Kurs pierwszej pomocy

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Cena 110 zł

Kurs pierwszej pomocy dla firm

Wypadek w pracy? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. zgłoszono 84.304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym stanowili 0,2% wszystkich poszkodowanych, ze skutkiem ciężkim 0,6%, z innym skutkiem 99,2%.

Obowiązki pracodawcy

Zakres obowiązków pracodawcy nie ogranicza się wyłącznie na zatrudnieniu odpowiednich pracowników. Ma on obowiązek wobec zatrudnionych ludzi, musi zapewnić im bezpieczeństwo, z którego rozlicza go Państwowa Inspekcja Pracy, która jest instytucją kontrolującą przestrzeganie przepisów, m.in. tych  dotyczących Kodeksu Pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 209 § 1.) pracodawca jest zobowiązany:

  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  • wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

Małe i wielkie przedsiębiorstwa powinny dla dobra swoich pracowników organizować kursy pierwszej pomocy dla firm, podczas których każdy pracownik nauczyłby się realnych zasad postępowania w razie wypadku. To wiedza niezbędna w każdej sytuacji, a w miejscu pracy może okazać się kluczowa, gdy dojdzie do zagrożenia życia.

Kurs pierwszej pomocy dla firm  – o czym warto pamiętać?

W pracy o wypadek nietrudno. Może się wydarzyć każdemu, niezależnie, czy pracujemy za biurkiem, czy przenosimy ciężkie towary w magazynie, lub na budowie. Każda sytuacja życia codziennego sprawia, że może się wydarzyć coś niespodziewanego. Z perspektywy pracodawcy, bezpieczniej wydać pieniądze na kurs pierwszej pomocy, nawet dla wszystkich pracowników, niż wydać te same pieniądze na karę narzuconą przez PIP, która stwierdzi nieprawidłowości. Zgodnie z art. 283 § 1. Kodeksu Pracy „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł”.

Pracodawca, który przeszkoli swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy, ma możliwość wymagania od nich tej wiedzy, jeśli ich nie przeszkoli odpowiednio, nie ma prawa od nich żądać czegokolwiek. Bilans zysków i strat w tym przypadku wydaje się dość oczywisty.

Kursy z zakresu pierwszej pomocy dla firm

Bardzo często współpracujemy z dużymi firmami, które kładą nacisk na szkolenia pierwszej pomocy dla swoich pracowników. Jest to dla nas wyzwanie, bowiem musimy do każdego z nich podchodzić indywidualnie. Staramy się organizować poszczególne bloki tematyczne tak, by przedstawić niezbędną wiedzę i skupić się na skutecznym wykorzystaniu części praktycznej.

Mamy doświadczenie i wiemy doskonale, że kursy pierwszej pomocy dla firm bardzo często są traktowane jako chwila relaksu. Nasze szkolenia zmieniają ten pogląd diametralnie, ponieważ my angażujemy kursantów do działania. Organizujemy scenki tematyczne, pozorujemy wypadki przy pracy tak, by oswoić każdego ze świadomością tego, że podobny wypadek może się wydarzyć i trzeba szybko zareagować.

Uznajemy, że nasz kurs jest udany, gdy w każdej kolejnej pozorowanej sytuacji coraz większa grupa osób zaczyna reagować. To niezmiernie istotne, by przełamać skrępowanie i wyjść poza strefę własnego komfortu. Dzięki temu uczymy się czegoś, co było dla nas nieosiągalne.

Chcemy, by takie sytuacje, nawet te pozorowane, pozwalały zrozumieć, jak ważne jest działanie, podjęcie próby uratowania kogoś, kto tej pomocy potrzebuje.

Kurs pierwszej pomocy dla firm i jego aspekt psychologiczny

Ucząc zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia mamy świadomość, że to zaledwie ćwiczenia. Jednak mamy doświadczenie i wiemy, że są one doskonałym sposobem, by otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka. Nasze kursy tak naprawdę uczą też empatii. Staramy się uświadomić każdemu, że praca w firmie polega na budowaniu relacji. Dobre relacje, budowane na zasadzie partnerstwa sprawiają, że czujemy się odpowiedzialnie za siebie. Chcemy, by nasze kursy pierwszej pomocy zbliżały osoby pracujące obok siebie.

Odpowiedzialność za drugiego człowieka jest tym, co warunkuje szybszą reakcję w sytuacji trudnej. Chcemy pomóc i staramy się zrobić wszystko, by bliska dla nas osoba poczuła się lepiej.

Nasi pracownicy przygotowują się również na pytania podczas trwania kursu. Chcemy, dać możliwość każdemu, kto czuje potrzebę omówienia ważnego zagadnienia z punktu pracy w danej firmie. Czujemy obowiązek, by nasi kursanci, po odbyciu szkolenia, nie tylko mieli wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, ale również świadomość, z jakimi zagrożeniami mogą się zmierzyć w swojej firmie. Omówienie tych sytuacji doda pewności siebie i zaważy na późniejszych decyzjach.

Kurs pierwszej pomocy dla firm – co robić w razie wypadków?

Wypadki w pracy zdarzają się dość często. Trzeba uwrażliwić pracowników, jak ważne jest zachowanie wobec poszkodowanego, który doznał urazu. Najczęściej omawiamy zachowania związane z ranami, oparzeniami, upadkami z wysokości, złamaniami, zwichnięciami i skręceniami, a także porażeniami prądem i ewentualnymi wypadkami komunikacyjnymi w drodze do pracy. W statystykach to najczęściej występujące sytuacje, które rzutują na bezpieczeństwo w pracy, dlatego warto mieć podstawowe informacje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i te dotyczące kontaktu z dyspozytorem, pod numerem ratunkowym. Warto wiedzieć, jak poprawnie podać wszystkie informacje.

Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie związanej z udzielaniem pierwszej pomocy i szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy. Kieruje nimi przede wszystkim poczucie misji, które wpływa na edukowanie innych poprzez kursy online i szkolenia stacjonarne. Staramy się zaproponować szczegółową reakcję, która wyćwiczona pozwoli oswoić pewnego rodzaju schemat działania. Wierzymy, że takie działanie pozwoli zapamiętać najwięcej.

Zaufali nam: