4

Nazwa szkolenia:Warsztaty dla rodziców
Miejsce:Organizacja zajęć na terenie całej Polski
Czas trwania:od 4 do 6 godzin w zależności od wybranego programu
Wielkość grupy:od 10 do 80 osób pojedyncza grupa. Preferujemy 15-sto osobowe grupy. Istnieje możliwość zorganizowania kilka grup jednocześnie.
Program:Program kursu dostosowujemy do Państwa oczekiwań, potrzeb, charakteru wykonywanej pracy. Tworząc go bierzemy pod uwagę umiejętności oraz oczekiwania uczestników. Przygotowywaliśmy ten program z myślą o rodzicach, opiekunach, wychowawcach mając na uwagę bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
Podstawa programu:• Wywiad i kontakt z poszkodowanym
• Bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy
• Ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych
• Rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CP
• cena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej

Postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu wg Wytycznych ERC 2010
Prowadzenie resuscytacji (reanimacja) Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External

• Elementy anatomii i fizjologii dzieci i niemowląt
• Przyczyny zagrożeń życia u dzieci i niemowląt
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci i niemowląt
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci i niemowląt
• Krwotoki z nosa oraz z górnych dróg oddechowych
• Opatrywanie ran, skaleczeń, urazów
• Zapalenie krtani i nagłośni
• Drgawki
• Oparzenia
• Porażenia prądem elektrycznym

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

 
Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci

 
Kurs pierwszej pomocy dla dzieci

Zaufali nam: