1

Nazwa szkolenia:Auto szkoła
Miejsce:Organizacja zajęć na terenie całej Polski
Czas trwania:od 4 do 6 godzin w zależności od wybranego programu
Wielkość grupy:od 10 do 80 osób pojedyncza grupa. Preferujemy 15-sto osobowe grupy. Istnieje możliwość zorganizowania kilka grup jednocześnie.
Program:Program kursu dostosowujemy do Państwa oczekiwań, potrzeb, charakteru wykonywanej pracy. Tworząc go bierzemy pod uwagę umiejętności oraz oczekiwania uczestników. Przygotowywaliśmy ten program z myślą o rodzicach, opiekunach, wychowawcach mając na uwagę bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
Podstawa programu:• Wywiad i kontakt z poszkodowanym
• Bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy
• Ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych
• Rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CP
• Ocena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej

Postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu wg Wytycznych ERC 2010
Prowadzenie resuscytacji (reanimacja) Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External

• Podstawy BHP i użycia gaśnicy
• Zabezpieczenie miejsca wypadku
• Sprawdzenie czynności życiowych w pojeździe
• Zakładanie kołnierza ortopedycznego
• Wyciąganie poszkodowanych z pojazdu
• Omawianie charakterystycznych urazów podczas wypadków komunikacyjnych np. urazy głowy, klatki piersiowej, urazy kończyn dolnych, kręgosłupa w odcinku szyjnym

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy Gdańsk

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy Gdańsk

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy Gdańsk

 

Zaufali nam: