3

Nazwa szkoleniaBezpieczna firma
MiejsceOrganizacja zajęć na terenie całej Polski
Czas trwania od 3 do 5 godzin w zależności od wybranego programu
Wielkość grupyod 10 do 40 osób pojedyncza grupa. Preferujemy 15-sto osobowe grupy. Istnieje możliwość zorganizowania kilku grup jednocześnie.
ProgramProgram kursu dostosowujemy do Państwa oczekiwań, potrzeb, charakteru
wykonywanej pracy.
Tworząc go bierzemy pod uwagę umiejętności oraz oczekiwania uczestników.
Kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne, różnego rodzaju pozoracje m.in.
z wykorzystaniem przestrzeni w miejscu pracy, parkingu,
pomieszczeń gospodarczych itp.
Podstawa programu • Wywiad i kontakt z poszkodowanym
• Bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy
• Ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych
• Rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CPR
• Ocena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej
• Postępowanie z osobą nieprzytomną
Algorytm działania BLS czyli co robić przy zatrzymaniu oddechu. Zajęcia praktyczne na specjalistycznych fantomach (Little Annie)
• Instruktaż przeprowadzenia resuscytacji wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora AED -(Automated External Defibrillation )

Dodatkowo szkolimy w zakresie: 
wypadki-komunikacyjneWypadki komunikacyjne:

• Podstawy BHP i użycia gaśnicy
• Zabezpieczenie miejsca wypadku
• Sprawdzenie czynności życiowych w pojeździe
• Zakładanie kołnierza ortopedycznego
• Wyciąganie poszkodowanych z pojazdu
• Omawianie charakterystycznych urazów podczas wypadków komunikacyjnych np. urazy głowy, klatki piersiowej, urazy kończyn dolnych, kręgosłupa w odcinku szyjnym
niemowlakiNiemowlaki:

• Elementy anatomii i fizjologii u niemowląt
• Przyczyny zagrożeń życia u niemowląt
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u niemowląt
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u niemowląt
• Wysoka temperatura / drgawki
• Omówienie bezdechu nocnego
• Zapalenie krtani i nagłośni
dzieciDzieci:

• Elementy anatomii i fizjologii dziecka
• Przyczyny zagrożeń życia u dzieci
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci
• Krwotoki z nosa oraz z górnych dróg oddechowych
• Opatrywanie ran, skaleczeń, urazów
• Zapalenie krtani i nagłośni
• Drgawki
• Oparzenia
• Porażenia prądem elektrycznym
stany-nagleStany nagłe:

• Zawał serca
• Ostry zespół wieńcowy
• Udar mózgu
• Anafilaksja (ukąszenia)
• Odma płucna
• Padaczka
• Oparzenia
• Postepowanie z rodzącą
• Silny ból brzucha (także urazowy)
podstawy-urazowkiPodstawy urazówki:

• Ocena miejsca zdarzenia
• Priorytety w ratownictwie
• Ewakuacja bezpośrednia z miejsca zagrożenia
• Urazy kręgosłupa
• Zakładanie kołnierza ortopedycznego
• Złamania
• Zwichnięcia
• Skręcenia
• Omówienie ran
• Zaopatrywanie ran / masywny krwotok
• Wytrzewienia
• Urazy głowy
• Bandażowanie i unieruchomienie konczyn
• Zbieranie wywiadu Sample
• Transport poszkodowanego
• Burza mózgów – omówienie tematów interesujących dla uczestników
zaskocz-nasZaskocz nas:

Potrzebujesz czegoś innego?
Napisz, a my dostosujemy program specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy.


Napisz do nas

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy Gdańsk

Kurs pierwszej pomocy dla firm

Wypadek w pracy? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. zgłoszono 84.304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym stanowili 0,2% wszystkich poszkodowanych, ze skutkiem ciężkim 0,6%, z innym skutkiem 99,2%.

Obowiązki pracodawcy

Zakres obowiązków pracodawcy nie ogranicza się wyłącznie na zatrudnieniu odpowiednich pracowników. Ma on obowiązek wobec zatrudnionych ludzi, musi zapewnić im bezpieczeństwo, z którego rozlicza go Państwowa Inspekcja Pracy, która jest instytucją kontrolującą przestrzeganie przepisów, m.in. tych  dotyczących Kodeksu Pracy.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 209 § 1.) pracodawca jest zobowiązany:

  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  • wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

Małe i wielkie przedsiębiorstwa powinny dla dobra swoich pracowników organizować kursy pierwszej pomocy dla firm, podczas których każdy pracownik nauczyłby się realnych zasad postępowania w razie wypadku. To wiedza niezbędna w każdej sytuacji, a w miejscu pracy może okazać się kluczowa, gdy dojdzie do zagrożenia życia.

Kurs pierwszej pomocy dla firm  – o czym warto pamiętać?

W pracy o wypadek nietrudno. Może się wydarzyć każdemu, niezależnie, czy pracujemy za biurkiem, czy przenosimy ciężkie towary w magazynie, lub na budowie. Każda sytuacja życia codziennego sprawia, że może się wydarzyć coś niespodziewanego. Z perspektywy pracodawcy, bezpieczniej wydać pieniądze na kurs pierwszej pomocy, nawet dla wszystkich pracowników, niż wydać te same pieniądze na karę narzuconą przez PIP, która stwierdzi nieprawidłowości. Zgodnie z art. 283 § 1. Kodeksu Pracy „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł”.

Pracodawca, który przeszkoli swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy, ma możliwość wymagania od nich tej wiedzy, jeśli ich nie przeszkoli odpowiednio, nie ma prawa od nich żądać czegokolwiek. Bilans zysków i strat w tym przypadku wydaje się dość oczywisty.

Kursy z zakresu pierwszej pomocy dla firm

Bardzo często współpracujemy z dużymi firmami, które kładą nacisk na szkolenia pierwszej pomocy dla swoich pracowników. Jest to dla nas wyzwanie, bowiem musimy do każdego z nich podchodzić indywidualnie. Staramy się organizować poszczególne bloki tematyczne tak, by przedstawić niezbędną wiedzę i skupić się na skutecznym wykorzystaniu części praktycznej.

Mamy doświadczenie i wiemy doskonale, że kursy pierwszej pomocy dla firm bardzo często są traktowane jako chwila relaksu. Nasze szkolenia zmieniają ten pogląd diametralnie, ponieważ my angażujemy kursantów do działania. Organizujemy scenki tematyczne, pozorujemy wypadki przy pracy tak, by oswoić każdego ze świadomością tego, że podobny wypadek może się wydarzyć i trzeba szybko zareagować.

Uznajemy, że nasz kurs jest udany, gdy w każdej kolejnej pozorowanej sytuacji coraz większa grupa osób zaczyna reagować. To niezmiernie istotne, by przełamać skrępowanie i wyjść poza strefę własnego komfortu. Dzięki temu uczymy się czegoś, co było dla nas nieosiągalne.

Chcemy, by takie sytuacje, nawet te pozorowane, pozwalały zrozumieć, jak ważne jest działanie, podjęcie próby uratowania kogoś, kto tej pomocy potrzebuje.

Kurs pierwszej pomocy dla firm i jego aspekt psychologiczny

Ucząc zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia mamy świadomość, że to zaledwie ćwiczenia. Jednak mamy doświadczenie i wiemy, że są one doskonałym sposobem, by otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka. Nasze kursy tak naprawdę uczą też empatii. Staramy się uświadomić każdemu, że praca w firmie polega na budowaniu relacji. Dobre relacje, budowane na zasadzie partnerstwa sprawiają, że czujemy się odpowiedzialnie za siebie. Chcemy, by nasze kursy pierwszej pomocy zbliżały osoby pracujące obok siebie.

Odpowiedzialność za drugiego człowieka jest tym, co warunkuje szybszą reakcję w sytuacji trudnej. Chcemy pomóc i staramy się zrobić wszystko, by bliska dla nas osoba poczuła się lepiej.

Nasi pracownicy przygotowują się również na pytania podczas trwania kursu. Chcemy, dać możliwość każdemu, kto czuje potrzebę omówienia ważnego zagadnienia z punktu pracy w danej firmie. Czujemy obowiązek, by nasi kursanci, po odbyciu szkolenia, nie tylko mieli wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, ale również świadomość, z jakimi zagrożeniami mogą się zmierzyć w swojej firmie. Omówienie tych sytuacji doda pewności siebie i zaważy na późniejszych decyzjach.

Kurs pierwszej pomocy dla firm – co robić w razie wypadków?

Wypadki w pracy zdarzają się dość często. Trzeba uwrażliwić pracowników, jak ważne jest zachowanie wobec poszkodowanego, który doznał urazu. Najczęściej omawiamy zachowania związane z ranami, oparzeniami, upadkami z wysokości, złamaniami, zwichnięciami i skręceniami, a także porażeniami prądem i ewentualnymi wypadkami komunikacyjnymi w drodze do pracy. W statystykach to najczęściej występujące sytuacje, które rzutują na bezpieczeństwo w pracy, dlatego warto mieć podstawowe informacje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i te dotyczące kontaktu z dyspozytorem, pod numerem ratunkowym. Warto wiedzieć, jak poprawnie podać wszystkie informacje.

Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie związanej z udzielaniem pierwszej pomocy i szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy. Kieruje nimi przede wszystkim poczucie misji, które wpływa na edukowanie innych poprzez kursy online i szkolenia stacjonarne. Staramy się zaproponować szczegółową reakcję, która wyćwiczona pozwoli oswoić pewnego rodzaju schemat działania. Wierzymy, że takie działanie pozwoli zapamiętać najwięcej.

Zaufali nam: