowadzane dla pracowników placówek i szkół. Ma to swoje plusy i minusy, ponieważ można do tematu podejść indywidualnie, w zależności od potrzeb placówki, od zaufania do kompetencji kadry, etc. Aspektów jest wiele, ale najważniejszy jest ten, że to dyrektor sprawuje kontrolę i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jakie panuje na terenie placówki. Właśnie od niego zależy, jakie szkolenie warto wdrożyć.

Kurs pierwszej pomocy organizowanie w formie stacjonarnej

Podstawą kursów pierwszej pomocy jest efektywność, którą możemy zmierzyć dopiero w praktyce. I to właśnie na praktyce opieramy nasze kursy stacjonarne.  Szkolenie odbywa się na fantomach elektronicznych, pozwalających monitorować skuteczność kursanta.

Zamów dostęp do szkolenia

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

To dyrektor decyduje w jaki sposób zinterpretować nakaz powodowany zmianami rozporządzenia.

Jeśli jest to człowiek świadomy, kompetentny, dbający o dobro i bezpieczeństwo swoich pracowników i wychowanków, to musi zorganizować szkolenie, które usatysfakcjonuje jego aspiracje do zarządzania świadomą kadrą i bezpieczną placówką. Jeśli zaś dyrektor jest na tyle pobłażliwy, że kwestie zmian związanych z przeszkoleniem kadry z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej traktuje na poziomie niezbędnego minimum wiedzy i satysfakcjonuje go zakres informacji przekazywanych na szkoleniach BHP, to jest to akceptowalne, ale nie świadczy dobrze, o włodarzu, któremu tak naprawdę nie zależy na bezpieczeństwie pracowników i podopiecznych.

Bardzo możliwe, że zmiany w rozporządzeniu pociągną za sobą, w niedalekiej przyszłości, kolejne nowelizacje, które doprecyzują to, co niejasne. Pozostaje czekać aż Ministerstwo Edukacji Narodowej, wskaże wytyczne, które pomogą uściślić zakres przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Nakreślą to, co najważniejsze i wskażą na jakich zagadnieniach należy się skupić, by w szkołach czuć się bezpiecznie.

Współczesność bywa zaskakująca, generuje sporą dawkę adrenaliny, począwszy od niebezpieczeństw, które wywołują czynniki atmosferyczne, po zachowania niebezpieczne ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień. Trzeba się na to uwrażliwić. Nauka obserwacji człowieka jest podstawowym kryterium współegzystowania w świecie, dzięki temu mamy możliwość szybkiej reakcji. Niezbędna jest też wiedza, w oparciu o nią możemy działać szybko, konkretnie i skutecznie. Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Każdy z nas, sporą część życia spędził w różnych szkołach. Nie trzeba szukać danych na potwierdzenie tego, że właśnie w szkołach spędzamy najwięcej czasu do okresu pełnoletniości. To przestrzeń, która dotyczy każdego człowieka. Musi zatem zaspokajać poczucie bezpieczeństwa. Jest to przestrzeń, w której obrębie dzieje się bardzo wiele, z różnymi uczniami, na różnym poziomie indywidualności. Ignorancją byłoby uczenie bezpiecznego współegzystowania na płaszczyźnie koleżeńskiej, gdy świadomość pracownika szkoły z zakresu bezpieczeństwa ograniczać miałaby się do minimum. Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Chcąc dać dobry przykład uczniom, innym placówkom i szkołom warto już dziś podjąć decyzję o odbyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które stworzone jest dla nauczycieli i pracowników szkoły. Warto o tym mówić, by wprowadzić nowy trend. Świadome dokształcanie z elementów rzutujących na wspólne bezpieczeństwo i egzystowanie w dużej grupie, powinno stać się modą i elementem świadomej współczesności.

Trzeba o tym mówić, ponieważ dzięki temu świadomość społeczna staje się coraz bardziej wrażliwa na problematykę pierwszej pomocy w życiu codziennym. Warto być dobrym przykładem i uczyć się tego, czego nie wypada nie wiedzieć.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6. poz. 69 ze zm.)

Zaufali nam:

Masz pytanie ?

Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593

Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
kurs pierwszej pomocy kraków
kurs pierwsza pomoc dla zwierzaków
kurs z pierwszej pomocy wrocław
Kurs pierwszej pomocy białystok
pierwsza pomoc kurs białystok
udzielanie pierwszej pomocy kurs
Kurs pierwszej pomocy w warszawie
kurs pierwsza pomoc wrocław cwiczenia
pierwsza pomoc kurs radom
Kurs pierwszej pomocy zielona góra medyk
Kurs pierwszej pomocy zielona góra
Kurs pierwszej pomocy manekin białystok
pierwsza pomoc wrocław kurs
Pierwsza pomoc Szczecin
Kurs pierwszej pomocy warszawa ćwiczenia