5

Nazwa szkolenia:Warsztaty dla osób indywidualnych
Miejsce:Organizacja zajęć na terenie całej Polski
Czas trwania:od 4 do 6 godzin w zależności od wybranego programu
Wielkość grupy:od 10 do 80 osób pojedyncza grupa. Preferujemy 15-sto osobowe grupy. Istnieje możliwość zorganizowania kilka grup jednocześnie.
Program:Program kursu dostosowujemy do Państwa oczekiwań, potrzeb, charakteru wykonywanej pracy. Tworząc go bierzemy pod uwagę umiejętności oraz oczekiwania uczestników. Przygotowywaliśmy ten program z myślą o rodzicach, opiekunach, wychowawcach mając na uwagę bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
Podstawa programu:• Wywiad i kontakt z poszkodowanym
• Bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy
• Ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych
• Rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CP
• Ocena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej

Postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu wg Wytycznych ERC 2010
Prowadzenie resuscytacji (reanimacja) Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External

Dodatkowo szkolimy w zakresie: 
wypadki-komunikacyjneWypadki komunikacyjne:

• Podstawy BHP i użycia gaśnicy
• Zabezpieczenie miejsca wypadku
• Sprawdzenie czynności życiowych w pojeździe
• Zakładanie kołnierza ortopedycznego
• Wyciąganie poszkodowanych z pojazdu
• Omawianie charakterystycznych urazów podczas wypadków komunikacyjnych np. urazy głowy, klatki piersiowej, urazy kończyn dolnych, kręgosłupa w odcinku szyjnym
niemowlakiNiemowlaki:

• Elementy anatomii i fizjologii u niemowląt
• Przyczyny zagrożeń życia u niemowląt
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u niemowląt
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u niemowląt
• Wysoka temperatura / drgawki
• Omówienie bezdechu nocnego
• Zapalenie krtani i nagłośni
dzieciDzieci:

• Elementy anatomii i fizjologii dziecka
• Przyczyny zagrożeń życia u dzieci
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci
• Krwotoki z nosa oraz z górnych dróg oddechowych
• Opatrywanie ran, skaleczeń, urazów
• Zapalenie krtani i nagłośni
• Drgawki
• Oparzenia
• Porażenia prądem elektrycznym
stany-nagleStany nagłe:

• Zawał serca
• Ostry zespół wieńcowy
• Udar mózgu
• Anafilaksja (ukąszenia)
• Odma płucna
• Padaczka
• Oparzenia
• Postepowanie z rodzącą
• Silny ból brzucha (także urazowy)
podstawy-urazowkiPodstawy urazówki:

• Ocena miejsca zdarzenia
• Priorytety w ratownictwie
• Ewakuacja bezpośrednia z miejsca zagrożenia
• Urazy kręgosłupa
• Zakładanie kołnierza ortopedycznego
• Złamania
• Zwichnięcia
• Skręcenia
• Omówienie ran
• Zaopatrywanie ran / masywny krwotok
• Wytrzewienia
• Urazy głowy
• Bandażowanie i unieruchomienie konczyn
• Zbieranie wywiadu Sample
• Transport poszkodowanego
• Burza mózgów – omówienie tematów interesujących dla uczestników
zaskocz-nasZaskocz nas:

Potrzebujesz czegoś innego?
Napisz, a my dostosujemy program specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy.


Napisz do nas

Zaufali nam:

 

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W sytuacjach trudnych, gdy w grę wchodzi natychmiastowa pomoc, zimna krew i znajomość zasad pierwszej pomocy nie ma czasu na wahanie. Trzeba działać. Tego nauczymy każdego na kursach pierwszej pomocy przedmedycznej, które organizujemy w większości miast w Polsce.

Kurs pierwszej pomocy to konieczność

Gdy sytuacja, której jesteśmy świadkami, wymaga udzielenia pierwszej pomocy, nie możemy stać biernie i przyglądać się temu, co zaszło. Prawidłowym ludzkim odruchem powinno być udzielenie pomocy.

Główną czynnością, której uczymy na kursach pierwszej pomocy jest szybkie reagowanie. Najpierw należy sprawdzić, czy sytuacja jest bezpieczna, by zaraz potem móc ocenić stan osób poszkodowanych. Najważniejszy jest oddech i tętno, to te dwa parametry życiowe warunkują nasze dalsze działania.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoli przyswoić wszystkie czynności w kolejności następującej po sobie. Dzięki temu szybka reakcja będzie odruchem, a poszkodowani będą mieli poczucie, że są bezpieczni.
Udzielenie pierwszej pomocy jest bardzo ważne, tym bardziej, gdy uświadomimy sobie, że to konieczność. Jesteśmy zobowiązani do tego przepisami prawa. Gdy nie udzielimy pomocy i nie wezwiemy służb ratowniczych, choć jesteśmy świadkami wypadku i mamy taką możliwość, grozi nam odpowiedzialność karna za przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k. Efektem może być nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

Myśląc perspektywicznie warto podejść do tematu kursu pierwszej pomocy analitycznie. Powinniśmy choć przez chwilę zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie udzielić pomocy, gdyby zaszła taka konieczność? Czy jesteśmy w stanie podjąć szybkie działania? Czy potrafilibyśmy zareagować bez wahania?

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przedmedyczna zawsze modna

Ludzie mają naturalną tendencję do strachu w nowych sytuacjach. Bardzo często, gdy mamy do czynienia z jakimś nagłym wydarzeniem, nie potrafimy się odnaleźć.

Nasza firma stara się uświadamiać wszystkim, że kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezbędny. Chodzi o to, by pozyskać wiedzę, która przyda się w sytuacji kryzysowej i pozwoli uratować drugiego człowieka.
Jako firma mamy misję, która ma edukować społeczeństwo. Chcemy mieć poczucie, że żyjemy w bezpiecznym kraju, w którym jeśli nie każdy człowiek, to chociaż większość będzie na tyle odważna i świadoma, by udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

Chcemy, by pierwsza pomoc była modna. Nasze zajęcia nie są nudnymi pogadankami. Zajmujemy się ćwiczeniem sytuacji, które mogą się wydarzyć w życiu. Ćwiczymy na sobie, na fantomach. Omawiamy wszystkie działania szczegółowo. Chcemy, by wiedza, którą przekazujemy była osadzona w rzeczywistości bliskiej naszym słuchaczom. Chcemy, by poczuli, jak niewiele trzeba, by wydarzyło się coś niebezpiecznego i jak wiele w takich momentach zależy od szybkiej reakcji.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – wiedza ponadczasowa

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzimy są wyjątkowe. Bardzo często dostosowujemy je do potrzeb naszych słuchaczy. Poruszamy zagadnienia szczególnie ważne dla poszczególnych grup, dla których prowadzimy szkolenie. Chcemy, by każdy z naszych uczestników miał poczucie, że to nie jest temat abstrakcyjny i że warto nas wysłuchać, bo przecież prawdopodobieństwo wypadku istnieje zawsze.

Pracujemy z różnymi grupami ludzi. Prowadzimy szkolenia w całej Polsce i mamy świadomość, że nie jest to łatwy temat. Choć wydaje się oczywisty, bo poruszany jest w szkole, podczas kursów prawa jazdy, często w zakładach pracy na szkoleniach, ale zawsze ludzie traktują go jako coś nieistotnego.

Kurs pierwszej pomocy, który prowadzimy zawiera wiedzę ponadczasową. Wystarczy przyswoić ją raz i zapamiętać, by móc działać. My staramy się wykorzystywać tę wiedzę w praktyce, chcemy, by nasze szkolenia przekazywały coś więcej niż suche dane. Zamierzamy wyuczyć schematycznego działania, które sprawi, że nasi kursanci poradzą sobie w każdej sytuacji.

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to wiedza dla każdego

W trakcie naszych kursów pracujemy z ludźmi w różnym wieku. Szkolimy również dzieci, które są otwarte na nową wiedzę i potrafią z niej korzystać. Media nagłaśniają przypadki, w których kilkuletnie dziecko potrafiło zadzwonić po pomoc, dzięki czemu uratowało rodzinę.

Szkolimy również różne grupy społeczne. Każda z nich oczekuje czegoś innego, ale to zrozumiałe, że budowlańcy, przyszłe matki czy nauczyciele na co dzień potrzebują trochę innej wiedzy. Nasze kursy są spersonalizowane. Chcemy uświadomić, że choć bazą są podstawowe działania, to przenosimy tę wiedzę na grunt działań bliski danej grupie społecznej, którą szkolimy.

Podstawą kursów pierwszej pomocy jest efektywność, którą możemy zmierzyć dopiero, gdy słuchamy statystyk i widzimy znaczną poprawę w dziedzinie udzielenia pierwszej pomocy lub panującą znieczulicę i ignorancję wobec krzywdy drugiego człowieka.

Chcemy, by tych drugich przykładów w mediach było coraz mniej. Wierzymy w siłę, jaka płynie z wiedzy płynącej z kursów pierwszej pomocy przedmedycznej. Zachęcamy do skorzystania z takiego kursu, by mieć pewność, że zadziałamy właściwie.