4

Nazwa szkolenia:Warsztaty dla rodziców
Miejsce:Organizacja zajęć na terenie całej Polski
Czas trwania:od 4 do 6 godzin w zależności od wybranego programu
Wielkość grupy:od 10 do 80 osób pojedyncza grupa. Preferujemy 15-sto osobowe grupy. Istnieje możliwość zorganizowania kilka grup jednocześnie.
Program:Program kursu dostosowujemy do Państwa oczekiwań, potrzeb, charakteru wykonywanej pracy. Tworząc go bierzemy pod uwagę umiejętności oraz oczekiwania uczestników. Przygotowywaliśmy ten program z myślą o rodzicach, opiekunach, wychowawcach mając na uwagę bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
Podstawa programu:• Wywiad i kontakt z poszkodowanym
• Bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy
• Ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych
• Rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CP
• cena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej

Postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu wg Wytycznych ERC 2010
Prowadzenie resuscytacji (reanimacja) Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External

• Elementy anatomii i fizjologii dzieci i niemowląt
• Przyczyny zagrożeń życia u dzieci i niemowląt
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci i niemowląt
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci i niemowląt
• Krwotoki z nosa oraz z górnych dróg oddechowych
• Opatrywanie ran, skaleczeń, urazów
• Zapalenie krtani i nagłośni
• Drgawki
• Oparzenia
• Porażenia prądem elektrycznym

Zaufali nam: